Avdelinger

 

 

hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_323_forsvaretsingeniorho/hogskolene/avdelinger/forsvarets-ingeniorhogskole/media/PubImages/cyberingenior-2017.jpgForsvarets ingeniørhøgskoleForsvarets ingeniørhøgskole utdanner cyberingeniører til hele Forsvaret. Som cyberingeniør er jobben din å planlegge, etablere, drifte og beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=503
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_37_sjefskurs/hogskolene/avdelinger/Sjefskurs/media/PubImages/_Z7T4281.jpgSjefskurs​​​​​Forsvarets høgskole avdeling sjefskurs tilbyr kurs som skal gi sivile og militære kursdeltakere bred innsikt i Forsvaret, samt viktige aspekter ved norsk og internasjonal forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=504
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_322_krigsskolen/hogskolene/avdelinger/Krigsskolen/media/PubImages/landingsside_ks_hogskolene.jpgKrigsskolen​​​​​​​​​Krigsskolen er landets eldste institusjon for høyere utdanning. Skolen skal utdanne offiserer som kan forvalte og lede det samfunnsoppdraget Forsvaret har fått med ekspertise og ansvarsglede.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=505
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_166_luftkrigsskolen/hogskolene/avdelinger/Luftkrigsskolen/media/PubImages/landingsside_lksk_hogskolene.jpgLuftkrigsskolenLuftkrigsskolen er Luftforsvarets høgskole. Her kan du få en komplett offisersutdannelse som gir godkjent bachelorgrad.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=506
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_259_sjokrigsskolen/hogskolene/avdelinger/sjokrigsskolen/media/PubImages/SKSK_1b.jpgSjøkrigsskolen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fra Adenbukta til Afghanistan har offiserer utdannet på Sjøkrigsskolen møtt utfordringer og mestret dem. Under ekstreme forhold holdt de hodet kaldt, reddet liv og utførte jobben de var satt til. hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=507
hogskolene_965_avdelinger1hogskolene_41_fsts/hogskolene/avdelinger/Forsvarets stabsskole (FSTS)/media/PubImages/FM%20-%201-250%20(18%20of%2037).jpgForsvarets stabsskole (FSTS)Militær kjernekompetanse for bedre operativ evne.hogskolene_965_avdelinger1http://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=508

Publisert 13. juni 2018 11:02.. Sist oppdatert 13. juni 2018 12:48.