Utdeling av sjef FHS´ pris for beste masteroppgave til oblt Jörn Frederick PlischkeUtdeling av sjef FHS´ pris for beste masteroppgave til oblt Jörn Frederick Plischkehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_8076-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6691Sjef FHS´ pris for beste masteroppgave ble tildelt oberstløytnant Jörn Frederick Plischke (Tyskland)
Assisterende dekan Forsvarets høgskole, Katarzyna ZyskAssisterende dekan Forsvarets høgskole, Katarzyna Zyskhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_7164-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6752Assisterende dekan Forsvarets høgskole, Katarzyna Zysk Assisterende dekan Forsvarets høgskole, Katarzyna Zysk
Forsvarssjefens ærespris ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Matthew Davis Smith (USA)Forsvarssjefens ærespris ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Matthew Davis Smith (USA)http://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_7181-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6686Forsvarssjefens ærespris ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Matthew Davis Smith (USA)Forsvarssjefens ærespris ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Matthew Davis Smith (USA)
Utdeling av sjef FHS undervisningspris til kommandørkaptein Grebstad under Avslutningstildeling for Mesterstudiet Kull 10 og Stabsstudiet Kull 11 / Graduation of mastersource 10 and norwegian joint staff course 11Utdeling av sjef FHS undervisningspris til kommandørkaptein Grebstad under Avslutningstildeling for Mesterstudiet Kull 10 og Stabsstudiet Kull 11 / Graduation of mastersource 10 and norwegian joint staff course 11http://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_8084-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6692Sjef FHS undervisningspris gikk til kommandørkaptein Kåre Birger GrebstadSjef FHS undervisningspris gikk til kommandørkaptein Kåre Birger Grebstad
Sjef ØS' pris til beste student i virksomhetsstyring i Forsvaret ved Forsvarssjefens representant generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Matthew Aaron PolusSjef ØS' pris til beste student i virksomhetsstyring i Forsvaret ved Forsvarssjefens representant generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Matthew Aaron Polushttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_8061-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6690Sjef ØS' pris til beste student i virksomhetsstyring i Forsvaret ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Matthew Aaron Polus (USA)Sjef ØS' pris til beste student i virksomhetsstyring i Forsvaret ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Matthew Aaron Polus (USA)
FOHs pris til beste student i fellesoperasjoner, militærhistorie og teori til major Tor Øystein MoenFOHs pris til beste student i fellesoperasjoner, militærhistorie og teori til major Tor Øystein Moenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_8041-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6689Forsvarets operative hovedkvarters pris til beste student i fellesoperasjoner, militærhistorie og teori ble tildelt major Tor Øystein Moen av kontreadmiral Håkon Trondstad.Forsvarets operative hovedkvarters pris til beste student i fellesoperasjoner, militærhistorie og teori ble tildelt major Tor Øystein Moen av kontreadmiral Håkon Trondstad.
Forsvarssjefens ærespris ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Mattew Davis Smith (USA)Forsvarssjefens ærespris ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Mattew Davis Smith (USA)http://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_7183-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6687Forsvarssjefens ærespris ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Mattew Davis Smith (USA)Forsvarssjefens ærespris ble delt ut av generalmajor Rolf Erik Bjerk til major Mattew Davis Smith (USA)
Tale ved studentrepresentant major Bernt Normann Lockert under Avslutningstildeling for Mesterstudiet Kull 10 og Stabsstudiet Kull 11 / Graduation of mastersource 10 and norwegian joint staff course 11Tale ved studentrepresentant major Bernt Normann Lockert under Avslutningstildeling for Mesterstudiet Kull 10 og Stabsstudiet Kull 11 / Graduation of mastersource 10 and norwegian joint staff course 11http://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_7168-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6685Studentrepresentant major Bernt Normann Lockert holdt takketale på vegne av studentene.Studentrepresentant major Bernt Normann Lockert holdt takketale på vegne av studentene.
Tale ved Sjef Forsvarets stabsskole flaggkommandør Jan Østensen BerglundTale ved Sjef Forsvarets stabsskole flaggkommandør Jan Østensen Berglundhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_7159-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6683Tale ved Sjef FHS/FSTS, flaggkommandør Jan Østensen BerglundTale ved Sjef FHS/FSTS, flaggkommandør Jan Østensen Berglund
Avslutningstildeling for Mesterstudiet Kull 10 og Stabsstudiet Kull 11 / Graduation of mastersource 10 and norwegian joint staff course 11Avslutningstildeling for Mesterstudiet Kull 10 og Stabsstudiet Kull 11 / Graduation of mastersource 10 and norwegian joint staff course 11http://forsvaret.no/media/PubImages/20160614OST_8029-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6688

Studieavslutning 2016

Skoleåret ble avsluttet med en høytidelig markering i Fanehallen på Akershus festning. Tradisjonen tro ble det delt ut priser i flere kategorier.

​Bemerkelsesverdig avhandling om oppdragsbasert ledelse

Sjef FHS pris for den beste masteroppgave ved Forsvarets høgskole i 2016 gikk til oberstløytnant Jörn Plischke fra Tyskland.

Plischkes avhandling er på tysk. Oversatt til norsk lyder den: «Er «oppdragsbasert ledelse» og «det å føre med oppdrag» det samme? En analyse med spesielt henblikk på ledelsesteknikkene i det tyske og norske forsvaret».

Plischkes historiske gjennomgåelse av oppdragsbasert ledelse bidrar til dybdeforståelse av denne ledelsesfilosofien. Han får frem nyanser som er gått tapt av språklige og kulturelle grunner, og som er viktige for å etablere en helhetlig forståelse. Avhandlingens styrke ligger i dens originalitet. Den bringer til torgs ny kunnskap i et omfang som er bemerkelsesverdig for en masteroppgave, og bygger bro over en kunnskapsmessig avgrunn.

Masteravhandlingen bør finne bred anvendelse i alle operative miljøer, og der det drives befals- og offisersutdanning, uavhengig av forsvarsgren og nasjonalitet.

Prisen for beste masteroppgave er et litografi av Nico Widerberg.

Samtlige masteroppgaver som oppnår karakter A belønnes med diplom.

Flere gode oppgaver

Komiteen framhevet i sin begrunnelse også to andre oppgaver, som ble innstilt på andre- og tredjeplass.

Viktig og originalt om implikasjoner av økende russisk militær evne

Øyvin Ravndal, analyserer på en svært grundig måte konsekvensene av økende russisk militær evne i lys av et scenariostudium som skisserer et russisk strategisk overfall mot Øst-Finnmark.

Oppgaven belyser en problemstilling som ofte utelates i den offentlige debatten fordi det fort blir gradert av hensyn til rikets sikkerhet, og dermed opplyses heller ikke debatten i tilstrekkelig grad. Det er i dette lys Ravndals oppgave både er viktig og original.

Oppgaven er meget lesverdig, og bør kunne finne bred anvendelse i den tid vi står foran, med utvikling av ny langtidsplan for Forsvaret.

Imponerende analyse om personell og kompetanse

Kari Stenbo Flom, foretar på en systematisk måte en kritisk analyse av en «vedtatt sannhet» om at det er de flinkeste og yrkesoffiserene som slutter i Hæren.

Analysen imponerer både ved bruken av avansert statistisk metode, og når det gjelder arbeidet som legges i fortolkningen av statistiske funn.

Sjef FHS´ undervisningspris

Sjef FHS´ undervisningspris gikk i år til kommandørkaptein Kåre Birger Grebstad

 De øvrige prisene:

Forsvarssjefens ærespris gikk til major Matthew Davis Smith (USA) og ble delt ut av Sjef ØS, genmaj Rolf Erik Bjerk.
Prisen er bronsestatuen "Tenkeren" i miniatyr av billedhuggeren Auguste Rodin (1840-1917).

FOHs pris til beste student i fellesoperasjoner, militærhistorie og teori gikk til major Tor Øystein Moen. Den ble delt ut av kontreadmiral og NK FOH, Håkon Tronstad.
Prisen består av et litografi av Karl Erik Harr.

Sjef ØS' pris til beste student i virksomhetsstyring i Forsvaret gikk til major Matthew Aaron Polus (USA) og ble delt ut av Sjef ØS, genmaj Rolf Erik Bjerk.
Prisen består av et litografi av Geir Nymark.

 Last ned og les årets masteroppgaver

Publisert 16. juni 2016 13:20.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:15.