Strategisk krisehåndteringskurs

Økt kompetanse om samfunnssikkerhet og krisehåndtering på strategisk nivå.

​​​​​​​​Strategisk krisehåndteringskurs skal bedre sentrale lederes evne til å håndtere kriser og beredskapsutfordringer. Målgruppen er ledere og deres stedfortredere i sivil og offentlig sektor, primært på sentralt og strategisk nivå. Kurset arrangeres hver vår og går over to uker.

Kursets innhold

Forsvarets høgskole/avdeling Sjefskurs har i samarbeid med Utenriks,- Forsvars,- Justis- og beredskaps,- og Helse- og omsorgsdepartementet utviklet et kurs med fokus på samfunnssikkerhet og krisehåndtering på strategisk nivå.

Kurset gir en innføring i relevante temaer omkring samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Temaer som berøres er risikoforståelse og gjennomføringsevne; mediehåndtering på strategisk nivå; lederens rolle og den menneskelige dimensjon ved kriser; og hvordan vi kan samvirke for at ressursene skal finne hverandre.

Innholdet i kurset består av både forelesninger og gruppearbeid. Bidragsyterne er i all hovedsak eksterne forelesere, og det gis god anledning til diskusjon og spørsmål under Chatham House Rule. Kursdeltakerne jobber i løpet av kurset med ulike caseoppgaver som diskuteres og løses i grupper, under veiledning av mentorer som er ekserter på de aktuelle temaer.​

Opptak

Aktuelle kandidater til kurset er de som innehar, eller er potensielle kandidater til, nøkkelstillinger eller lederstillinger innenfor strategisk krisehåndtering​. Kandidaten skal ha tjenstlig behov for informasjon og innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker dette, samt kunnskap som kan bidra inn i kurset.

Opptak gjennomføres én gang i året: medio mars.

utlysning

Utlysningen annonseres på Forsvarets høgskoles hjemmeside, vanligvis medio desember.

 

Publisert 6. januar 2015 09:53.. Sist oppdatert 19. januar 2018 10:50.