Likestilling ved Forsvarets høgskole

Forsvarets utdanningssystem skal bidra til å skape en høyverdig profesjonskodeks i organisasjonen. FHS har derfor et særskilt ansvar for å integrere likestillingsarbeidet i all sin virksomhet.

FHS er landets fremste institusjon for forskning, utdanning og formidling innen kjerneområdenemilitærmakt, fellesoperasjoner og virksomhetsledelse i Forsvaret.

Forsvarets høgskole skal gjennom sine handlinger påvirke likestillingsarbeidet i Forsvaret. Seleksjon av studentene og de resultater de oppnår er viktige faktorer. FHS skal være en attraktiv arbeidsplass for alle også i fremtiden, og må derfor arbeide for å rekruttere, beholde og utvikle dyktige medarbeidere av begge kjønn.

Høgskolens handlingsplan for likestilling (pdf) sier noe om hvordan vi ønsker å bli bedre på dette feltet.

Publisert 1. juli 2015 12:19.. Sist oppdatert 14. juli 2015 10:13.