Søknad på utdanning, ansatte i Forsvaret/forsvarssektoren

Er du sivilt tilsatt i Forsvaret eller forsvarssektoren og vil søke på utdanning ved FHS, bør du lese dette.

For mer informasjon, ber vi deg lese hele kunngjøringer på Forsvarets intranett.

Last ned FHS søknadsskjema, fyll ut og last opp på Søknadsweb.

Det er viktig at avdelingen har gitt sin påtegning i søknaden. Vitnemål/karakterutskrifter som bekrefter utdanningskravet må lastes opp som innskannede dokumenter i Søknadsweb

Publisert 20. september 2017 14:15.. Sist oppdatert 14. september 2018 09:35.