hogskolene_966_avslutningstabsogmashogskolene_966_avslutningstabsogmashttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=43/media/PubImages/studieslutt-2018.jpg
hogskolene_966_avslutningstabsogmashogskolene_966_avslutningstabsogmashttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=44/media/PubImages/studieslutt-2018-prisvinner major Rune Kristiansen.jpg
hogskolene_966_avslutningstabsogmashogskolene_966_avslutningstabsogmashttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=45/media/PubImages/studieslutt-2018-prisvinner kapt Roy Thomas Granum.jpg
hogskolene_966_avslutningstabsogmashogskolene_966_avslutningstabsogmashttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=46/media/PubImages/studieslutt-2018-prisvinner OK Christian Thiesen.jpg

Avslutning stabs- og masterstudiet våren 2018

Onsdag 20. juni ble det avholdt en høytidelig avslutningsseremoni for stabs- og masterstudentene ved FHS. Hederspriser ble tildelt fra noen av Forsvarets øverste avdelinger.

​NK ved FHS, sjef Forsvarets stabsskole, oberst Atle Stai takket studentene for sin innsats og konstruktive tilbakemeldinger i løpet av studiene. Dekan Kristin Offerdal framhevet det jevnt høye nivået på årets kull.

Studentenes representanter holdt deretter taler, hvor de viste til det gode samarbeidet også mellom studentene.

I tillegg ble det også delt ut priser for beste student i flere kategorier:

Forsvarssjefens Ærespris – til beste student, som ble tildelt orlogskaptein Christian Thiesen fra Danmark Søværnet.  

Sjef Forsvarets operative hovedkvarters pris for beste student i fellesoperasjoner, militærhistorie og teori ble tildelt major Rune Kristiansen (Hæren).  

Sjef Forsvarsstabens pris til beste student i militær ledelse og styring ble tildelt kaptein Roy Thomas Granum

I tillegg ble Ida Marie Oma tildelt sjef Forsvarets høgskoles undervisningspris. Denne prisen tildeles i samråd mellom studentene og høgskolens ledelse.

Publisert 21. juni 2018 14:05.. Sist oppdatert 21. juni 2018 14:10.