Stabsstudiet

Et akademisk og militært profesjonsstudium, som kvalifiserer for tjeneste i ledende stillinger i Forsvaret og ved internasjonale avdelinger.

​​​​​​​​Studiet skal gi studentene innsikt i og forståelse for militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold. Studiet skal videre gi studentene kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å fatte beslutninger på operasjonelt og strategisk nivå.

Stabsstudiet er en ettårig utdanning (60 studiepoeng), som kan bygges på til en master i militære studier (90 studiepoeng) gjennom å skrive en masteroppgave på et halvt år. Dette kan du lese mer om under "Masterstudiet (heltid)".

Studiet bygger på grunnleggende befalsskoleutdanning (2 år), samt et treårig bachelorprogram ved en av krigsskolene, Forsvarets Ingeniørhøgskole (FIH) eller Forsvarets etteretningshøgskole (FEH). Studentene på dette studet er i all hovedsak militære offiserer og noen sivilt ansatte i Forsvaret eller Forsvarssektoren.

Undervisningen gjennomføres ved Forsvarets høgskole på Akershus festning.

Publisert 28. januar 2015 14:56.. Sist oppdatert 8. august 2017 14:33.