Avdelinger ved Forsvarets høgskole

 

 

hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_323_forsvaretsingeniorho/hogskolene/avdelinger/forsvarets-ingeniorhogskole/media/PubImages/cyberingenior-2017.jpgForsvarets ingeniørhøgskoleForsvarets ingeniørhøgskole utdanner cyberingeniører til hele Forsvaret. Som cyberingeniør er jobben din å planlegge, etablere, drifte og beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=520
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_37_sjefskurs/hogskolene/avdelinger/Institutt for forsvarsstudier (IFS)/Sjefskurs/media/PubImages/_Z7T4281.jpgSjefskurs​​​​​Forsvarets høgskole avdeling sjefskurs tilbyr kurs som skal gi sivile og militære kursdeltakere bred innsikt i Forsvaret, samt viktige aspekter ved norsk og internasjonal forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=521
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_322_krigsskolen/hogskolene/avdelinger/Krigsskolen/media/PubImages/landingsside_ks_hogskolene.jpgKrigsskolen​​​​​​​​​Krigsskolen er landets eldste institusjon for høyere utdanning. Skolen skal utdanne offiserer som kan forvalte og lede det samfunnsoppdraget Forsvaret har fått med ekspertise og ansvarsglede.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=522
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_166_luftkrigsskolen/hogskolene/avdelinger/Luftkrigsskolen/media/PubImages/landingsside_lksk_hogskolene.jpgLuftkrigsskolenLuftkrigsskolen er Luftforsvarets høgskole. Her kan du få en komplett offisersutdannelse som gir godkjent bachelorgrad.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=523
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_259_sjokrigsskolen/hogskolene/avdelinger/sjokrigsskolen/media/PubImages/SKSK_1b.jpgSjøkrigsskolen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fra Adenbukta til Afghanistan har offiserer utdannet på Sjøkrigsskolen møtt utfordringer og mestret dem. Under ekstreme forhold holdt de hodet kaldt, reddet liv og utførte jobben de var satt til. hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=524
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_41_fsts/hogskolene/avdelinger/Forsvarets stabsskole (FSTS)/media/PubImages/FM%20-%201-250%20(18%20of%2037).jpgInstitutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO)Militær kjernekompetanse for bedre operativ evne.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=525
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_940_instituttforforsvars/hogskolene/avdelinger/Institutt for forsvarsstudier (IFS)Institutt for forsvarsstudier (IFS)IFS er landets fremste sikkerhets- og forsvarspolitiske fagmiljø. Kjernevirksomheten er forskning, undervisning og formidling. hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=526
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_937_befalsskolen/hogskolene/avdelinger/Befalsskolen/media/PubImages/1kHVBS_030616_Brohaugfoto_274.jpgBefalsskolenBefalsutdanningen (GBU) skal bidra til å utvikle et spesialistkorps med dyktige militære ledere og spesialister. Befalsskolen skal etableres på Sessvollmoen. Oppstart av første kull blir i 2019.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=527

Publisert 13. juni 2018 11:02.. Sist oppdatert 29. juni 2018 12:55.