Kurs

​​​Forsvarets høgskole utvikler og gjennomfører kompetansehevende kurs for både sivilt og militært personell.

​​​​​​​Avdeling Sjefskurs tilbyr kurs for nøkkelpersonell i militær og sivil sektor. Kursene gir kunnskap om - og innsikt i - forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som påvirker det norske totalforsvaret, og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap.

Forsvarets stabsskole tilbyr kurs i krigens folkerett, ​​lederutviklingskurs og grunnleggende stabsutdanning.

Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) er Forsvarets høgskoles internasjonale kurssenter og gjennomfører en rekke kurs innenfor NORDEFCO-samarbeidet og på oppdrag fra FN.

ADL-seksjonen utvikler bruken av Avansert Distribuert Læring i Forsvaret. Seksjonen støtter Forsvarets avdelinger med utvikling, anskaffelse og implementering av ADL.

Som et naturlig ledd i implementeringen og utviklingen av ADL i Forsvaret, har seksjonen utviklet to målrettede kurs:

  • ADL - Undervisning i en digital skole for instruktører og lærere som skal bruke ADL i en undervisningssituasjon (nettbasert kurs), og 
  • Innføring i ADL-produksjon for produksjon av ADL i egen organisasjon.(Klasseromskurs).

Publisert 2. november 2015 12:48.. Sist oppdatert 31. august 2017 11:46.