Ledelsen ved Forsvarets høgskole

FHS er Norges fremste fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt- og operasjoner, og militær fysisk trening.

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som skal drive utdanning, forskning og utvikling, og formidling innenfor militær kjernekompetanse - de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å løse politiske problemer med militærmakt.

FHS består av avdelingene

  • Institutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO)
  • Institutt for forsvarsstudier (IFS)
  • Krigsskolen (KS)
  • Sjøkrigsskolen (SKSK) 
  • Luftkrigsskolen (LKSK)
  • Cyberingeniørskolen.

 Ledelsen Forsvarets høgskole

 

 

Sjef Forsvarets hogskole<img alt="" src="/media/PubImages/Dedichen%20Louise%20K.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjef Forsvarets hogskolehttp://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/Sjef FHS
Dekan Forsvarets høgskole<img alt="" src="/media/PubImages/Offerdal,%20Kristine_Fam_.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dekan Forsvarets høgskoleKjell Inge Bjergahttp://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/dekan forsvarets hogskole
Stabssjef Forsvarets høgskoleStabssjef Forsvarets høgskolehttp://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/Stabssjef Forsvarets hogskole
Sjef Institutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO) (midl.)<img alt="" src="/media/PubImages/Stai,%20Atle_Ob.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjef Institutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO) (midl.)Flaggkommandør Jan Østensen Berglund http://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/Sjef-FSTS
Avdelingssjef FHS sjefskurs<img alt="" src="/media/PubImages/Sleppen_Bente_Ob.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Avdelingssjef FHS sjefskurshttp://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/Sjef sjefskurs
Direktør IFS<img alt="" src="/media/PubImages/Bjerga,%20Kjell%20Inge8.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Direktør IFShttp://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/Direktør IFS
Sjef Krigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/Erlend_bekkestad_ob.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjef Krigsskolenhttp://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/Sjef Krigsskolen
Sjef SjøkrigsskolenSjef Sjøkrigsskolenhttp://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/sjef-sjøkrigsskolen
Sjef Luftkrigsskolen<img alt="" src="/media/PubImages/Gaustad,%20Rune_OB.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjef Luftkrigsskolenhttp://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/Sjef Luftkrigsskolen
Sjef Cyberingeniørskolen<img alt="" src="/media/PubImages/Oblt%20Aas%20H.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Sjef Cyberingeniørskolenhttp://forsvaret.no/hogskolene/Om Forsvarets hogskole/Ledelsen ved FHS/Sjef Forsvarets ingeniørhøgskole

Publisert 9. januar 2015 13:44.. Sist oppdatert 1. august 2018 19:26.