NODEFIC

Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) er Forsvarets høgskoles internasjonale kurssenter og gjennomfører en rekke kurs innenfor NORDEFCO-samarbeidet og på oppdrag fra FN.
Publisert 2. november 2015 14:34.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:13.