Første kull i det nye masterstudiet er ferdige

Det første kullet som har fulgt det nye tresemesters masterstudiet i militære studier avsluttet fredag 16. desember sine masterstudier med en høytidelig markering.

Kullet har hatt 14 studenter, og det var en fornøyd studentgruppe som med dette avsluttet sin utdanning ved høgskolen.

Pris for beste masteroppgave

Orlogskaptein Erik Spradbrow med prisbildet.Orlogskaptein Erik Spradbrow ble tildelt Sjef FHS´ pris for beste masteroppgave høsten 2016. Hans oppgave har tittelen Overcoming the dark side. Consequences of destructive leadership and the moderating role of hardiness. Spradbrow stilte spørsmål ved om hardførhet demper den negative virkningen av destruktiv toppledelse på mellomlederes utholdenhet og engasjement.

Oppgaven vil, sammen med de øvrige oppgavene, bli tilgjengelig via høgskolens bibliotekdatabase.

om studiet

Dette masterstudiet legger spesielt vekt på planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. Ledelsesaspektet står sentralt, siden militære operasjoner er en sammensatt og krevende interaksjon mellom politikk og militærmakt.

Masterstudiets første år, også kalt stabsstudiet, utgjør i seg selv en etatsutdannelse i Forsvaret.

Publisert 16. desember 2016 14:01.. Sist oppdatert 16. desember 2016 14:05.