hogskolene_894_luftforsvaretsledershogskolene_894_luftforsvaretsledershttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=12/media/PubImages/Logo 2Lederskapskonferansen.jpg

Luftforsvarets Lederskapskonferanse 2017

Luftforsvarets lederskapskonferanse 2017 avholdes på Luftkrigsskolen i Trondheim 31. oktober – 2. november.
Tittelen på årets konferanse er «Offiserens rolle i fremtidens forsvar».

Det norske Forsvaret er allerede godt i gang med innføringen av ny ordning for militært tilsatte (OMT). Med etableringen av et nytt spesialistkorps (OR) har det, naturlig nok, vært et stort fokus på hvilken rolle spesialistene skal ha. Men denne etableringen vil også ha betydning for offiseren (OF) og offiserens rolle.

Luftforsvarets Lederskapskonferanse ønsker i år å løfte denne tematikken og se nærmere på spørsmål knyttet til hva fremtidens offiser skal være, hvilken kompetanse skal offiseren inneha og hvordan skiller denne kompetansen seg fra spesialistkompetanse.

Gjennom årets Lederskapskonferanse håper vi å sette fokus på og skape engasjement rundt offiserens rolle i framtidas Luftforsvar gjennom samtale, diskusjon og foredrag.


Frist for påmelding er 10. oktober 2017

Påmelding


Publisert 8. september 2017 09:31.. Sist oppdatert 27. oktober 2017 08:10.