Avslutningsseremoni for stabsstudiet ved FHS

Onsdag 21. juni var det avslutningsseremoni for stabsstudiet, med utdeling av vitnemål, diplom og kullbilde for bestått ettårig stabsstudium for de 49 studentene.

Studentene kommer fra hær, sjø, luft, i tillegg til utenlandske studenter, og sivile.

Forsvarssjefens representant var sjef FST, generalløytnant Erik Gustavson. Inviterte gjester fra Forsvaret, forsvarsattachéer, studenter og følge deltok også. I alt var det cirka 140 deltakere.

Priser

For å anspore til ekstra innsats for egen og andres læring, samt honorere godt arbeid og gode prestasjoner, er det ved Forsvarets høgskole/ Forsvarets stabsskole etablert tre priser, som deles ut til studentene ved den formelle avslutningsseremonien.

 

 

kristiansen-redigertkristiansen-redigerthttp://forsvaret.no/media/PubImages/kristiansen-redigert.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9957FOHs pris for beste student i fellesoperasjoner, og militærhistorie og teori ble tildelt major Eskild Middelthun Kristiansen (Luftforsvaret).FOHs pris for beste student i fellesoperasjoner, og militærhistorie og teori ble tildelt major Eskild Middelthun Kristiansen (Luftforsvaret).
eriksen-redigerteriksen-redigerthttp://forsvaret.no/media/PubImages/eriksen-redigert.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9956Sjef FSTs pris til beste student i militær ledelse og styring ble tildelt major Steen Østergaard Eriksen fra Den danske hæren.Sjef FSTs pris til beste student i militær ledelse og styring ble tildelt major Steen Østergaard Eriksen fra Den danske hæren.
Torgersen-redigertTorgersen-redigerthttp://forsvaret.no/media/PubImages/Torgersen-redigert.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9959Forsvarssjefens Ærespris ble tildelt kaptein Johan Andreas Nyborg Torgersen (Hæren), som fikk tildelt prisen av FSJs representant genlt Erik Gustavson.Forsvarssjefens Ærespris ble tildelt kaptein Johan Andreas Nyborg Torgersen (Hæren), som fikk tildelt prisen av FSJs representant genlt Erik Gustavson.
rino-redigertrino-redigerthttp://forsvaret.no/media/PubImages/rino-redigert.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9958Sjef Forsvarets høgskoles undervisningspris ble tildelt Dr. Kommandørkaptein Rino Bandlitz Johansen. Sj FHS delte ut prisen.Sjef Forsvarets høgskoles undervisningspris ble tildelt Dr. Kommandørkaptein Rino Bandlitz Johansen. Sj FHS delte ut prisen.


FORSVARSSJEFENS ÆRESPRIS

Forsvarssjefens Ærespris deles ut til den student som har utmerket seg på en særlig god måte. Den ble i år gitt til kaptein Johan Andreas Nyborg Torgersen fra Hæren. Han fikk tildelt prisen av FSJs representant generalløytnant Erik Gustavson.

Sjef FOHs pris for beste student i fellesoperasjoner, og militærhistorie og teori

Sjef Forsvarets Operative Hovedkvarters pris ble tildelt major Eskild Middelthun Kristiansen fra Luftforsvaret.

Sjef FST sin pris til beste student i militær ledelse og styring

Sjef Forsvarsstabens pris til beste student i militær ledelse og styring ble tildelt major Steen Østergaard Eriksen fra Den danske hæren.

Sjef FHS undervisningspris

I tillegg ble sjef Forsvarets høgskoles undervisningspris tildelt Dr. kommandørkaptein Rino Bandlitz Johansen. Sjef FHS delte ut prisen.

Vi gratulerer prisvinnerne og alle de andre studentene med vel overstått studium!

Publisert 26. juni 2017 14:41.. Sist oppdatert 27. juni 2017 09:42.