Studiepoenggivende emner i førstegangstjenesten (SEF)

Studiepoenggivende emner i førstegangstjenesten (SEF) er en akkrediteringsordning som gir soldater mulighet til å få sivil akkreditering for deler av utdanningen i førstegangstjenesten.

Ordningen administreres av Forsvarets høgskole.

NB: På grunn av pågående arbeid med endringer av utdanningssystemet i Forsvaret, er dette emnet lagt på is inntil videre. ​​​​

Har du gjennomført SEF eller IMP emner i løpet av førstegangstjenesten, kan du bestille karakterutskrift fra Forsvaret. Dette gjelder følgende emner:

  • Kropp, bevegelse, energi
  • Juss og militærmakt
  • Etikk og militærmakt
  • Militær fysisk trening

Har du gjennomført og bestått ett eller flere av disse emnene, kan du finne resultatene ved å benytte Vitnemålsportalen

Med denne tjenesten kan du sende resultater til studiesteder eller arbeidsgiver. 
Har du spørsmål om resultatene som fremkommer, eller har behov for en karakterutskrift på papir, kan du kontakte oss på: karakterutskrift@fhs.mil.no

Ved å gå opp til en frivillig eksamen kan soldater i førstegangstjenesten få studiepoeng for deres utdanning innenfor fagområdene juss, etikk og militær fysisk trening.​​​​​​ Ordningen er også åpen for øvrige ansatte i Forsvaret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Les om SEF

Publisert 2. november 2015 12:37.. Sist oppdatert 7. februar 2018 12:08.