Emneansvarlig

Informasjon om pensumlitteratur og BOLK til emneansvarlige ved FHS.

Pensumlitteratur

Forsvarets høgskole skal tilby pensum digitalt der det er mulig. I praksis betyr dette at de klassiske kompendiene utgår, og blir erstattet av digitale kompendier som gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform it's learning.

Digitale kompendier

Forsvarets høgskole benytter BOLK-tjenesten for både rettighetsklarering av materiale, og for  produksjon av digitale kompendier.

I BOLK kan den emneansvarlige søke opp bøker, sette sammen kapitler og bestille digitale kompendier til hvert enkelt emne. Studentene får materialet i form av filer uten kopisperrer, og kan fritt disponere det til egne studier. Materialet distribueres til studenter/kadetter på høgskolens læringsplattform it'slearning.

Artikler på pensum

Tidsskriftartikler skal ikke klareres. Biblioteket inngår lisensavtaler på vegne av Forsvarets høgskole om tilgang til digitale kilder, som e-tidsskrifter og e-bøker. Bruk av dette materialet skjer uavhengig av Kopinor-avtalen og trenger derfor ikke å klareres.

Elektroniske ressurser på pensumlisten

Der Forsvarets høgskole har tilgang til fulltekstartikler og e-bøker, vil det bli lenket opp til fullteksten. Biblioteket gjennomgår pensumlistene og avklarer dette. Det vil ikke være behov for å legge disse referansene i kompendium, og det skal ikke lages andre kopier.

For tilgang til det lisensierte utenfor campus må studentene logge seg på med VPN. For å få tilgang hjemmefra: https://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Biblioteket/Tilgang%20hjemmefra

Ta kontakt med biblioteket hvis du er usikker på hva som finnes av elektroniske ressurser.

Veiledning til rettighetsklarering og produksjon av digitale kompendier i Bolk

Informasjon og veiledning i bruk av BOLK finnes på BOLK egne sider

 • Logg deg på bolk.no med feide-id og passord. Kontakt FEIDE-support på FHS hvis du har spørsmål vedr FEIDE-pålogging: feide@fhs.mil.no 
 • Velg "Kompendiefil gjennom BOLK". Fyll deretter inn kursinformasjonen.
 • Velg innhold. Her søker du og velger innholdet du skal bruke i kompendiet. Når du etterhvert legger til innholdet så vises det øverst på siden.
 • Klikk på tittelen for å se mer informasjon om boken og angi sidetall for utdraget. Klikk "Legg i kompendium".
 • Får du meldingen "Mangler innholdsfil", velg "Legg til".
 • Er materialet tilgjengelig hos Kopinor så kan det forhåndsvises. Ikke velg levering av trykte kompendier. FHS skal kun ha digital levering. 
 • Får du meldingen "Tekstutdrag må rettighetsklareres". Antagelig er utdraget mer enn 15% av boken. Vurder om du ønsker utdraget. Hvis ja; klikk "Legg til".
 • Hvis du ikke får treff på boken du søker etter, velg: "Bestilling av manuelt litteratursøk".
 • Hvis Kopinor ikke har alt materiale tilgjengelig, klikk "Bestille rettighetsklarering og innhenting av innhold". Kopinor kjører nå i gang en prosess med å hente nødvendig materiale/informasjon.
 • Hvis du får avslag fra Kopinor på forespørsel om å bruke mer enn 15% må du enten minke antall sider eller vurdere innkjøp av trykt bok (siste alternativ).
 • Når innholdet er rettighetsklarert og kompendiet er ferdig vil du få tilsendt lenke til filen i BOLK. Den kan du så laste ned til egen pc, og deretter distribuere til studenter/kadetter på it'slearning.

Du må beregne ca 2-3 uker fra bestilling til levering av digitale kompendier.  

Veiledning i bruk av Bolk på Forsvarets høgskole

Det er oppnevnt administratorer som kan veilede i klarering og/eller bestilling av kompendier.

Fra høsten 2018 vil sentralt bibliotek på AKF overta administrasjon av BOLK. bibl@fhs.mil.no

Rutiner for innkjøp av pensumbøker

 • I tilfeller der utdrag av en bok overskrider 15%, må emneansvarlig vurdere innkjøp av klassesett.
 • Bestilling må inneholde ISBN-nummer, tittel, forfatter og ønsket antall bøker. 
 • Det må beregnes fire-seks ukers leveringstid på enkelte titler.
 • Emneansvarlig vurderer i samarbeid med lokalt bibliotek hvor mange eksemplarer som skal kjøpes inn. Biblioteket foretar innkjøp.
 • Kullsjef organiserer utlevering av bøker til kadetter/studenter på krigsskolene.
 • På AKF og CIS er biblioteket ansvarlig for utlevering av bøker.
Publisert 11. mai 2018 13:45.. Sist oppdatert 11. juni 2018 08:43.