Databaser

Her er en oversikt over relevante databaser. Databaser som er merket med * er kun tilgjengelig gjennom Luftkrigsskolens nettverk.

​​​​​​​Oversikten er sortert i ulike kategorier. Trykk på den kategorien som passer det du er ute etter for å få opp en liste over databaser og elektroniske ressurser. For å få tilgang til de databasene som er merket med *, kan du logge deg på via VPN.

 

 

AVISER OG TIDSSKRIFTAVISER OG TIDSSKRIFT<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:outside none none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">​<a href="https://www.retriever-info.com/services/archive.html" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Atekst</a><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"> *</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"> - </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">Skandinavias største digitale nyhetsarkiv</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"><a href="http://www.nb.no/baser/norart/">Norart (Norske tidsskriftartikler)</a> - referanser, ikke fulltekst.<br></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"><a target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&group=main&profile=ehost">EBSCO*</a> - søk etter tidsskrift artikler </span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&custid=s2264591&profile=pfi">Elektroniske tidsskrift, Ebsco Publication finder A-Z</a>* - søk etter tidsskrift titler<br></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"><a href="/hogskolene/Sider/tidsskriftliste.aspx">Liste over tidsskrift i biblioteket</a><br><br></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="http://www.onlineaviser.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">​Onlineaviser</a> - </span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:1rem;line-height:1.625;background-color:transparent;">Portal med lenke til norske, nordiske og internasjonale aviser</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="http://www.aftenposten.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">​Aftenposten - eavis</a> - </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">Kontakt biblioteket for passord​</span></li></ul>
BOKSØKBOKSØK<ul><li><span style="line-height:1.625;font-size:1rem;box-sizing:content-box;"><a href="http://asp.bibliotekservice.no/lksk/search.aspx" target="_blank">Tidemann</a> - Luftkrigsskolens bibliotekkatalog.</span></li><li><span style="line-height:1.625;font-size:1rem;box-sizing:content-box;"><a href="http://www.nb.no/nbsok/search?mediatype=b%C3%B8ker">Bokhylla</a> - norske digitaliserte bøker tilgjengelig fra Nasjonalbiblioteket.</span><span style="color:inherit;line-height:1.625;font-size:1rem;box-sizing:content-box;background-color:transparent;"></span></li><li><span style="line-height:1.625;font-size:1rem;box-sizing:content-box;"><a href="http://oria.no/" target="_blank" style="text-decoration:underline;">Oria</a><span style="text-decoration:underline;"> </span>- </span><span style="color:inherit;line-height:1.625;font-size:1rem;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">Katalog over samlinger i Norske Universitets- og høgskolebibliotek.</span></li><li><span style="color:inherit;line-height:1.625;font-size:1rem;box-sizing:content-box;background-color:transparent;"><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&group=main&profile=ehost&defaultdb=nlebk&scope=site">E-bøker </a><br>Oversikt og tilgang til e-bøker tilgjengelig ved Luftkrigsskolen.</span> </li></ul>
TVERRFAGLIGE DATABASERTVERRFAGLIGE DATABASER<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:outside none none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">​<span lang="EN-GB" style="box-sizing:content-box;"><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&group=main&profile=ehost&defaultdb=afh&scope=site">Academic Search Elite</a></span><span lang="EN-GB" style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"> </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">(</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">EBSCO</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">)</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"> *<br>- I</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">nneholder 2100 fagfellevurderte tidsskrifter. De fleste artiklene er i fulltekst</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="http://www.au.af.mil/au/aul/lane.htm">Air University Library</a><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a target="_blank" href="http://www.doaj.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">DOAJ - Directory of Open Access Journals</a><br>- Fritt tilgjengelige vitenskapelige artikler i fulltekst.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"></span><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&group=main&profile=ehost">EBSCO*</a> <br>- Søk i en eller flere EBSCO databaser samtidig. Gir tilgang til databaser for søk i elektroniske tidsskrifter (fulltekst). Søk i tidsskriftartikler.<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"></span><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&custid=s2264591&profile=pfi">Elektroniske tidsskrifter Ebsco A-Z *</a> <br>- Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor mange fagområder. Søk på tidskrift-titler.<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a target="_blank" href="http://www.fas.org/index.html" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Federation of American Scientists</a> <span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">- Uavhengig organisasjon som presenterer nyheter og kommentarer om internasjonal forsvars-og sikkerhetspolitikk, med vekt på militær teknologi.<br></p></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><a href="http://www.helsebiblioteket.no/">Helsebiblioteket</a><br>- Databaser og tidsskriftsartikler innen medisin og helsefag, bl.a. psykisk helse. Opprett personlig bruker for å få full tilgang til ressursene.<br></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><a href="http://highnorth.uit.no/"><span style="text-decoration:underline;">High North Research documents</span></a><br>- Forskningsdokumenter om nordområdene innenfor alle fagområder og fra hele verden.<br></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a target="_blank" href="http://www.idunn.no/dispatcher/forside?marketplaceId=2000" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Idunn</a> *<span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">- Tilgang til norske juridiske tidsskriftartikler i fulltekst.</p></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"><a href="http://www.jstor.org/"><span style="text-decoration:underline;">JSTOR</span></a> <br>- Arkiv for et utvalg tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.</span><a href="http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=mth" style="background:none 0% 0% repeat scroll transparent;transition:all 0.3s ease 0s;color:#877040;text-decoration:underline;box-sizing:content-box;"><strong style="box-sizing:content-box;"></strong></a></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;"><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&group=main&profile=ehost&defaultdb=mth&scope=site">Military and government</a>​</span><span style="box-sizing:content-box;">* (EBSCO)</span><br>Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a target="_blank" href="http://www.nb.no/baser/norart/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">​Norart (norske tidsskriftartikler)</a> <br></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">- Referanser til artikler. Ikke fulltekst.</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a target="_blank" href="http://rulers.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Overhoder</a><br></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">- Liste over alle statsoverhoder, regenter, religiøse ledere og utenriksministre i alleverdens land, fra om lag 1700 til i dag.</span><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=psyh"><span></span></a></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span><a href="http://www.helsebiblioteket.no/databaser/?index=20">PsycInfo </a></span><br>- Referanser og sammendrag av artikler innen psykologi og relaterte fagfelt. Logg på via Helsebiblioteket.<br><a href="http://www.pubpsych.eu/"><span style="text-decoration:underline;"></span></a></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="http://www.pubpsych.eu/"><span style="text-decoration:underline;">PubPsych</span></a><br>- Søk etter artikler og referanser til artikler innen flere psykologi-databaser samtidig.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a target="_blank" href="http://www.sipri.org/yearbook/2012" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">SIPRI yearbook </a><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">* <br></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">- Oversikt og analyse av utviklingen innen militære utgifter, våpen, nedrustning og internasjonal sikkerhet. Utgis av Stockholm International Peace Research Institute. Kontakt biblioteket for tilgang.</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="http://asp.bibliotekservice.no/lksk/search.aspx">Tidemann</a> </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"><br>- Luftkrigsskolens bibliotekkatalog.</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a target="_blank" href="http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Uppsala Conflict Database Program</a><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"> <br></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">- Database med oversikt over væpnede konflikter i verden.</span></li></ul>
OFFENTLIG INFORMASJONOFFENTLIG INFORMASJON<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:outside none none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="http://www.lovdata.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Lovdata</a> </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"><br>Søk etter lover, forskrifter, dommer og stortingsvedtak.</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Regjeringen</a> <br></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">NOUer, proposisjoner og meldinger til Stortinget, rundskriv, høringer m.m.</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"><span style="box-sizing:content-box;"><a href="https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/" target="_blank" style="background:none 0% 0% repeat scroll transparent;transition:all 0.3s ease 0s;color:#877040;text-decoration:underline;box-sizing:content-box;">Stortinget - saker og publikasjoner</a></span><br style="box-sizing:content-box;">Søk i blant annet alle <a href="https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/" target="_blank" style="background:none 0% 0% repeat scroll transparent;transition:all 0.3s ease 0s;color:#877040;text-decoration:underline;box-sizing:content-box;">stortingsforhandlinger fra 1814-2001</a></span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"><a href="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Dokumenter%20fra%20regjering%20og%20storting%201900-2013.pdf">Dokumenter fra regjering og storting 1900-2013 </a>som angår norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk fra 1900-2013. Utarbeidet  ved Luftkrigsskolen<br></span></li></ul>
OPPSLAGSVERKOPPSLAGSVERK<ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;padding-left:0px;list-style:outside none none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&bokmaal=+&ordbok=bokmaal" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:inherit;line-height:inherit;background:transparent none repeat scroll 0% 0%;">Bokmålsordboka</a><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="http://academic.eb.com/">Britannica online*</a></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html">CIA factbook</a> - fakta om alle verdens nasjoner fra CIA<br></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="http://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:transparent none repeat scroll 0% 0%;">Dictionary of military terms</a> </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">- DOD dictionary of military and associated terms i PDF format fra US department of Defence</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&nynorsk=+&ordbok=nynorsk" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:inherit;line-height:inherit;background:transparent none repeat scroll 0% 0%;">Nynorskordboka</a><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="http://www.oed.com/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:transparent none repeat scroll 0% 0%;">Oxford online*</a> </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">- Oxford English Dictionary</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><a href="http://snl.no/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:inherit;line-height:inherit;background:transparent none repeat scroll 0% 0%;">​Store norske leksikon</a><br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;"><a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:transparent none repeat scroll 0% 0%;">​Wikipedia</a> </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">- Wikipedia er en encyklopedi på mer enn 100 språk,laget av frivillige bidragsytere. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. Norskversjon</span></li></ul>

Publisert 15. september 2014 12:05.. Sist oppdatert 17. oktober 2019 12:35.