Studier og kurs ved FHSStudier og kurs ved FHShttp://forsvaret.no/media/PubImages/FHS-2015-utdanning_DSC3154_.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4414

Studier og kurs

Forsvarets høgskole tilbyr den høyeste fagmilitære utdanningen i Norge, og har et overordnet faglig ansvar for akkreditert og profesjonsrettet utdanning i Forsvaret.

​​​​Akkrediterte studier

Stabs- og masterstudiene ved Forsvarets høgskole har som overordnet målsetning å forberede studentene til å bekle sentrale posisjoner i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt.

Studentene ved Forsvarets høgskole er i første rekke offiserer med bachelor- og krigsskoleutdanning, og sivilt tilsatte i Forsvaret med bachelorutdanning.

I tillegg til hele utdanningsprogram, tilbyr Forsvarets høgskole studiepoenggivende videreutdanningsemner og emner for soldater i førstegangstjenesten.​

Kurs

Foruten akkrediterte studier, utvikler og gjennomfører høgskolen en rekke kompetansehevende kurs, herunder grunnleggende stabsutdanning, lederutviklingskurs, og FN- og NATO-kurs.

Avdeling Sjefskurs har et unikt kurstilbud for nøkkelpersonell i militær og sivil sektor. Kursene gir kunnskap om - og innsikt i - norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, krisehåndtering, og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap.


Publisert 9. november 2015 15:29.. Sist oppdatert 24. juni 2019 08:47.