Nasjonalt kurs i krigens folkerett

En grunnleggende innføring i krigens folkerett for militære og sivile.

​​​Nasjonalt kurs i krigens folkerett arrangeres ved Forsvarets stabsskole i begynnelsen av desember hvert år. Kurset går over fem dager og gir deltakerne innsikt i anvendelse av folkerettslige konvensjoner, sedvanerett og avtaler i et operativt miljø.

Målgruppen for kurset er i første rekke militære offiserer, men er åpent for sivile både i og utenfor Forsvaret. Kurset tar for seg ulike problemstillinger knyttet til krigens folkerett og andre juridiske sider ved militære operasjoner i væpnede konflikter, herunder:

  • Grunnlag for maktanvendelse - Jus as bellum
  • Stridsmidler- og metoder
  • Målutvelgelse
  • Særskilt beskyttelse og behandling av personer
  • Krigens folkerett i operativ planlegging
  • Engasjementsregler
  • Menneskerettigheter i konflikter
  • Håndhevelse av krigens folkerett

Det er ingen krav til forkunnskaper, men elementære kunnskaper om krigens folkerett er en fordel.

Kursplasser lyses ut i forkant av kurset og offentliggjøres på Forsvarets høgskoles nettsider.

Nasjonalt kurs i krigens folkerett gjennomføres av avdelingen Forsvarets stabsskole (FSTS).

Publisert 18. desember 2015 13:31.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:14.