Direktør IFS
AvdelingForsvarets høgskole
StillingProf. Kjell Inge Bjerga
Telefon2309 5931
Epostkbjerga@ifs.mil.no

(f. 1970) Ph.D. historie Universitetet i Bergen. Cand. philol. historie hovedfag Universitetet i Oslo. Har arbeidet ved IFS siden 1999. Seksjonsleder 2005–2011, siden 2012 programansvarlig for IFS' omstillingsforskning. Har omfattende forskningsproduksjon om forsvarspolitikk, doktriner, organisering, styring og ledelse på sikkerhetsfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Han har undervist og veiledet ved sivile og militære høgskoler i 20 år og var redaktør Forsvarets fellesoperative doktrine 2007.

​Bjerga er for tiden dekan ved Forsvarets høgskole og leder sekretariatet i regjeringens arbeidsgruppe for ny bistandsinstruks.

Interessefelt og kompe​​tanseområder

  • ​​​forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • offentlig forvaltning, forsvarsledelse og -organisasjon 
  • fellesoperasjoner og forsvarsplanlegging
  • første og andre verdenskrig, den kalde krigen
  • europeisk militærhistorie og -teori
  • sivil-militære relasjoner og militærsosiologi

Publisert 10. juli 2015 13:27.. Sist oppdatert 5. oktober 2017 14:09.