Innføring i EndNote

​​​Veiledningsfilmer

Filmene utarbeides av Endnote og er laget både for windows og mac.
Alle filmene er på engelsk og ligger i Youtube.

For Windows:​

Endnote: the short course​​ (25 min)
How to use Endnote in 7 minutes (​6 min)
​​
For Mac:
Endnote: the short course​ (25 min)
How to use Endnote in 6 minutes (6 min)

Manualer

​Kildekompasset​ - APA 6 - eksempler​ (utarbeidet ved Universitetet i Agder)
APA styles guide - with notes for Endnote (utarbeidet ved Avondale Libraries 2015)

Finne og starte EndNote

Programmet finner du på Start - Programmer - EndNote. Første gang du åpner EndNote velger du Create a new library. Lagre filen på ditt hjemmeområde. Biblioteket får automatisk navnet My EndNote Library. Avbryt forespørselen om EndNote Web.

Vi anbefaler å ha kun ett bibliotek. Slik slipper du å registrere samme referanse flere ganger, og å lete gjennom flere bibliotek for å finne igjen referanser.

NB! Når du bruker EndNote til å håndtere referanser og henvisninger i et dokument, må du alltid gjøre eventuelle endringer i EndNote - ikke i Word. Du kan endre eller slette ved å høyreklikke på referansen eller siteringen i dokumentet. Du kan altså ikke kombinere bruk av EndNote med manuell innskriving av referanser/referansedetaljer i teksten.

Valg av referansestil

EndNote har flere forhåndslagrede stiler; APA 6th, Chicago, Harvard osv. Hvis du ønsker en norsk versjon av APA må du laste ned stilen som en egen fil. Se Universitet i Agder sine nettsidene for forslag til norsk stil og fremgangsmåte for riktig lagring av fila.

Det er viktig at filen blir lagret på riktig sted. Ved nedlasting skal den automatisk legges i mappa Styles under mappa EndNote. Eventuelt lager du selv en Styles-mappe under EndNote-mappa og lagrer fila der. Eks: Mine ​dokumenter\EndNote\Styles\Norskstil.

For korrekte referanser i Word må du huske å velge riktig stil i​ Word.

Skrive inn referanser i EndNote​

Ny referanse i Endnote
Velg References - New reference, eller klikk på plusstegnet i knapperaden (hurtigtast Ctrl+N). Før du begynner, må du bestemme hvilken referansetype du skal legge inn. Er det en artikkel, bok, redigert bok osv.? Velg riktig referansetype øverst i referansevinduet, og skriv inn opplysningene i feltene nedover.

Forfatternavn skrives slik: "Beevor, Antony" eller "Smith, John, Jr." Skriv bare ett navn per linje. Bruk enter-tasten etter hver forfatter. Hvis en organisasjon er forfatter, må du huske komma etter navnet slik: "Forsvarets høgskole,".

Tittel skrives uten punktum til slutt. Bruk kolon mellom hoved- og undertittel. EndNote vil legge til store bokstaver i tittelordene hvis stilen du velger krever det.

Sidetall skrives slik: "240" eller "120-143" eller "12-14, 36-54".

Forlag: velg kun første navn, hvis flere.

Sted: velg kun første, hvis flere.

Utgave/edition: 2nd, 3rd, 4th hvis du skriver på engelsk. 2., 3. osv. hvis du skriver på norsk.

Følgende felter er viktige å fylle ut for å få en korrekt litteraturliste:

Bøker: forfatter, tittel, utgivelsesår, forlag, utgivelsessted.

Artikler: artikkelens tittel, forfatter, år, tidsskriftets navn, volum, nummer, sidetall, (evt DOI)

Nettdokumenter: forfatter/ansvarlig, tittel, publiseringsdato, URL

Referansen lagres ved å lukke referansevinduet (Ctrl+W). For å endre en referanse du har lagt inn, kan du dobbeltklikke referansen i hovedvinduet.

Hente inn referanser Automatisk

De fleste referanser kan hentes automatisk fra søk på internett. Her følger en kort veiledning om hvordan du henter referanser automatisk fra de vanligste søkebasene.
Når du har hentet referansen må du alltid kontrollere at feltene er riktig utfylt. 

Oria
Klikk på en av fanene tilhørende dokumentet du ønsker i hente referansen til. Klikk på "send til" og velg Endnote. Åpne filen. 

For å sende flere referanser samtidig: favoritt-marker dokumenter (klikk på stjernen i trefflisten), gå til "lagrede treff"​, markér referansene du ønsker å sende, og velg "send til Endnote" i nedtrekksmenyen.

Ebsco-basene 
Klikk på "Add to folder" for hver av referansene du vil sende til EndNote. Du kan
 utføre flere søk før du velger å sende referansene til EndNote. Klikk til slutt på "Folder view" nede til høyre i skjermbildet, hak av for referansene du vil sende til EndNote. Klikk deretter på "Export"-ikonet (hvitt ark med grønn pil), og klikk til slutt på knappen "Save".​

Google Scholar
​Gå til: innstillinger -> bibliografiadministrering -> vis linker til å importere sitater inn i​. Velg Endnote. Neste gang du søker vil det stå "Importer til Endnote" ved hver publikasjon.

​​Hvordan legge inn AJP
Dette regnes som en bok med en forfatter.​​​
I teksten: (NATO, 2010)
I litteraturlista:  NATO (2010). AJP-01 (D), Allied joint doctrineBrussel: NATO

I EndNote
Legges inn som "Book".
Fyll ut feltene Author​, Year, Title, Place published og Publisher.​

Bruke EndNote sammen med Word

Med installasjonen av EndNote har du fått en ekstra verktøylinje i Word. Her finner du de viktigste EndNote-funksjonene.

Sette inn referanse i teksten
Plasser markøren der du vil ha referansen - vanligvis foran punktum når du bruker parentesreferanser (APA 6). Velg Verktøy - EndNote - Find citation (Alt+7). Finn riktig referanse ved å søke eller bla i listen. Klikk "Insert". Referansen legger seg inn i teksten, og i litteraturlisten på slutten av dokumentet.

Endre/redigere referanse
Høyreklikk på referansen du vil endre og velg "Edit" (Alt+6). Alternativt kan du velge Verktøy - EndNote - Edit citation. Endring av en referanse kan for eksempel være å fjerne forfatter eller årstall, eller å legge til sidetall.

Slette referanse
Velg "Remove" under "Edit citation". Ikke bruk delete eller backspace!

Velge/endre bibliografisk stil
Velg Verktøy - EndNote - Format bibliography (Alt+3). Velg stil under "With output style" eller klikk "Browse" for å finne flere stiler.

​Endnote-fanen i Word har forsvunnet
​Gå til Fil - alternativer - tillegg​. Kontroller at Endnote ligger i aktiverte programtillegg. Se detaljert manual (utarbeidet ved NTNU).

Fjern feltkoder før du sender fra deg dokumentet

Før du sender fra deg dokumentet bør du fjerne feltkoder. Det vil si at du lagrer en kopi som fjerner koblingen mellom Word og EndNote.

Gå til EndNotes fanekort i Word. Velg «Convert citations and bibliography» og deretter «Convert to plain text».  Husk å spare på originaldokumentet med EndNote-koblinger også.

Hurtigtaster

I EndNote
Ny referanse: Ctrl+N
Endre referanse: Ctrl+E
Lukke/lagre referanse: Ctrl+W

Bruk tab (mellom felter i en referanse) og piltaster (mellom referanser i liste) for å manøvrere i programmet.

Ved bruk av EndNote i Word
Sette inn referanse: Alt+7
Redigere referanse i teksten (f.eks. for å sette inn sidetall): Alt+6
Formatere bibliografi: Alt+3
Gå til EndNote når du er i Word (og motsatt): Alt+1

Finn oversikt over hurtigtaster til EndNote i Word under Verktøy - EndNote - Cite While You Write Preferences - Keyboard

Dele bibliotek

Traveling Library
Fin å bruke når du skriver sammen med noen og dere har ulike EndNote-bibliotek.

Åpne Word-dokumentet fra samarbeidspartneren. Velg Export Traveling Library i verktøylinja. Eksporter til ditt bibliotek. EndNote-referansene som fulgte med dokumentet vil legges til i ditt bibliotek.

Compressed Library

Du kan sende hele eller deler av biblioteket ditt via e-post til samarbeidspartneren. Velg File - Compressed Library.enxl. Velg Create and e-mail for å komprimere og sende biblioteket ditt. Vi anbefaler fremdeles å operere med kun et bibliotek.

EndNote Web
Hvis setter opp en EndNote Web-konto, kan du dele dine bibliotek med andre EndNote Web-brukere. Biblioteket kan ikke bidra med brukerstøtte på EndNote Web.

Sikkerhetskopi

Det kan være lurt å ta en sikkerhetskopi av EndNote-biblioteket ditt. Lukk alltid EndNote før du gjør dette. Det er flere muligheter for sikkerhetskopiering:

Sende biblioteket ditt + den tilhørende .Data til e-posten din.
Bruk DropBox eller lignende
Lagre kopi på minnepinne
Brenn en CD

Bruk eventuelt Compressed Library som beskrevet over, men velg bare Create. Lagre sikkerhetskopien et sted der den ikke kan forveksles med det EndNote-biblioteket du bruker.

Les mer om referansehåndtering og APA-stilen under Refe​ransehåndtering​

Fant du ikke det du lurte på? Et søk i google kan gi deg svar på det meste. ​​
Publisert 14. februar 2014 09:50.. Sist oppdatert 3. desember 2019 12:49.