Karakterutskrift

​Har du gjennomført SEF eller IMP emner i løpet av førstegangstjenesten, kan du bestille karakterutskrift fra Forsvaret.

 Dette gjelder følgende emner:

  • Kropp, bevegelse, energi
  • Juss og militærmakt
  • Etikk og militærmakt
  • Militær fysisk trening

Har du gjennomført og bestått ett eller flere av disse emnene, kan du finne resultatene ved å benytte Vitnemålsportalen

Med denne tjenesten kan du sende resultater til studiesteder eller arbeidsgiver. 
Har du spørsmål om resultatene som fremkommer, eller har behov for en karakterutskrift på papir, kan du kontakte oss på: karakterutskrift@fhs.mil.no

Publisert 7. februar 2018 12:07..