Kalenderhendelse
Starttidspunkt5. juni 2018
Sluttidspunkt20. september 2018
StedOslo
Type hendelseKurs

Informasjonskurs 58-2019

Forsvarets høgskole inviterer til informasjonskurs nr. 58 i tiden 6. til 11. januar 2019. Søknadsfristen er 19. september.

Målet for informasjonskurset er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Tilnærmingen vil være bred og tar for eksempel sikte på å dekke internasjonale utviklingstrekk og utfordringer, analyser av forsvarssamarbeid og krisehåndtering i tillegg til sivile og militære trusler mot det norske samfunnet.

Informasjonskurset retter seg mot ledere og annet nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som har gode kunnskaper og bred erfaring innen sitt fagområde. Det er ønskelig at deltakerne har en bakgrunn og interesse som gjør at de kan ta aktivt del i diskusjoner både i plenum og i gruppearbeid.

Høgskolen ønsker særlig velkommen representanter fra Stortinget og andre politikere med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vi ser også gjerne representanter fra frivillige landsomfattende organisasjoner, undervisningssektoren, næringsliv og media som deltakere.

Antallet innstilte kandidater til våre kurs øker stadig. Det henstilles derfor til innstillende departementer, etater, institusjoner og organisasjoner om å begrunne og rangere sine kandidater til kurset. For å få en samlet gruppe deltagere som i et helhetlig perspektiv kan bidra til at de overordnede mål med kurset oppnås, forbeholder FHS seg imidlertid at innstillingene i enkelte tilfeller kan fravikes.

Opplysninger

FHS/Sjefskurs ber om CV med følgende minimumsdata for den enkelte søker:
 - Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
 - Tittel og nåværende stilling, arbeids- og privatadresse, telefoner
 - Utdanning og arbeidserfaring
 - Andre forhold av betydning.

FrAmsending

Vi ber om at adressatene fremsender sine forslag innen onsdag 19. september 2018.

Vennligst adresser til:
Forsvarets høgskole/Sjefskurs                                                                                             Postboks 800, Postmottak                                                                                              
2617 Lillehammer

Kan også fremsendes på e-post:  forsvaret@mil.no

Tilbakemelding

Sivile søkere vurderes samlet av et opptaksråd bestående av staben ved Sjefskurset. Innstillingen går til sjef FHS for endelig godkjenning. Alle adressater som innstiller kandidater vil bli tilskrevet om resultatet medio november. I tillegg vil uttatte kursdeltakere og reserver bli tilskrevet direkte.

Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til ansvarlig hovedlærer:

Tore-Martin Bredal, tlf 23 09 57 14 / 92011848, e-post: tbredal@fhs.mil.no

Kontaktperson ved eventuelle administrative spørsmål:

Tove Eik Thorsen, tlf 23 09 57 27/93 04 43 42, e-post: tovthorsen@mil.no

Administrative forhold

Det betales ikke kursavgift.

Kursdeltakerne eller deres etat/organisasjon må selv dekke utgiftene til reise og opphold, og gjøre opp med hotellet før avreise. Utgiftene til opphold og forpleining er avtalt med hotellet til kr. 1325,- pr. døgn.

FHS/Sjefskurs arrangerer transport fra Akershus festning og Oslo lufthavn, Gardermoen ved kursstart, og retur etter avsluttet kurs.

Framtidige kurs

Av hensyn til adressatenes personellplanlegging gjør vi oppmerksom på den aktivitetsplan som gjelder videre utover for FHS/Sjefskurs:

KURS/AKTIVITET TID ANTALL STED
Informasjonskurs nr 59
6. - 11. januar 2019 Ca 48 deltakere Gran, Hadeland
Sjefskurs nr 2215. januar - 5. april 2019 29 deltakere Akershus festning
Sjefskurs nr 2313. august - 1. november 2019 29 deltakere Akershus festning
Strategisk krisehåndteringskurs nr. 7

 

3. – 14. juni 2019

 

29 deltakere

 

Akershus festning


SPØRSMÅL?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tore-Martin Bredal, 
tlf 2309 5714 / 9201 1848, e-post tbredal@fhs.mil.no

Publisert 9. august 2017 10:59.. Sist oppdatert 6. juni 2018 11:01.