Kalenderhendelse
Starttidspunkt12. juni 2017
Sluttidspunkt23. juni 2017
StedOslo
Type hendelseKurs

Strategisk krisehåndteringskurs nr. 5

FHS inviterer til Strategisk krisehåndteringskurs nr. 5.
Målsetningen for kurset er å bevisstgjøre sentrale lederes evne til å håndtere kriser og beredskapsutfordringer.

​​Målgruppen for kurset er sivile og militære ledere og deres stedfortredere på sentralt og strategisk nivå.

Søknadsfristen er utløpt.
Følgende temaer vil blant annet være del av kurset:
  • Lederens rolle og den menneskelige dimensjon ved kriser,
  • risikoforståelse og gjennomføringsevne,
  • hvordan samvirke for at ressursene skal finne hverandre,
  • sivilt-militært samarbeid,
  • hvilke trusler og risikoer kan ramme oss,
  • mediehåndtering på strategisk nivå,
  • ulike former for krisehåndtering, herunder terror, cyber, atomhendelse, samt sikkerhetspolitisk krise. 

Det er lagt opp til foredrag og orienteringer på et høyt faglig nivå, med påfølgende gruppediskusjoner og caseorienterte øvelser.

Den enkelte kursdeltaker forventes å bidra med å formidle kunnskap fra sitt fagområde, og om den virksomhet/institusjon de representerer, i samspill med foreleserne, i gruppediskusjoner og spesielt under krisehåndteringsøvelser.

Vi ønsker derfor søkere som har god kunnskap og erfaring fra virksomhetene de kommer fra, og med ledererfaring hvor krisehåndtering inngår som en del av deres ansvarsområde.

Hvem kan søke?​
Uavhengige og frittstående virksomheter, organisasjoner og institusjoner inviteres til å fremme sine kandidater direkte til FHS.

U
nderlagte virksomheter i statsforvaltningen forutsetter vi fremmer forslag om kandidater ad tjenestevei.

Høg
skolen ber adressatene rangere de foreslåttekandidatene til kurset. For å få en samlet gruppe deltagere, som i et helhetlig perspektiv kan bidra til at de overordnede mål med kurset oppnås, forbeholder vi oss retten til at innstillingene i enkelte tilfeller kan fravikes.

Søknader/innstillinger må inneholde en kortfattet CV og kontaktinformasjon (postadresse, epost og mobiltelefonnummer). Det kreves ikke sikkerhetsklarering for å delta på kurset, men det anmodes om at eventuell klarering påføres søknaden.

Sted for kursavvikling
Kurset vil bli avholdt i lokalene til Forsvarets høgskole på Akershus festning.

Mulighet for innkvartering
Forsvarets høgskole kan tilby gratis innkvartering for utenbysboende kursdeltakere på Linderud befalsforlegning, Utfartsveien 4, 0593 Oslo. Fra Linderud går det buss og T-bane til sentrum, total reisetid inkludert gangtid er ca. 45 min. Forlegningen inneholder felles kjøkken med mulighet for matlaging.

Kursavgift

Det vil ikke bli innkrevet kursavgift.

Kontaktpersoner
Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til avdelingsdirektør Børre Vik-Jakobsen, telefon 23 09 57 15, mobil 47 60 66 84 eller epost bvikjakobsen@fhs.mil.no , eller kurskonsulent Agnes Aaser, telefon 23 09 57 03 eller e-post aaaser@fhs.mil.no

Publisert 3. januar 2017 12:43.. Sist oppdatert 31. mai 2017 10:56.