Grunnleggende stabsutdanning (GSTU)

Grunnleggende stabsutdanning skal gjøre studentene i stand til å bidra i stab i fred, krise og krig. Målgruppa er kapteiner/ kapteinløytnanter og orlogskapteiner /majorer som tjenestegjør eller skal tjenestegjøre i staber på taktisk og operativt nivå, både nasjonalt og internasjonalt.
Kurset gir en generell og praktisk innsikt i framgangsmåter som benyttes ved analytisk problemløsing og fredsmessig stabsdrift.

Utdanningen er delt i to moduler og omhandler freds- og krigsstabstjeneste, hvor modulene kan tas separat eller samlet.

Målgruppe for kurset er kapteiner/ kapteinløytnanter og orlogskapteiner/ majorer som tjenestegjør eller skal tjenestegjøre i staber på taktisk og operativt nivå, både nasjonalt og internasjonalt, eksempelvis i IJC eller NCC.

Dessuten personell som er, eller skal være saksbehandlere eller instruktører ved Forsvarets skoler.

Publisert 13. juli 2015 14:48.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:12.