UN field crisis management introUN field crisis management introhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=228https://youtu.be/_9IfcqXjE7w(ØVELSE) En eksplosjon i eller ved et konferansehotell midt i Bangui, CAR, hva gjør du nå, som leder for FN-misjonen i byen?

NODEFIC med unikt FN-kurs om krisehåndtering i felt

Mandag 23. januar åpnet generalmajor Kristin Lund et unikt FN-kurs i krisehåndtering i felt (field crisis management). Forsvarets høgskole/NODEFIC er kursansvarlig.

​​​​​​Generalen, som selv har vært Force Commander for FN-misjonen på Kypros, UNFICYP, innledet med å peke på behovet for denne typen kurs:  -Erfaringene fra FNs operasjoner har avdekket et sterkt behov for opplæring og øving innenfor særlig to områder; ledelse og krisehåndtering i felt.

Generalmajor Kristin Lund, sammen med sjef NODEFIC, oberstløytnant Kjell Pedersen.

Det som gjør kurset unikt er at representanter for ledelsen av en rekke FN misjoner nå kommer sammen i et kurs i krisehåndtering.  FN har de siste årene satt i gang en rekke tiltak for å effektivisere fredsoperasjonene. Dette kurset er et ledd i de tiltakene FN selv har iverksatt for å bli bedre på å håndtere kriser. 

HYPPIGE, MINDRE ØVELSER ER BEDRE ENN FÅ, STORE

Generalen framhevet spesielt viktigheten av kontinuerlig øving. - Det holder ikke å ha én stor øvelse hvert år, sa hun. - Del heller opp øvelsene i flere mindre, slik at dere kan holde beredskapen oppe.​

NODEFIC har vært involvert på flere viktige områder i reformarbeidet knyttet til FNs fredsoperasjoner, blant annet på beskyttelse av sivile​ og etterretning. Når pilotkurset på krisehåndtering i felt nå legges til NODEFIC, er det en anerkjennelse for avdelingen.

Krisehåndtering krever praktisk trening

– Krisehåndtering er avgjørende i alle FN-oppdrag, men vi har ikke kunnet gi tilstrekkelig trening. Øvingsscenariene vi nå har utviklet i samarbeid med en rekke av FN-misjonene, skal gi praktisk trening og lederutfordringer innen emner som beskyttelse av sivile, massetap, og vold mot FN-personell og –bygg, forteller kursansvarlig, major Håvard Johansen.

Øvelse med Scenarier fra Den sentralafrikanske republikk og erfaringer fra Sør-Sudan 

Hovedområdet som brukes som eksempel, er FN-misjonen MINUSCA i Den sentralafrikanske republikk. På kurset bidrar også oberst Per Rønning (p) og oberst Petter Lindqvist med sine erfaringer fra Sør-Sudan, som utgjør ett av de to scenariene deltakerne skal øve seg på, basert på faktiske hendelser.

Kurset er kort, så de teoretiske forelesningene holdes på et minimum. Derved blir det bedre tid til praktiske og mest mulig realistiske øvelser.

Hovedmålsettingen med kurset er at deltakerne bruker erfaringer fra kurset til å oppdatere og øve prosedyrer i egen misjon.​

Publisert 23. januar 2017 14:12.. Sist oppdatert 23. januar 2017 14:57.