Ydstebø, Palle
AvdelingForsvarets høgskole
StillingOberstløytnant/seksjonssjef
Epostpydstebo@fhs.mil.no


 • (f.1961) Oberstløytnant Palle Ydstebø er sjef for seksjon for militærstrategi og doktrine ved Forsvarets stabsskole.
  Han har militær utdanning fra Luftforsvaret, Krigsskolen og Forsvarets stabskole, hovedfag historie fra Universitetet i Tromsø og starter på en doktorgrad ved University of Glasgow fra januar 2016.
  Ydstebø har variert tjeneste i Forsvaret fra Luftforsvaret, Hærens ingeniørvåpen, Hærstaben og Etteretningstjenesten, samt internasjonal erfaring fra Afghanistan, Tyskland og FN-styrken i Sør-Sudan.

INTERESSEFELT OG KOMPETANSEOMRÅDER: 

 • ​Strategi og operasjonskunst
 • Militærteori
 • Krigshistorie (med vekt på tiden etter Napoleonskrigene og fram til 1945).
 • Etterretning

Bok/rapport/avhandling

 • Ydstebø, Palle og Tommy Jeppsson, red. 2018. Mission command - Wishful thinking. Stockholm: The Royal Swedish Academy of War Sciences.
 • Høiback, Harald og Palle Ydstebø, red. 2014. Første verdenskrig - operasjoner, myter og innflytelse. Abstrakt forlag.
 • Ydstebø, Palle, Bård Gran, Morten Andersen og Thomas Slensvik. 2014. Forsvarets fellesoperative doktrine. Oslo: Forsvarsstaben.
 • Høiback, Harald og Palle Ydstebø, red. 2012. Krigens vitenskap - en innføring i militærteori. Abstrakt forlag.
 • Ydstebø, Palle og Sven Håkan Edström, red. 2011. Militærstrategi på norsk: en innføring. Abstrakt forlag.
 • Daltveit, Egil, Jan Fredrik Geiner og Palle Ydstebø. 2010. "Trender i militære operasjoner". Rapport, Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Ydstebø, Palle. 2000. Geostrategi, trusselvurdering og operativ planlegging. Forsvaret av Nord-Norge 1880 – 1920. Hovedfagsoppgave, Institutt for historie, Universitetet i Tromsø.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Ydstebø, Palle. 2018. "Mission Command – Wishful Thinking? An introduction". I Mission command - Wishful thinking?, redigert av Palle Ydstebø og Tommy Jeppsson, 7–19. Stockholm: The Royal Swedish Academy of War Sciences.
 • Ydstebø, Palle. 2017. "Litsafronten 1941-44". I Maksim I. Starostin. Krigsdagbok fra Murmansk 1941-1945, redigert av Jens Petter Nielsen og Alexey A. Komarov, 35–62. Orkana Forlag.
 • Ydstebø, Palle. 2016. "Russian Operations: Continuity, Novelties and Adaptation". I Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, redigert av Janne Haaland Matlary og Tormod Heier, 149–179. Palgrave Macmillan.
 • Ydstebø, Palle. 2014. "Første verdenskrig i historien". I Første verdenskrig - operasjoner, myter og innflytelse, redigert av Harald Høiback og Palle Ydstebø, 19–52. Abstrakt forlag.
 • Ydstebø, Palle. 2014. "Krigsplanlegging og strategi". I Første verdenskrig - operasjoner, myter og innflytelse, redigert av Harald Høiback og Palle Ydstebø, 53–81. Abstrakt forlag.
 • Ydstebø, Palle. 2014. "Ut av skyttergravene". I Første verdenskrig - operasjoner, myter og innflytelse, redigert av Harald Høiback og Palle Ydstebø, 83–111. Abstrakt forlag.
 • Høiback, Harald og Palle Ydstebø. 2012. "Innledning". I Krigens vitenskap - en innføring i militærteori, redigert av Harald Høiback og Palle Ydstebø, 15–30. Abstrakt forlag.
 • Ydstebø, Palle. 2012. "Fellesoperasjoner og operasjonskunst – militærteoriens praktiske uttrykk". I Krigens vitenskap - en innføring i militærteori, redigert av Harald Høiback og Palle Ydstebø, 420–480. Abstrakt forlag.
 • Edström, Håkan og Palle Ydstebø. 2011. "Hvordan ser den norske strategien ut?" I Militærstrategi på norsk: en innføring, redigert av Palle Ydstebø og Sven Håkan Edström, 375–399. Abstrakt forlag.
 • Edström, Håkan og Palle Ydstebø. 2011. "Mot en strategisk renessanse?" I Militærstrategi på norsk: en innføring, redigert av Palle Ydstebø og Sven Håkan Edström, 15–35. Abstrakt forlag.
 • Ydstebø, Palle. 2010. "Uniformitet vs. mangfold og den militære dimensjon". I Mangfold eller Uniformitet? Norsk Militærprofesjon i endring, redigert av Janne Haaland Matlary, 98–134. Abstrakt forlag.
 • Ydstebø, Palle. 2009. "Kriger eller soldat? – Strategiens krav til den militære profesjon". I Krigerkultur i en fredsnasjon, redigert av Håkan Edström, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, 131–155. Abstrakt forlag.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Populærvitenskapelige artikler

 • Meyer, Eystein Lockwood og Palle Ydstebø. 2016. "Operasjon Chromite". Norsk Militært Tidsskrift 186 (1): 14–27.
 • Petersson, Magnus, Thomas Slensvik og Palle Ydstebø. 2016. Introduction. Journal of Strategic Studies 39 (2): 174–184.
 • Ydstebø, Palle. 2016. Strategisk suksess og «Verlorne Siege» – Norge i Afghanistan 2001-2014. Norsk Militært Tidsskrift 183 (2): 54–58.
 • Ydstebø, Palle. 2015. Slaget ved Waterloo – 200 år etter. Norsk Militært Tidsskrift (2): 4–11.
 • Ydstebø, Palle. 2014. "Den store flankemarsjen inn i stålstormen". Norsk Militært Tidsskrift 2 (2014): 4–13.
 • Ydstebø, Palle. 2013. "A bridge to far – er det mulig å forene strategisk byråkrati med taktisk effektivitet?" Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 16 (1): 41–54.
 • Ydstebø, Palle. 2009. "Balancing Ends, Ways and Means". Oslo Files on Defence and Security (03): 59–71.
 • Ydstebø, Palle. 2009. Bør norske soldater bli krigere? Norges Forsvar (5): 28–30.
 • Ydstebø, Palle. 2007. Clausewitz goes Kabul. Nye og gamle tilnærminger til krigføring – militærstrategiske perspektiver. Den norske Atlanterhavskomité - internett-tekster (6): 41–57.
 • Ydstebø, Palle. 2007. Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge rundt 1905. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø (8).
 • Ydstebø, Palle. 2002. Militærmakt mot terrorisme. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon (2): 97–112.
 • Ydstebø, Palle. 2002. Ofotbanen og forsvaret av Nord-Norge. Norsk Militært Tidsskrift (8-9): 4–15.
 • Ydstebø, Palle. 2000. Thoughts on Individual ethics and Rules of Engagement. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon (2): 222–228.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Høiback, Harald og Palle Ydstebø. 2016. På vei mot en ny kald krig? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 08. november.
Publisert 2. juni 2015 14:10.. Sist oppdatert 2. august 2018 12:28.