ADL - Undervisning i en digital skole


Deltagerne skal etter kurset ha grunnleggende kunnskaper om ADL, samt være i stand til å vurdere om det kan anvendes i egen organisasjon. Deltagerne skal videre anerkjenne ADL som metode og kunne analysere når ADL kan benyttes. Kurset gir en grunnleggende forståelse for planlegging, forarbeid, produksjon og evaluering av e-læringskurs. 

Påmelding til alle våre kurs skjer i Søknadsweb for etter- og videreutdanning.
Utvid fanen: Kurstilbud fra FHS, ADL seksjon.

Kontakt for administrative spørsmål e-post:  adl.kontakt@oslo.mil.no


Publisert 29. august 2017 14:20.. Sist oppdatert 29. august 2017 14:29.