Militær ledelse, strategi og operasjoner

Forskningsprosjekter innen de ulike fagområdene.


 Cyberoperasjoner og teknologi

 

 

hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1086_masssoldallundcybero/hogskolene/Forskning/mass-soldal-lund-cyber-og-cybersikkerhet-i-maritime-digitale-systemer-og-maritime-operasjoner/media/PubImages/Maritime%20Cyber%20Resilience.jpgMaritime Cyber ResilienceI dette fireårige prosjektet undersøkes mulighetene for å utvikle og forbedre cybersikkerheten i maritime digitale systemer og maritime operasjoner.hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=575
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1276_kirsihelkalawarringw/hogskolene/Forskning/kirsi-helkala-warring-with-machines-military-applications-of-artificial-intelligence-and-the-relevance-of-virtue-ethics/media/PubImages/AI_robot.jpgWarring with Machines: Military Applications of Artificial Intelligence and the Relevance of Virtue EthicsKunstig intelligens spiller en stadig voksende rolle i militær kontekst.hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=681
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1104_benjaminknoxkirsihel/hogskolene/Forskning/benjamin-knox-kirsi-helkala-cyberpower-praxis-ways-to-improve-understanding-and-governance-in-the-cyber-domainCyber power praxis - ways to improve understanding and governance in the cyber domainhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=576
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1103_kirsihelkaladevelopi/hogskolene/Forskning/kirsi-helkala-developing-cognitive-agility-and-decision-making-digital-competence-in-domains-of-complexityGrow up digital - Developing cognitive agility and decision-making competence to maneuver in domains of complexityhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=578
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1102_andersfongenutviklin/hogskolene/Forskning/anders-fongen-utvikling-av-software-defined-networking-baserte-løsninger-for-et-militært-taktisk-nettverkTaktisk SDN-laboratorium hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=577


 Landoperasjoner

 

 

hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1299_christianytterbølhum/hogskolene/Forskning/christian-ytterbøl-human-performance-enhancement-a-system-for-military-mental-skills-trainingHuman performance enhancementDeveloping and testing a new system for military mental skills training for the Norwegian Armed Forces.hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=727
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1123_palleydstebølandmakt/hogskolene/Forskning/palle-ydstebø-landmaktLandmakthogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=581
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1300_palleydstebø1918andt/hogskolene/Forskning/palle-ydstebø-1918-and-the-emergence-of-operational-art-a-study-of-the-nature-and-character-operational-art1918 and the Emergence of Operational Art A study of the Nature and Character Operational Art.hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=728


 Luftmakt

 

 

hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1226_andersmcdsookermanyl/hogskolene/Forskning/anders-mcd-sookermany-læring-under-risikoLæring under risikohogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=670
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1182_pålfredriksenluftfor/hogskolene/Forskning/pål-fredriksen-luftforsvarets-libya-operasjon-i-2011-erfaringer-lærdommer-og-veien-videreLuftforsvarets Libya-operasjon i 2011 - erfaringer, lærdommer og veien viderehogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=640
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1189_katrineantonsenwarth/hogskolene/Forskning/katrine-antonsen-war-through-theatreWar Through Theatrehogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=646
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1184_karlerikhaugmellomde/hogskolene/Forskning/karl-erik-haug-mellom-de-krigførendeMellom de krigførendehogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=639
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1185_pålfredriksenrisikoh/hogskolene/Forskning/pål-fredriksen-risikohåndtering-og-sikkerhet-med-f-16Risikohåndtering og sikkerhethogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=642
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1171_larspederhagarussisk/hogskolene/Forskning/lars-peder-haga-russisk-luftmaktRussisk luftmakthogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=630
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1176_daghenriksenluftfors/hogskolene/Forskning/dag-henriksen-luftforsvaret-mot-2030Luftforsvaret mot 2060 hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=634 MILITÆR STRATEGI OG FELLES OPERASJONER

 

 

hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1116_torelistoueffectiven/hogskolene/Forskning/tore-listou-effectiveness-of-peace-operations-network-(epon)-fredsoperasjonerEffectiveness of Peace Operations Networkhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=583
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1109_thomasslensvikcomple/hogskolene/Forskning/thomas-slensvik-complex-planningComplex Planninghogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=584
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1113_lottevermejconflictr/hogskolene/Forskning/lotte-vermeij-conflict-related-sexual-violenceConflict-related sexual violence hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=586
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1115_petterlindqvistsinev/hogskolene/Forskning/petter-lindqvist-sine-vorland-holen-digitale-verktøy-military-force-and-human-securityDigitale verktøy: Military Force and Human Security hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=585
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1107_sinevorlandholentheu/hogskolene/Forskning/sine-vorland-holen-the-use-of-force-to-stop-violence-understanding-the-role-of-the-military-in-enhancing-human-securityThe Use of Force to Stop Violence: Understanding the Role of the Military in Enhancing Human Securityhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=588
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1089_steinhelgekingsrødin/hogskolene/Forskning/stein-helge-kingsrød-innføring-av-ny-militærordning_ny-personellordningInnføring av ny militærordninghogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=587
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1088_mariusherbergstrateg/hogskolene/Forskning/marius-herberg-strategisk-kompetanse-for-det-uforutsetteKompetanse og beredskap for det uforutsette hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=589
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1122_kjetilenstadsecurity/hogskolene/Forskning/kjetil-enstad-security-force-assistanceSecurity Force Assistance hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=590
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1087_ainaslinningstrategi/hogskolene/Forskning/aina-slinning-strategisk-kompetanseledelse-i-forsvaretStrategisk kompetanseledelse i Forsvaret hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=591
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1190_annkarinlarsenoggjer/hogskolene/Forskning/ann-karin-larssen-og-gjert-lage-dyndal-strategisk-ledelse-i-krise-og-krigStrategisk ledelse i krise og krighogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=644
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1225_andersmcdsookermanyh/hogskolene/Forskning/anders-mcd-sookermany-handbook-of-military-sciencesHandbook of military scienceshogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=669
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1289_remijakobsenmilitærl/hogskolene/Forskning/remi-jakobsen-militær-logistikk-og-styringMilitær logistikk og styringDet logistikkfaglige miljøet ved Forsvarets høgskole ønsker å bidra til økt kunnskap som fremmer militære operasjoner, og prosjektet tar utgangspunkt i et tverrfaglig perspektiv.hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=713


 Militær historie

 

 

hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1129_olejørgenmaaøutstill/hogskolene/Forskning/ole-jørgen-maaø-utstilling-med-75-gjenstander-på-forsvarsmuseet-og-jubileumsbok-til-luftforsvarets-75-års-jubileumLuftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=594


 Militær idrett

 

 

hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1098_andersaandstadallmen/hogskolene/Forskning/anders-aandstad-allmenn-verneplikt-og-restitusjon-etter-multifaktorielt-stress-og-etter-fysiske-og-psykiske-øvelserAllmenn verneplikt - restitusjon etter multifaktorielt stresshogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=595
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1095_andersaandstadfysisk/hogskolene/Forskning/anders-aandstad-fysisk-form-i-forsvaret-basert-på-kjønnsmessige-forskjeller-og-effekten-av-tjeneste-og-treningFysisk form i Forsvarethogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=596
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1096_andersaandstadkadett/hogskolene/Forskning/anders-aandstad-kadettutvikling-i-motivasjon-til-fysisk-aktivitet-under-krigsskoleutdannelsenKadettutviklingsstudienhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=597
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1097_andersaandstadvalide/hogskolene/Forskning/anders-aandstad-validering-3000-meter-løpstest-og-oksygenopptakValidering 3000 meter løpstesthogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=598
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1178_hildeivarrudogøystei/hogskolene/Forskning/hilde-ivarrud-og-øystein-sæther-fysisk-trening-som-mål-og-middel-i-utvikling-av-offisererFysisk trening som mål og middel i utvikling av offisererhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=636


 Militær ledelse og styring

 

 

hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1291_rinojohansenmilitærl/hogskolene/Forskning/rino-johansen-militær-leder-og-ledelse-utvikling-i-teori-og-praksisMilitær Leder- og ledelseutvikling i teori og praksishogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=714
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1271_torillholthutvikling/hogskolene/Forskning/torill-holth-utvikling-av-profesjonsidentitetUtvikling av profesjonsidentitet hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=680
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1170_påfredriksenogchrist/hogskolene/Forskning/på-fredriksen-og-christian-moldjord-helhetlig-debriefing-som-kontinuerlig-læringsmetode-for-luftforsvaretHelhetlig debriefing som kontinuerlig læringsmetode for Luftforsvarethogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=631
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1172_christinastokkelandl/hogskolene/Forskning/christina-stokkeland-lederskap-i-luftforsvaretLederskap i Luftforsvarethogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=632
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1126_elenaantonacopoulouc/hogskolene/Forskning/elena-antonacopoulou-christian-moldjord-growing-leaders-who-can-flyGrowing leaders (who can fly)hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=582
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1099_thomasholfossedestru/hogskolene/Forskning/thomas-hol-fosse-destruktiv-ledelse-i-en-militær-kontekstDestruktiv ledelse i en militær konteksthogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=599
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1094_rinob.johansenforsva/hogskolene/Forskning/rino-b-johansen-forsvarets-medarbeiderundersøkelse-ledelse-og-lederadferdForsvarets medarbeider- og lederundersøkelsehogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=600
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1125_kjetilenstadnatorese/hogskolene/Forskning/kjetil-enstad-nato-research-task-group-integrating-culture-and-gender-perspectives-in-professional-military-educationIntegrating culture and gender perspectives in professional military educationhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=606
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1121_fredriknilsenoleboek/hogskolene/Forskning/fredrik-nilsen-ole-boe-karaktertrekk-hos-offisererKaraktertrekk hos offisererhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=601
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1105_lederkandidatstudien/hogskolene/Forskning/lederkandidatstudienLederkandidatstudienhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=602
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1100_henriksørliemotivasj/hogskolene/Forskning/henrik-sørlie-motivasjon-i-militær-seleksjonMotivasjon i militær seleksjonhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=603
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1124_philipmatlarytaktikk/hogskolene/Forskning/philip-matlary-taktikkdidaktikk-–-pedagogiske-metoder-for-å-fremme-analytisk-tenkning-i-taktikk-som-kompensasjon-for-kadettPedagogiske metoder for å fremme analytisk tenkning i taktikk som kompensasjon for kadetters manglende militær erfaringhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=604
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1101_rinobandlitzjohansen/hogskolene/Forskning/rino-bandlitz-johansen-stabsskolestudienStabsskolestudienhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=605
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1110_runesolbergetablerin/hogskolene/Forskning/rune-solberg-etablering-av-valgemnet-fn-operasjoner-i-stabs-og-masterutdanningen-ved-høgskolenValgemne FN-operasjonerhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=607
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1177_rogerlienfrommeaning/hogskolene/Forskning/roger-lien-from-meaning-of-service-to-psychological-growth-and-confirmation-of-identityFrom Meaning of Service to Psychological Growth and Confirmation of Identity – a Mixed Method Researchhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=635


 Sjømakt

 

 

hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1160_ståleulriksenetfleks/hogskolene/Forskning/ståle-ulriksen-et-fleksibelt-og-gripbart-maritimt-totalforsvarEt fleksibelt og gripbart maritimt Totalforsvar hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=627
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1150_torivarstrømmenkrigs/hogskolene/Forskning/prosjekter_fhs/tor-ivar-strømmen-krigsspillet-neptune-skal-bli-en-plattform-for-læring-innen-sjøkrigNEPTUNE Prosjektet ønskjer å videreutvikle krigsspelet NEPTUNE til å bli ei plattform for læring innan sjøkrigs og fellesoperasjonar. hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=615
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1161_ståleulriksenrevital/hogskolene/Forskning/ståle-ulriksen-revitalizing-transatlantic-maritime-securityRevitalizing Transatlantic Maritime Securityhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=628
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1153_oddsveinunghareideop/hogskolene/Forskning/odd-sveinung-hareide-operativ-autonomi-i-trondheimsfjordenOperativ autonomi i Trondheimsfjordenhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=621
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1151_torivarstrømmennewpo/hogskolene/Forskning/prosjekter_fhs/tor-ivar-strømmen-newport-arctic-scholar-initiativeNewport Arctic Scholar initiativeProsjektet tek før seg sjømaktrelaterte problemstillingar som er felles dei land med ei grense mot Arktis. hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=617
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1154_oddsveinunghareideop/hogskolene/Forskning/odd-sveinung-hareide-open-bridge-design-systemOpen Bridge Design Systemhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=620
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1155_oddsveinunghareidema/hogskolene/Forskning/odd-sveinung-hareide-maritime-augmented-realityMaritime Augmented Realityhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=625
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1152_torivarstrømmennorsk/hogskolene/Forskning/prosjekter_fhs/tor-ivar-strømmen-norsk-sjømakt-og-maritim-operasjonskunst-eit-teoretisk-grunnlagNorsk sjømakt og maritim operasjonskunst: eit teoretisk grunnlagPhD-prosjektet ynskjer å utvikle eit teoretisk rammeverk for norske maritime operasjonar. ​Dette i erkjenning av at dei sentrale sjømaktteoriane i stort omhandlar sjømakt på og frå det opne hav og i stormaktene sitt perspektiv.hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=616
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1156_frodevollmjeldemarit/hogskolene/Forskning/frode-voll-mjelde-maritime-preparedness-and-international-partnership-in-the-high-north-(marpart)Maritime Preparedness and International Partnership in the High North (MARPART)hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=622
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1157_frodevollmjeldehfm26/hogskolene/Forskning/frode-voll-mjelde-hfm-268-synthetic-environments-for-mission-effectiveness-assessmentHFM 268 - Synthetic Environments for Mission Effectiveness Assessmenthogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=626
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1158_gislestrandlaborator/hogskolene/Forskning/gisle-strand-laboratorieoppsett-av-gassturbininstallasjon-for-utvikling-og-testing-av-teknologi-og-hmi/media/PubImages/Kadetter_i%20arbeid%20kav_tunnel.jpgLaboratorieoppsett av gassturbininstallasjon for utvikling og testing av teknologi og HMIhogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=623
hogskolene_1120_militærledelsestratehogskolene_1159_annelindaløhre«vmimi/hogskolene/Forskning/anne-linda-løhre-«vm-i-misforståelser»-bestilling-av-forsyningsskipet-maud-fra-daewoo-verftet-i-sør-korea«VM i misforståelser»hogskolene_1120_militærledelsestratehttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=624


Publisert 27. mai 2019 16:28.. Sist oppdatert 19. mai 2020 13:59.