Utvikling av profesjonsidentitet

Målet med prosjektet er å se på utviklingen av profesjonsidentitet gjennom utdanningen på Krigsskolen.

Bakgrunnen er omstillingen og utviklingen av et nytt studieprogram, og kvantitative data skal samles fra både nytt og gammelt studieprogram for å kartlegge eventuelle forskjeller. Oppstart august 2019 med planlagt varighet over flere år.

Prosjektleder: Torill Holth 
Prosjektdeltakere: Sondre Sørlie-Larsen, Thomas Gulliksen og Haakon Hjortmo. 

Finansiering: Forsvarets høgskole 


Publisert 26. februar 2020 11:05.. Sist oppdatert 26. februar 2020 11:17.