Effectiveness of Peace Operations Network (EPON)

​Prosjektet ligger under programmet for FN-operasjoner og Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) er et nettverk med over 40 partnere fra hele verden. Dette omfatter både forskningsinstitusjoner, kompetansesentra innen FN og konfliktløsning samt treningssentra for fredsoperasjoner. 

Nettverket er initiert av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og er finansiert av Utenriksdepartementet og Norges Forskningsråd (NFR). 

EPON skal forske på fredsoperasjoners måloppnåelse. FHS er partner i EPON, og skal bidra med forskning på sammenhenger mellom fredsoperasjoners måloppnåelse og valgt design av logistikkstrukturer samt sammenhenger mellom fredsoperasjoners mandat og organisering og forutsetninger for (kostnads-) effektiv logistikk.

Prosjektet er delfinansiert av Forsvarsdepartementet.

Prosjektleder fra FHS/Sjøkrigsskolen er Tore Listou.

Publisert 23. mai 2019 15:00.. Sist oppdatert 9. september 2019 09:15.