Lederutviklingsprogrammet LUPRO

Lederutvikling for sivile og militære mellomledere i Forsvaret.

​​​​Lederutviklingsprogrammet for Forsvaret (LUPRO) gir sivile og militære ledere på mellomledernivå i Forsvaret, en arena for personlig utvikling og refleksjon rundt egen ledelse.

Programmet adresserer aktuelle utfordringer som møter en mellomleder i Forsvaret, og bygger videre på deltakernes realkompetanse. LUPRO skal virke karakter- og integritetsfremmende og gi deltakerne større selvinnsikt og selvforståelse, bedre forståelse for sin rolle og oppgaver som leder i Forsvaret.

LUPRO fokuserer på følgende overordnede målsettinger:

  • Tilføre deltakerne faglig og personlig kompetanse, samt styrke den integritet som er nødvendig for å utøve god ledelse.
  • Bidra til økt bevissthet blant deltakerne rundt de faktorer som påvirker et individ, og i relasjonen mellom individer.
  • Fremme holdninger, etikk og verdier som står i samsvar med Forsvarssektorens verdigrunnlag.
Programmet er modul- og temabasert og inneholder relevant teori, praktisk trening og øvelser, veiledning, gruppesamtaler, refleksjon og deling av erfaringer i grupper.

LUPRO gjennomføres av avdelingen Forsvarets stabsskole (FSTS).
Publisert 17. desember 2015 08:25.. Sist oppdatert 20. januar 2017 12:46.