Sjef Forsvarets hogskole
AvdelingForsvarets høgskole
StillingKontreadmiral Louise K. Dedichen
Telefon2309 5700
Epostldedichen@fhs.mil.no

Sj FHS er én av Forsvarssjefens (FSJ) direkte underlagte sjefer med budsjett- og resultatansvar (BRA) og sitter som en del av FSJs ledergruppe. Som sjef for driftsenheten (DIF) Forsvarets høgskole er Sj FHS overordnet ansvarlig for den faglige og administrative driften av alle de underlagte avdelingene ved FHS. Sj FHS har et særlig ansvar for at FHS, som er Norges fremste fagmiljø for forsvars- og sikkerhetspolitikk, militærmakt- og operasjoner, og militær fysisk trening, oppfyller kravene som akkreditert høgskole.

​Sj FHS er samtidig forsvarsledelsens rådgiver innen utdanning og akademisk virksomhet og har her ansvar for å ivareta et helhetlig utdanningssystem, samt reell myndighet til å fastsette organiseringen av utdanningen, i hele Forsvaret. For å ivareta dette koordinerende og rådgivende ansvaret, leder Sj FHS Forsvarets råd for utdanning, Forsvarets høgskoleråd og Befalsskolerådet. Sj FHS er således Forsvarets representant i de internasjonale samarbeidsforaene Nato Commandants Meeting og Nordic-Baltic Commandants Meeting.

Publisert 8. august 2017 13:36.. Sist oppdatert 9. august 2017 09:32.