Databaser, e-bøker og aviser

Søk i Krigsskolens bibliotekkatalog 
Søk i Luftkrigsskolens bibliotekkatalog 
Søk i Sjøkrigsskolens bibliotekkatalog

Oversikten nedenfor er sortert i ulike kategorier. Trykk på den kategorien som passer det du er ute etter for å få opp en liste over databaser og elektroniske kilder. 

De som er merket med * er databaser biblioteket abonnerer på og som gir deg tilgang gjennom Forsvarets høgskoles nettverk. Utskriftsvennlig versjon finner du her.

 

 

AVISERAVISER<p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="https://web.retriever-info.com/services/archive" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none 0px;font-size:1rem;line-height:1.625;">Atekst (Retriever)</a> *</strong><strong style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:1rem;line-height:1.625;background-color:transparent;"> <br style="box-sizing:content-box;"></strong>Atekst fra Retriever gir tilgang til artikler i de fleste norske papiraviser i fulltekst. Dagens utgave og arkivtilgang flere tiår tilbake. Du kan søke <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">etter tittel, forfatter, eksakt dato eller tidsrom, i en eller flere aviser.​</span><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.aftenposten.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;">​<strong style="box-sizing:content-box;">Aftenposten - eavis</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;">​<a href="https://www.nb.no/search?mediatype=aviser" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser</a></strong><br style="box-sizing:content-box;">Digitaliserte norske aviser fra 1763 til i dag. ​Du har t<span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">ilgang til alt innhold på Forsvarets høgskoles nettverk. </span>Les mer om tilbudet på <a href="https://www.nb.no/samlingen/aviser/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Nasjonalbibliotekets sider</a>.<br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"><a href="http://www.onlineaviser.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Norske, nordiske og internasjonale aviser</a> </strong><strong style="background:none 0% 0% repeat scroll transparent;font-size:1rem;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;line-height:1.625;"><a href="http://www.onlineaviser.no/" target="_blank" style="background:none 0% 0% repeat scroll transparent;font-size:1rem;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;line-height:1.625;">(onlineaviser)</a></strong><br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;display:inline !important;"><a href="http://www.pressreader.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Pres</strong><font color="#877040"><span style="background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition-duration:0.3s;transition-property:all;"><strong style="box-sizing:content-box;"></strong></span></font></a><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><a href="http://www.pressreader.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">sReader</a>*<a href="http://www.pressreader.com/" target="_blank"></a></strong></p><strong style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">I PressReader finner du flere tusen aviser og tidsskrifter fra mer enn 100 land. Det er et godt utvalg av engelskspråklige, tyske, franske og russiske aviser.<em style="box-sizing:content-box;"> </em><span style="background-color:transparent;color:inherit;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"></span><span style="background-color:transparent;color:inherit;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing:content-box;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:inherit;background-color:transparent;">For å laste ned aviser må du logge deg på Forsvarets høgskoles nettverk. Tilgangen til å laste ned aviser varer i 6 dager etter at du har forlatt nettverket, men du kan også </span><a href="/hogskolene/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=cf67abe8-e52d-45b2-8b06-16914460e058&TermSetId=257d17c3-f724-4b8b-84ee-e4ae744193dd&TermId=ba3d8acf-96c7-4d0c-8cd7-d32729fea4f8" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:#ffffff;transition:all 0.3s ease 0s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1rem;">koble deg til nettverket hjemmefra</a><span style="box-sizing:content-box;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:inherit;background-color:transparent;">​.</span></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;line-height:1.625;background-color:transparent;">På reise? <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Med appen «PressReader» kan du lese aviser på nettbrett og telefon. </span>​</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;color:inherit;line-height:1.625;background-color:transparent;">​​Last ned appen fra App Store, Google Play eller Microsoft store.</span><a href="http://www.pressreader.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;">​</a><br></p></strong><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><a href="http://www.sueddeutsche.de/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Süddeutsche Zeitung</a>*</strong><br style="box-sizing:content-box;"></p><p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><a href="http://www.tol.org/client/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Transitions Online</a>*<a href="http://www.tol.org/client/" target="_blank"></a></strong><br style="box-sizing:content-box;">Nettbasert tidsskrift og arkiv med nyheter og stoff fra Øst-Europa, sentral-Asia og det tidligere Sovjetunionen.​​<br></p>
E-BØKERE-BØKER<p class="forsvaretElement-p" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;">​</strong><a href="http://www.oria.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">E-bøker i Oria</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;"> </strong><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">Du kan velge å søke slik at du kun ser </span><a href="https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FHS&lang=no_NO" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;">e-bøker tilgjengelig ved Forsvarets høgskole</a>. <span style="background-color:transparent;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Våre e</span><span style="background-color:transparent;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">-bøker kommer fra forskjellige leverandører. Låne- og lesemulighetene vil derfor variere litt. ​</span><span style="background-color:transparent;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;color:inherit;line-height:1.625;">Du får tilgang til e-bøkene når du er på Forsvarets høgskoles nett (eller via </span><a href="/hogskolene/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=cf67abe8-e52d-45b2-8b06-16914460e058&TermSetId=257d17c3-f724-4b8b-84ee-e4ae744193dd&TermId=7ceea7fd-6e66-4aef-97d2-cfb724a0bf4b" style="font-size:1rem;background:transparent;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;line-height:1.625;">vpn</a><span style="background-color:transparent;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;color:inherit;line-height:1.625;">).</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl04_PublishingPageContentField_label" style="box-sizing:content-box;margin:0px;padding:0px;border:0px none;outline:none 0px;vertical-align:baseline;display:inline;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=nlebk" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">E-bøker fra EBSCO</a></strong><strong style="box-sizing:content-box;"> <br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;line-height:1.625;background-color:transparent;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;line-height:1.625;background-color:transparent;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Du kan lagre og skrive ut opp til 60 sider av en bok. For å laste ned en e-bok offline kreves Adobe Digital Editions. For hjelp til innstallering av programmet, kan du kontakte din IT-avdeling. Du må opprette en personlig bruker i Ebsco. Mange av bøkene kan kun leses av én person om gangen. Hvis du ikke får tilgang, prøv igjen litt senere.</span></span></p></div></div>
INGENIØRFAG, TEKNOLOGI OG STATISTIKK/MATEMATIKKINGENIØRFAG, TEKNOLOGI OG STATISTIKK/MATEMATIKK<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="https://dl.acm.org/advsearch.cfm?coll=DL&dl=ACM" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">ACM digital libray</strong></a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.mathontheweb.org/mathweb/mi-journals2.html" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Electronic Mathematics Research Journals</strong></a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">I</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"><a href="https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">EEE Explore*</a><br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="box-sizing:content-box;background-color:transparent;">Tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder i fulltekst fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. </span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.theiet.org/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">IET (The Institution of Engineering and Technology)</strong></a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.ssb.no/eksterne-lenker" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Internasjonal statistikk</strong></a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><a href="http://www.zentralblatt-math.org/matheduc/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Matheduc (Mathematics Education Database)</a></strong></p>
KINESISKE KILDERKINESISKE KILDER<p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">​​<a href="http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none;font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong style="box-sizing:content-box;">CNKI: China academic journals</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:1rem;line-height:1.625;background-color:transparent;"> </strong><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;line-height:1.625;background-color:transparent;">*<br style="box-sizing:content-box;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;line-height:1.625;background-color:transparent;">Kinesiske tidsskrifter, aviser, doktorgradsavhandlinger, årbøker og statistikk m.m. </span><strong style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:1rem;line-height:1.625;background-color:transparent;"> <span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-weight:400;line-height:1.625;background-color:transparent;">​​</span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-weight:400;line-height:1.625;background-color:transparent;">FHS </span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-weight:400;line-height:1.625;background-color:transparent;">har tilgang til dokumenter publisert i 2013 eller senere. Last ned </span><a target="_blank" href="http://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=5508&fileID=5521" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.625;">Adobe Reader Asian and Extended Language</a><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-weight:400;line-height:1.625;background-color:transparent;"> pack for å laste ned pdf'er med kinesiske tegn.​</span><br style="box-sizing:content-box;"></strong></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"><a target="_blank" href="http://dlib.eastview.com/browse/publication/18406" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Eastview - Current digest of the Chinese Press</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;"> *</strong></div><strong style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"></strong><span style="box-sizing:content-box;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;background-color:#ffffff;line-height:26px;"></span><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"><strong style="box-sizing:content-box;"></strong></div><strong style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"></strong><span style="box-sizing:content-box;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;background-color:#ffffff;line-height:26px;"></span><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;">Et utvalg sentrale artikler fra kinesiske aviser. Oppdateres ukentlig.<br></div>
MILITÆRFAGLIGE- OG FORSVARSRELEVANTE KILDERMILITÆRFAGLIGE- OG FORSVARSRELEVANTE KILDER<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><br><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=aph" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;">Academic Search Complete (EBSCO)*</a><br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="box-sizing:content-box;">Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor flere fagområder, <span style="box-sizing:content-box;">blant annet samfunnsvitenskap og militære problemstillinger.</span></span><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="https://acd.iiss.org/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Armed Conflict Database</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;">*</strong><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Oversikt over væpnede konflikter verden over, mye tallmateriale og bakgrunnsstoff. Basen er nedlagt, men fortsetter delvis i Armed Conflict Survey (ta kontakt med biblioteket for mer informasjon).</span></span><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.ciaonet.org/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none;"><strong style="box-sizing:content-box;">Colombia international affairs online (CIAO)</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;">* <br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="box-sizing:content-box;">Forskning</span><span style="box-sizing:content-box;"> om internasjonale forhold. Vitenskapelige arbeider fra universiteter, forskningsinstitusjoner, NGO’er og konfera</span><span style="box-sizing:content-box;">n</span><span style="box-sizing:content-box;">ser. Tidsskrifter, policy briefs, case-studier og bakgrunnsstoff.</span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/continent.html" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Country Studies – Library of Congress</strong></a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"><a href="http://www.dtic.mil/dtic/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;">Defense Technical Information Center (DTIC)</a></strong><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;outline:0px;"><a href="http://europa.eu/index_en.htm" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;">EU</a><a href="http://europa.eu/index_en.htm" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"></a></strong><br style="box-sizing:content-box;"></p><a target="_blank" href="http://www.fas.org/index.html" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:none 0% 0% repeat scroll #ffffff;transition:all 0.3s ease 0s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Federation of American Scientists</strong></a><span style="box-sizing:content-box;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;background-color:#ffffff;"></span><span style="box-sizing:content-box;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:inherit;color:inherit;background-color:transparent;line-height:inherit;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Uavhengig organisasjon som presenterer nyheter og kommentarer om internasjonal forsvars-og sikkerhetspolitikk, med vekt på militær teknologi.<br style="box-sizing:content-box;"></p></span><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"><a href="http://highnorth.uit.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;">High North Research documents</a><br style="box-sizing:content-box;"><a href="http://highnorth.uit.no/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"></a></strong><span style="box-sizing:content-box;">Forskningsdokumenter om nordområdene innenfor alle fagområder og fra hele verden.</span><br style="box-sizing:content-box;"></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:inherit;color:inherit;background-color:transparent;line-height:inherit;"><a title="Fighting Ships" href="https://janes.ihs.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Jane’s Sea Modul*</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></span><span style="box-sizing:content-box;">Her finner du flere databaser fra IHS Jane's. Du har kun tilgang på Sjøkrigsskolen og da til </span><span style="box-sizing:content-box;">Fighting Ships, </span><span style="box-sizing:content-box;">Unmanned Maritime Vehicles, </span><span style="box-sizing:content-box;">Weapons: Naval, </span><span style="box-sizing:content-box;">C4ISR & Mission Systems: Maritime og </span><span style="box-sizing:content-box;">Navy International. </span></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.nato.int/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">NATO</strong></a><br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a href="http://www.tandfonline.com/toc/tmib20/current" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Military Balance*</a><br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="box-sizing:content-box;">Ove</span><span style="box-sizing:content-box;">rsikt over militære aktiva og forsvarsbudsjetter i 70 land. </span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;"><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif" style="box-sizing:content-box;"></font><a href="https://milbalplus.iiss.org/member/default.aspx" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Military Balance Plus*</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;">Assessment of the military capabilities and defence economics of 171 countries worldwide.</span><br style="box-sizing:content-box;"></span><span style="box-sizing:content-box;background:transparent;text-decoration-line:underline;transition:all 0.3s ease 0s;"><br style="box-sizing:content-box;"><a href="http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=mth" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Military and government collection​</strong></a></span><strong style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;"><strong style="box-sizing:content-box;">* </strong><br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="box-sizing:content-box;">Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger.</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><a href="http://www.ogel.org/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Oil, Gas and Energy Law Intelligence Service (OGEL)</a>*<a href="http://www.ogel.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"></a></strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"><br style="box-sizing:content-box;"><a href="https://worldview.stratfor.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">STRATFOR</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;">* </strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;">​Inneholder sikkerhetspolitiske artikler og analyser i fulltekst.<br style="box-sizing:content-box;"><br style="box-sizing:content-box;"><a href="http://www.tandfonline.com/loi/tssu20" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Strategic Survey</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;">* </strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;">Vurdering av sikkerhetssituasjonen i verden. Utgis av International Institute for Strategic Studies Strategic (IISS).<br style="box-sizing:content-box;"><strong style="box-sizing:content-box;"><br style="box-sizing:content-box;"></strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;"><a target="_blank" href="https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=698200980002275&institutionId=2275&customerId=2200" style="box-sizing:content-box;color:#877040;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yearbook*​</a></strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;">Statistikk over blant annet væpnede konflikter, internasjonal sikkerhet, <span style="box-sizing:content-box;">opprustning og ​</span><span style="box-sizing:content-box;">​nedrustning.</span><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><br style="box-sizing:content-box;"></strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"><span style="box-sizing:content-box;">​<br style="box-sizing:content-box;"></span></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;line-height:26px;"><strong style="box-sizing:content-box;text-decoration-line:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><a href="http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Uppsala Conflict Database Program</a></strong><br style="box-sizing:content-box;"><font color="#333333" style="box-sizing:content-box;">Database med oversikt over væpnede konflikter i verden.​</font></div>
OFFENTLIGE OG JURIDISKE KILDEROFFENTLIGE OG JURIDISKE KILDER<p><strong style="color:#877040;text-decoration-line:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;box-sizing:content-box;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><a href="https://www.rettsdata.no/" target="_blank" style="color:#877040;text-decoration-line:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;box-sizing:content-box;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Gyldendal Rettsdata</a> </strong>er bygget opp rundt <em style="font-size:1rem;"><strong>Norsk lovkommentar</strong></em>, hvor lover og deres enkeltbestemmelser er kommentert av forfattere. Gyldendal Rettsdata inneholder alle gjeldende lover, samt et godt utvalg lovforarbeider og dommer. Basen har også krysshenvisninger, men systemet er ikke godt utarbeidet som i Lovdata Pro. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata.<br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/id923/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><font color="#877040"></font><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Justisdepartementet</strong></a><br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.jussportalen.no/index.php?site=jussportalen/1655/1646" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Jussportalen.no</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://www.lovdata.no/info/lovdata.html" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none;">Lovdata</a><span style="box-sizing:content-box;"><br style="box-sizing:content-box;"></span></strong><span style="box-sizing:content-box;">Gratisversjon. Inneholder lover, forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser, internasjonale regler m.m. </span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;"><a href="https://lovdata.no/pro/auth/login" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Lovdata Pro</strong></a><br style="box-sizing:content-box;">Utvidet ekspertversjon for ansatte ved FHS. Egen profil må opprettes. Profilen gir mulighet for varsling om endring i lovverket og nye rettsavgjørelser. Kontakt biblioteket for å få passord og brukernavn slik at du kan opprette en personlig profil. </span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;background-color:transparent;color:inherit;"><a target="_blank" href="http://www.regjeringen.no/nb/dok.html?id=439279" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Norske offentlige dokumenter - regjeringen.no</a><br style="box-sizing:content-box;"></strong><strong style="box-sizing:content-box;background-color:transparent;color:inherit;"><span style="box-sizing:content-box;font-weight:400;">NOUer, proposisjoner og meld</span><span style="box-sizing:content-box;font-weight:400;">inger til Stortinget, rundskriv, høringer m.</span><span style="box-sizing:content-box;font-weight:400;">m.</span></strong></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;font-weight:400;"><a target="_blank" href="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Dokumenter%20fra%20regjering%20og%20storting%201900-2013.pdf" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Offentlige dokumenter vedr. Forsvaret og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk (1900-2013)</strong></a><span style="box-sizing:content-box;"> </span><br style="box-sizing:content-box;"></span></strong></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Stortinget - saker og publikasjoner</a></strong><br style="box-sizing:content-box;">Søk i blant annet alle <a target="_blank" href="https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">stortingsforhandlinger fra 1814-2001</a> <br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="https://www.udiregelverk.no/no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">UDI - udiregelverk.no</strong></a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><a href="https://treaties.un.org/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">United Nations Treaty Collection</a></strong></p>
ORDBØKER OG OPPSLAGSVERKORDBØKER OG OPPSLAGSVERK<p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.nb.no/nbsok/search.nbdigital?&mediatype=b%C3%B8ker&contentClasses:bokhylla" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;"></strong></a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.nb.no/nbsok/search.nbdigital?&mediatype=b%C3%B8ker&contentClasses:bokhylla" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Bokhylla.no</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;outline:0px;"><a href="http://ordbok.uib.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;">Bokmåls- og nynorskordboka</a></strong><span style="box-sizing:content-box;font-size:inherit;color:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"> ​</span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">CIA - The world factbook</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;"> </strong><br style="box-sizing:content-box;">Fakta om alle verdens nasjoner.<br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;background:transparent;color:#877040;text-decoration-line:underline;line-height:26px;transition:all 0.3s ease 0s;">​<a target="_blank" href="http://www.ordnett.no/ordbok.html" style="box-sizing:content-box;color:#877040;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;line-height:26px;">Ordnett</a>* </strong><span style="box-sizing:content-box;">(Anbefales) </span><span style="box-sizing:content-box;"> <br style="box-sizing:content-box;"></span><span style="box-sizing:content-box;">Ord</span><span style="box-sizing:content-box;">b</span><span style="box-sizing:content-box;">ø</span><span style="box-sizing:content-box;">ker</span><span style="box-sizing:content-box;"> på nett: norsk</span><span style="box-sizing:content-box;">, engelsk, fransk, russisk, tysk, spansk og italiensk. </span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">​<strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none;background:transparent;"><a target="_blank" href="https://www.britannica.com/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none;">Encyclopædia Britannica online</a> *<a target="_blank" href="https://www.britannica.com/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"></a></strong></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;outline:0px;"><a href="http://search.eb.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;">Encyclopedia Britannica online (Britannica Academic) *</a><a href="http://search.eb.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"></a></strong><br style="box-sizing:content-box;"></strong></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none;background:transparent;"><a target="_blank" href="http://www.etikkom.no/FBIB/Detaljert-oversikt/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Forskningsetisk bibliotek </strong></a><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;color:#333333;">Informasjon om forskningsetikk med mer.​​​</span><br style="box-sizing:content-box;"></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a target="_blank" href="https://www.merriam-webster.com/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Merriam-Webster Collegiate Dictionary</strong> *</a><br style="box-sizing:content-box;">Engelsk ordbok som gir amerikansk uttale i lydformat (engelsk-engelsk ordbok).<br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://snl.no/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Store norske leksikon</a></strong><br style="box-sizing:content-box;">Norges eneste fagleksikon på nett<br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;text-decoration-line:underline;"><a href="https://www.nb.no/items/1361fab48c06e96d5c59ba0e0d765703?page=0&searchText=norsk%20engelsk%20milit%C3%A6r%20ordbok" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Norsk-e</strong><strong style="box-sizing:content-box;">ngelsk militær ordbok</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"><a href="https://www.nb.no/items/b423d4b9cae7f15c3d2383429e7fed20?page=0&searchText=norsk%20engelsk%20milit%C3%A6r%20ordbok" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Engelsk-norsk militær ordbok</a><a href="https://www.nb.no/items/b423d4b9cae7f15c3d2383429e7fed20?page=0&searchText=norsk%20engelsk%20milit%C3%A6r%20ordbok" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"></a></strong><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="https://books.google.no/?hl=no" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Google boksøk</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.geerthofstede.nl/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Hofstede's Cultural Dimensions</strong></a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"><a href="http://classics.mit.edu/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Internet Classics Archive</a></strong></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;line-height:1.625;"><a href="http://www.oed.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong style="box-sizing:content-box;">Oxford online*</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;"> </strong><br style="box-sizing:content-box;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;line-height:1.625;">Oxford English Dictionary (engelsk-norsk ordbok).</span><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;transition-property:all;"><a href="http://www.wikipedia.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Wikipedia</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;"> </strong><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;">Wikipedia er en encyklopedi på mer enn 100 språk, laget av frivillige bidragsytere. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. Norsk versjon.</span><br style="box-sizing:content-box;"></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;transition-property:all;"><a href="https://www.sprakradet.no/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Språkrådet</strong></a><br style="box-sizing:content-box;">Råd om skriving av oppgaver.</span></p>
RUSSISKE KILDERRUSSISKE KILDER<p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://dlib.eastview.com/search/simple" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Eastview</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;line-height:1.625;">Tidsskrifter og aviser på russisk, både militærfaglige og generelle</span><span style="box-sizing:content-box;line-height:1.625;">.</span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="http://dlib.eastview.com/browse/udb/5" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Eastview Governmental Publications​</strong></a><br style="box-sizing:content-box;">Russiske offentlige publikasjoner m.m., både fra Statsdumaen og Føderasjonsrådet.​<br></p>
PSYKOLOGI OG HELSEPSYKOLOGI OG HELSE<div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><br><a href="http://www.biomedcentral.com/journals" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;">Biomed Central</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></p></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;"><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;">​<strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">​​<a href="http://www.helsebiblioteket.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;">Helsebiblioteket</a><span style="box-sizing:content-box;"><br style="box-sizing:content-box;"></span></strong><span style="box-sizing:content-box;">Databaser og tidsskriftsartikler innen medisin og helsefag, bl.a. psykisk helse. </span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&custid=s7280988&profile=ehost&defaultdb=pdh&groupid=main" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">PsycAR​TICLES*​​</a></strong><br style="box-sizing:content-box;">Artikler i fulltekst fra 131 akademiske tidsskrift innen psykologi og ledelse​​.<br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;"><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=pbh" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Psychology and Behavioral Sciences Collection*</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></p><div style="box-sizing:content-box;line-height:26px;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=psyh" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">PsycInfo </a>*</strong><br style="box-sizing:content-box;">Referanser og sammendrag av artikler innen psykologi og relaterte fagfelt. Søker i mange flere tidsskrift og andre kilder enn PsycArticles men gir ikke tilgang til fulltekst. </p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><a href="http://www.pubpsych.eu/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">PubPsych</strong></a><br style="box-sizing:content-box;">Søk etter artikler og samtidig referanser til artikler innen flere psykologi-databaser.<br></p></div></div>
TVERRFAGLIGE KILDERTVERRFAGLIGE KILDER<div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><br><a href="http://www.au.af.mil/au/aul/lane.htm" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;">Air University Library</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></p></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;"><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><span style="box-sizing:content-box;"><a href="https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/99243" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;outline:0px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Bibsys Brage</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><span style="box-sizing:content-box;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"><a href="http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?la=no" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;">Cristin</a></strong></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><span style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://kartverket.no/Kart/Nautiske-hjelpemidler/Den-norske-los/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:#ffffff;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing:content-box;">Den norske los</strong></a><br style="box-sizing:content-box;font-size:16px;background-color:#ffffff;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing:content-box;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;color:#333333;background-color:#ffffff;">Lenker til alle bind av Kartverkets veiviser til sjøs.</span><br></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><span style="box-sizing:content-box;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"></strong></span><a target="_blank" href="http://www.doaj.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Directory of Open Access Journals (DOAJ)</strong></a><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;"> <br style="box-sizing:content-box;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">​Fritt tilgjengelige vitenskapelige artikler i fulltekst.</span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><a href="http://forskning.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Forskning.no</strong></a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><a href="http://scholar.google.no/schhp?as_sdt=2000" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Google Scholar</a><a href="http://scholar.google.no/schhp?as_sdt=2000" target="_blank"></a></strong><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><a target="_blank" href="http://kartverket.no/sehavniva/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:#ffffff;transition:all 0.3s ease 0s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Havnivå.no</strong></a><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Dette er Kartverkets ressursnettsted med informasjon om vannstandsvarsel, havnivåprognoser med mer.</span><br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://www.idunn.no/dispatcher/forside?marketplaceId=2000" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Idunn</a>*</strong><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;">Norske tidsskriftartikler i fulltekst. </span><br style="box-sizing:content-box;"></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://www.jstor.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">JSTOR</a></strong><span style="box-sizing:content-box;">* </span><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;">Arkiv for en mengde tidsskrifter innen blant annet </span><span style="box-sizing:content-box;">humaniora og samfunnsvitenskap.</span><br style="box-sizing:content-box;"></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;"><span style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://www.jstor.org/search/" style="color:#877040;text-decoration-line:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;box-sizing:content-box;transition:all 0.3s ease 0s;line-height:1.625;"><strong style="box-sizing:content-box;">JSTOR Business*</strong></a><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;box-sizing:content-box;line-height:1.625;">  <br style="box-sizing:content-box;">Fulltekstdatabase med tidsskrifter innenfor næringsliv, ledelse og organisasjonsutvikling</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">​.</span><br></span></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-top:1em;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><a href="http://www.ub.uio.no/nora/search.html" target="_blank" style="font-size:1rem;background:transparent;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Norwegian Open Research Archive (NORA)</strong></a><br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><a href="http://www.nb.no/baser/norart/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">Norske og nordiske tidsskriftartikler (NORART)</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><strong style="box-sizing:content-box;transition-property:all;"><a href="http://www.nsd.uib.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Norsk senter for forskningsdata (NSD)</a><a href="http://www.nsd.uib.no/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"></a></strong><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><a href="https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?institution=FHS&vid=FHS&tab=default_tab&search_scope=default_scope&mode=Basic&displayMode=full&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&displayField=all&sortby=rank&lang=no_NO&query=any%2ccontains%2c" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Oria</a><br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Søk i "Norske fagbibliotek" etter artikler, e-bøker, artikler, masteroppgaver, filmer, tidsskrifter og andre elektroniske ressurser. </span><br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><span style="box-sizing:content-box;line-height:1.625;"><a target="_blank" href="http://rulers.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong style="box-sizing:content-box;">Overhoder</strong></a><br style="box-sizing:content-box;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;line-height:1.625;">Liste over alle statsoverhoder, regenter, religiøse ledere og utenriksministre i alle verdens land, fra om lag 1700-tallet til i dag.</span><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><a href="https://search.proquest.com/?accountid=49820" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">ProQuest</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;">*</strong><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;">Militære og akademiske tidsskrifter i fulltekst.</span><br style="box-sizing:content-box;"></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><a href="https://www.sciencedirect.com/" target="_blank" title="ScienceDirect" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;transition:all 0.3s ease 0s;"><strong style="box-sizing:content-box;">ScienceDirect</strong></a><span style="box-sizing:content-box;"> </span><br style="box-sizing:content-box;"><span style="box-sizing:content-box;">Tverrfaglig database med artikler og bøker innen tekniske fag, samfunnsfag og helse/medisin.</span><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.85);">​</span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.85);"><a target="_blank" href="http://www.kartverket.no/sehavniva/Tidevann-og-vannstand/Tidevannstabeller/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:#ffffff;transition:all 0.3s ease 0s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong>Tidevannstabeller</strong><br style="box-sizing:content-box;"></a><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Her finner du publikasjonen "Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard" i pdf-format, gratis og nedlastbar.</span><br></span></p></div>
TIDSSKRIFTERTIDSSKRIFTER<p class="forsvaretElement-p"><a href="https://browzine.com/libraries/805/subjects" target="_blank">BROWZINE</a> <br><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">BrowZine er en tjeneste som gir deg enkel tilgang til elektroniske tidsskrifter, som biblioteket abonnerer på. Du kan blant annet søke etter tidsskrifter på tittel eller emne, lese artikler i tidsskrifter når du er på FHS-nettet eller via VPN, laste ned artikler som pdf-filer samt eksportere referanser. En kort </span><a href="https://www.ub.uio.no/om/aktuelle-saker/filmer/browzine.mp4" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1rem;">filmsnutt med bruksanvisning</a><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"> fra UiO.</span></p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/arj" target="_blank">ACTION RESEARCH</a> (Sage Publications) <br></p><p><a href="https://www.tandfonline.com/loi/tsur20" target="_blank">ADELPHI SERIES </a> (Taylor and Francis)<br></p><p><a href="http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/ajp" target="_blank">AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS</a> (American Institute of Physics) <br></p><p><span style="color:#000000;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;"><a href="https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review" target="_blank">AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW</a> <span style="color:#000000;font-size:11pt;font-family:calibri, sans-serif;">(Cambridge University Press)</span></span><br></p><p><a href="https://www.tandfonline.com/toc/tarm20/current" target="_blank">ARMED CONFLICT SURVEY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(Taylor and Francis)</span><br></p><p><a href="https://journals.sagepub.com/home/afs" target="_blank">ARMED FORCES & SOCIETY</a> (Sage Publications) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&eissn=1555-2764" target="_blank">ASIAN SECURITY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(Taylor and Francis)</span></p><p><a href="http://cjip.oxfordjournals.org/archive" target="_blank">THE CHINESE JOURNAL OF INTERNATIONAL POLITICS</a> (Oxford University Press) </p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/ctr" target="_blank">CLOTHING AND TEXTILES RESEARCH</a> (Oxford University Press) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=fcwh20" target="_blank">COLD WAR HISTORY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=ucst20" target="_blank">COMPARATIVE STRATEGY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=fcsp20">CONTEMPORARY SECURITY POLICY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/cac" target="_blank">COOPERATION AND CONFLICT</a> (Sage Publications) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&eissn=1475-1801" target="_blank">DEFENCE & SECURITY ANALYSIS</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span> </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=fdef20" target="_blank">DEFENCE STUDIES</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://dh.oxfordjournals.org/archive" target="_blank">DIPLOMATIC HISTORY</a> (Oxford University Press) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=rege20">EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://ejil.oxfordjournals.org/archive" target="_blank">EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW</a> (Oxford University Press) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=feus20">EUROPEAN SECURITY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span> </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=ceas20" target="_blank">EUROPE-ASIA STUDIES</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&eissn=2334-0479" target="_blank">GLOBAL AFFAIRS</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=fint20" target="_blank">INTELLIGENCE & NATIONAL SECURITY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://academic.oup.com/ia/issue" target="_blank">INTERNATIONAL AFFAIRS</a>  (Oxford University Press) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=ujic20" target="_blank">INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENCE AND COUNTERINTELLIGENCE</a> (T&F) <br></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=finp20">INTERNATIONAL PEACEKEEPING</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/irx" target="_blank">INTERNATIONAL RELATIONS</a> (Sage Publications) </p><p><a href="http://irap.oxfordjournals.org/archive" target="_blank">INTERNATIONAL RELATIONS OF THE ASIA-PACIFIC</a> (Oxford University Press) </p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/ijp" target="_blank">JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE</a> (Sage Publications) </p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/jce" target="_blank">JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY</a> (Sage Publications) </p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/jhp" target="_blank">JOURNAL OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY</a>  (Sage Publications) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&eissn=1502-7589" target="_blank">JOURNAL OF MILITARY ETHICS</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/jpr">JOURNAL OF PEACE RESEARCH</a> (Sage Publications) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=fslv20" target="_blank">JOURNAL OF SLAVIC MILITARY STUDIES</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span> </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=fjss20" target="_blank">JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&eissn=1754-1018" target="_blank">JOURNAL OF TRANSATLANTIC STUDIES</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&eissn=1752-6280" target="_blank">JOURNAL OF WAR AND CULTURE STUDIES</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span> </p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/lch" target="_blank">LEADERSHIP</a> (Sage Publications) </p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/mcq" target="_blank">MANAGEMENT LEARNING</a> (Sage Publications) </p><p><a href="https://journals.sagepub.com/home/mss" target="_blank">MEMORY STUDIES</a> (Sage Publications) <br></p><p><a href="https://www.tandfonline.com/toc/tmib20/current" target="_blank">MILITARY BALANCE</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"> </span><br></p><p><a href="https://www.tandfonline.com/loi/umbh20">MILITARY BEHAVIORAL HEALTH</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span> </p><p><a href="https://www.tandfonline.com/loi/hmlp20" target="_blank">MILITARY PSYCHOLOGY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/mil">MILLENNIUM: JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES</a> (Sage Publications) </p><p><a href="https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15593584" target="_blank">NAVAL ENGINEERS JOURNAL</a> (Wiley) </p><p><a href="http://booksandjournals.brillonline.com/content/15718107">NORDIC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW</a> (Brill) </p><p><a href="https://www.tandfonline.com/loi/tpog20" target="_blank">POLAR GEOGRAPHY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=rpol20" target="_blank">POLAR JOURNAL</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/loi/rpsa20">POST-SOVIET AFFAIRS</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&eissn=1754-5382" target="_blank">RUSI JOURNAL & WHITEHALL PAPERS</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=shis20" target="_blank">SCANDINAVIAN JOURNAL OF HISTORY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><em><span style="font-size:11pt;font-family:georgia, serif;color:#616161;letter-spacing:-0.4pt;border:1pt none windowtext;padding:0cm;background:white;font-style:normal;"><a href="https://sjms.nu/" target="_blank">SCANDINAVIAN JOURNAL OF MILITARY STUDIES</a> (Open access)</span></em><br></span></p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/slr">SECURITY DIALOGUE</a> (Sage Publications) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=fsst20" target="_blank">SECURITY STUDIES</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/sag" target="_blank">SIMULATION & GAMING</a> (Sage Publications) </p><p><a href="https://www.tandfonline.com/toc/fswi20/current" target="_blank">SMALL WARS & INSURGENCIES</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/hrm" target="_blank">SOUTH ASIAN SURVEY</a> (Sage Publications) <br></p><p><a href="https://www.tandfonline.com/toc/tssu20/current" target="_blank">STRATEGIC COMMENTS</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span><br></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><a href="https://www.tandfonline.com/toc/tssu20/current" target="_blank">STRATEGIC SURVEY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span><br></span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=uter20">STUDIES IN CONFLICT & TERRORISM</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><a href="https://www.tandfonline.com/loi/tsur20" target="_blank">SURVIVAL</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span><br></span></p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=tsur20" target="_blank">SURVIVAL: GLOBAL POLITICS AND STRATEGY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span></p><p><a href="http://journals.sagepub.com/loi/vcj" target="_blank">WAR IN HISTORY</a> (Sage Publications) </p><p><a href="http://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=rwaq20" target="_blank">WASHINGTON QUARTERLY</a> <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Taylor </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">and Fr</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">anci</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">s)</span><br></p>Publisert 8. oktober 2019 11:47.. Sist oppdatert 4. desember 2019 14:31.