Kvalitetsområder og beskrivelser

 

 

hogskolene_949_kvalitetsområderogbehogskolene_954_programkvalitet/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/ProgramkvalitetProgramkvalitetProgramkvalitet handler om hvordan studieprogrammet er utformet for at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet for studiet. hogskolene_949_kvalitetsområderogbehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=445
hogskolene_949_kvalitetsområderogbehogskolene_955_relevanskvalitet/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/RelevanskvalitetRelevanskvalitetRelevanskvalitet handler om lærestedenes fokus på hvor relevant den samlede kompetansen til de uteksaminerte kandidatene oppleves for den profesjonen de skal inn i.hogskolene_949_kvalitetsområderogbehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=446
hogskolene_949_kvalitetsområderogbehogskolene_956_styringskvalitet/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/StyringskvalitetStyringskvalitetStyringskvalitet handler om sammenknytningen mellom høgskolens strategi og ambisjoner for utdanningen, og den utdanningen som faktisk skjer i studieprogrammene. hogskolene_949_kvalitetsområderogbehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=447
hogskolene_949_kvalitetsområderogbehogskolene_957_undervisningsoglærin/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/Undervisnings og læringskvalitetUndervisnings- og læringskvalitetUndervisnings- og læringskvalitet handler om lærestedets fokus på å utvikle god kvalitet i læringsprosessene. hogskolene_949_kvalitetsområderogbehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=448
hogskolene_949_kvalitetsområderogbehogskolene_958_fagmiljøogforsknings/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/Fagmiljø og forskningskvalitetFagmiljø og forskningskvalitetFagmiljø og forskningskvalitet handler om kompetanseutviklingen og FoU-aktiviteten ved alle lærestedene under FHS. hogskolene_949_kvalitetsområderogbehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=449
hogskolene_949_kvalitetsområderogbehogskolene_959_rammekvalitet/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Kvalitetssikring av utdanningen/RammekvalitetRammekvalitetRammekvalitet handler om alle de forhold som virker inn på studentenes muligheter til å tilegne seg kunnskap, og som er av betydning for deres fysiske og psykiske helse. hogskolene_949_kvalitetsområderogbehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=450

Publisert 24. april 2018 14:04.. Sist oppdatert 4. mai 2018 14:15.