Etter- og videreutdanning for Forsvarets ansatte

Studietilbud ved Forsvarets høgskole/Forsvarets studiesenter for ansatte i Forsvaret

Det er etterspørselen fra Forsvarsstaben (FST), Hærstaben (HST), andre avdelinger i Forsvaret og FHS/Fokus som er styrende for tilbudet som gis.

Det tilbys emner/moduler på bachelornivå og to mastere.

Forsvarets høgskole/Fokus Forsvarets studiesenter har innført et nytt registrerings-/søknadssystem. Søknad på utlyste kurs via internett.

Påtegning fra egen avdeling skal sendes inn som tidligere, se vedlagte skjema påtegning.

Normalt er anbefalt studiebelastning 15-20 stp per semester ved siden av jobb. Studiene krever stor egeninnsats og har 3-4 undervisningskonsentrerte samlinger á 2-3 dager per semester. De fleste samlingene er lagt til Forsvarets studiesenter i Næringshagen i Målselv, men flere kan følges i Fokus sitt videokonferansenettverk i sann tid. I tillegg brukes i noen grad elektroniske studieplattformer.

Søkere bes ta høyde for plikttjeneste: Se SPH 9.11.9, FPH, del B, pkt 3.1.8. Når det gjelder permisjon i forbindelse med lesedager og eksamen, se SPH, pkt 9.11.10, § 10.

Publisert 3. oktober 2014 14:02.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.