Studieplasser ved 1-årig stabsstudium for sivilt tilsatte

FHS kunngjør fire studieplasser ved 1-årig stabsstudium for sivilt tilsatte, med studieoppstart i august 2018.

Er du sivilt tilsatt i Forsvaret/forsvarssektoren, kan du nå søke på det 1-årige stabsstudiet ved FHS. Studiet er relevant for arbeid i forsvarssektoren der den militæroperative virksomheten planlegges og gjennomføres, samt i de sentrale militære og politiske ledelsesinstitusjonene som arbeider med å videreutvikle Norges militære forsvar i samspill med nasjonale og allierte myndigheter. Studiet gjennomføres på heltid fra medio august 2018 til ultimo juni 2019 og gir 60 studiepoeng på masternivå.

Les kunngjøringsskrivet for nærmere informasjon om studiets innhold og oppbygning. Her gis det også informasjon om opptakskrav og søknadsprosedyre.

Personer uten et særskilt behov for å fremsende pr post, skal registrere søknaden sin på Søknadsweb.

Husk å laste opp søknadsskjema for utdanning FHS i tillegg til vitnemål/karakterutskrifter.

Søknadsfrist: 20.oktober 2017.

Se også "Stabsstudiet" for mer informasjon om studiet.


Publisert 28. september 2017 13:32.. Sist oppdatert 28. september 2017 13:39.