Kvalitetssikring av utdanningen

Et godt kvalitetssikringssystem bidrar til god studiekvalitet i alle ledd. Systemet bidrar til at utdanningen styrker Forsvarets evne til å løse oppdrag

Forsvarets samlede studieportefølje består av både offisers- og spesialistutdanning, og er rettet mot ledelse på alle nivå i alle forsvarsgrener. Samtlige utdanninger er underlagt kvalitetssikring i samsvar med krav og kriterier i forskrift og lov for høyere utdanningssektor. 

 

 

hogskolene_948_kvalitetssikringavuthogskolene_949_kvalitetsområderogbe/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/Kvalitetsområder og beskrivelse/media/PubImages/Kvalitetsområdene%20FHS.pngKvalitetsområder og beskrivelserhogskolene_948_kvalitetssikringavuthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=431
hogskolene_948_kvalitetssikringavuthogskolene_950_rutinerogverktøy/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/Rutiner og verktøyRutiner og verktøyhogskolene_948_kvalitetssikringavuthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=432
hogskolene_948_kvalitetssikringavuthogskolene_951_årsrapporter/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/ÅrsrapporterÅrsrapporterhogskolene_948_kvalitetssikringavuthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=433
hogskolene_948_kvalitetssikringavuthogskolene_952_prosesser/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/ProsesserProsesserhogskolene_948_kvalitetssikringavuthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=434
hogskolene_948_kvalitetssikringavuthogskolene_960_rollerogansvar/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/Roller og ansvarRoller og ansvarhogskolene_948_kvalitetssikringavuthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=435

Publisert 24. april 2018 14:04.. Sist oppdatert 30. juni 2018 00:00.