Luftkrigsskolens skriftserie

Luftkrigsskolens skriftserie tar sikte på å synliggjøre skolens virksomhet og gjøre den allment tilgjengelig. I serien publiseres studier, seminarrapporter og lignende, hovedsakelig innenfor fagfeltene luftmakt og ledelse.  

​Siste utgave

Alt henger sammen med alt! Festskrift til Øistein Espenes på 70-årsdagen

Vol. 37 
Karl Erik Haug, Ole Jørgen Maaø og Steinar Sanderød

Les på nettet eller last ned (PDF 2,3 MB) 


​Vol 1
Luftforsvaret - et flerbruksverktøy for den kalde krigen ?
Øystein Espenes og Nils Naastad. 1999

​Vol 2
​Aspekter ved konflikt og konflikthåndtering i Kosovo
Gunnar Fermann. 2000

​Vol 3
Nytt NATO - nytt Luftforsvar ? GILs luftmaktseminar 2000
Lars Fredrik Moe Øksendal (red) 2000.

​Vol 4
Luftkampen sett og vurdert fra Beograd
Ljubisa Rajik. 2000

​Vol 5
Luftforsvaret i fremtiden : nisjeverktøy for NATO eller multiverktøy for Norge ?
John Andreas Olsen. 2001

​Vol 6
Litteratur om norsk luftfart for 2. verdenskrig : en oversikt og bibliografi
Ole Jørgen Maaø. 2001

​Vol 7 A critique of the Norwegian air power doctriner
Albert Jensen og Terje Korsnes. 2002

​Vol 8 Luftmakt, Luftforsvarets og assymetriens utfordinger. GILs luftmaktseminar 2002
Karl Erik Haug (red) 2002

​Vol 9 Krigen mot Irak : noen perspektiver om bruken av luftmakt
Morten Karlsen, Ole Jørgen Maaø og Nils Naastad. 2003

​Vol 10 Luftmakt 2020 : fremtidige konflikter. GILs luftmaktseminar 2003
Karl Selanger (red) 2003

​Vol 11 Luftforsvaret og moderne transformasjon : dagens valg, morgendagens tvangstrøye ?
Ole Jørgen Maaø (red) 2003

​Vol 12 Luftforsvaret i krig : ledererfaringer og menneskelige betraktninger. GILs lederseminar 2003
Bjørn Magne Smedrud (red) 2003

​Vol 13 Strategisk overraskelse sett i lys av Weserübung, Pearl harbor og Oktoberkrigen
Steinar Larsen. 2005

​Vol 14 Luftforsvaret i Kongo 1960-1964
Ståle Schirmer-Michalsen (red) 2005

​Vol 15 Luftforsvarets helikopterengasjement i internasjonale operasjoner : et historisk tilbakeblikk
Ståle Schirmer-Michalsen (red) 2005 [25 mb]

​Vol 16 Nytt kampfly : hvilket og til hva ? GILs luftmaktseminar 2007
Torgeir E. Sæveraas (red) 2007

​Vol 17 Trenchard and Slessor : on the sea supremacy of air power and sea power
Gjert Lage Dyndal. 2007

​Vol 18 På vei mot militær bachelor : en antologi om luftmakt av kadetter ved Luftkrigsskolen
Torgeir E. Sæveraas (red) 2008

​Vol 19 Norsk luftmakt - tilbake til fremtiden. GILs luftmaktseminar 2008
Torgeir E. Sæveraas og Albert Jensen (red) 2009

​Vol 20 Wilhelm Mohr : On World war II
Dag Henriksen. 2009

​Vol 21 Luftmakt og teknologi - realisme eller overmot ? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig ? GILs luftmaktseminar 2009
Per Marius Frist-Nielsen og Torgeir E. Sæveraas (red) 2009

​Vol 22 The 1970-1974 Combar Aircraft analysis. Priority to defence Counter Air and Anti-Shipping Operations. How optimizing defence resources altered the use of RNoAF fighters
Hans Ole Sandnes. 2009

​Vol 23 8 år i Afghanistan, quo vadis ? Et seminar om militær maktanvendelse. GILs luftmaktseminar 2010
Torgeis E. Sæveraas (red) 2011

​Vol 24 Norske luftmaktstenkere 1926-1940 : en presentasjon av de fem sentrale skribentene og deres arbeid
Frode Lindgjerdet. 2011

​Vol 25 Etter Afghanistan - ny strategisk virkelighet ? GILs luftmaktseminar 2011
Torgeir E. Sæveraas (red) 2012

​Vol 26 Luftmaktstenkningens "enfantile terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen
Øystein Espenes og Ole Jørgen Maaø (red) 2012

​Vol 27 ​Norsk luftmakt over Libya - suksess uten innflytelse ? GILs luftmaktseminar 2012
Torgeir E. Sæveraas og Vidar Løw Owesen (red) 2012

​Vol 28 Norske kampfly i Operation enduring freedom, Afghanistan 2002-2003. Politisk kontroll og engasjementsregler
Per Marius Frost-Nielsen. 2013

​Vol 29 UAV - bare ny teknologi eller en ny strategisk virkelighet
Torgeir E. Sæveraas og Marianne Eidem (red.)
​Vol
30
​Ledelse av norsk luftmakt: En alliert eller norsk oppgave?
GILs luftmaktseminar 2014.
Torgeir E. Sæveraas & Dag Inge Korstad (red.).
​Vol 31
Endringskapasitet og lederskap
Luftkrigsskolens lederskapsseminar 2013
Ingunn Dahler Hybertsen & Trygve Jakobsen Steiro (red.)
​Vol
32
A New Russia? Consequences for Norway and the
Royal Norwegian Air Force?

GILs luftmaktseminar 2015
Torgeir E. Sæveraas (red.)
​Vol 33
NATO: Challenges and Solutions
GILs luftmaktseminar 2016
Torgeir E. Sæveraas (red.)
​Vol
34
Evolution to a 5th Generation Air Force - Norway's Shield and Sword?
Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar 2017
Ann Karin Larssen (red.)
Vol
35​
Air Power in Future Joint Operations - a Multi-Domain Battle?
Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar 2018
Ann Karin Larssen (red.)
Vol
36
From Cold War to Hot Peace? - Debating «Near-Peer Competitor War», and the Role of Air Power
Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar 2019
​Vol
37
​Alt henger sammen med alt! Festskrift til Øistein Espenes på 70-årsdagen
Karl Erik Haug, Ole Jørgen Maaø og Steinar SanderødPublisert 11. september 2014 08:56.. Sist oppdatert 29. mai 2020 08:54.