Mjelde, Frode Voll
AvdelingSjøkrigsskolen
StillingSimulatoroffiser
Telefon55518878
EpostFrodeVoll.Mjelde@sksk.mil.no

​​​

Bok/rapport/avhandling

 • Mjelde, Frode Voll. 2018. SKSK Kursmodul - IMO 6.10 Train the simulator trainer and assessor. Kompendium, Sjøkrigsskolen.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde og Roar Espevik, red. 2017. Militær navigasjon - dagens teknologi for morgendagens krigføring. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde og Roar Espevik, red. 2016. Militær navigasjon - effektiv og troverdig. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Mjelde, Frode Voll. 2016. Bridge Resource Management - BRM according to STCW 2010. Kompendium, Sjøkrigsskolen.
 • Mjelde, Frode Voll. 2016. Engine room Resource Management - ERM according to STCW 2010. Kompendium, Sjøkrigsskolen.
 • Dobbins, Trevor, Ioannis Chapsos, Nikolaos Ariatzis, Jon Hill, Fredrik Forsman, Joakim Dahlman, Anthony Smoker og Frode Voll Mjelde. 2015. The Human Element of Building NATO Maritime Security. Rapport, NATO S&T.
 • Mjelde, Frode Voll. 2013. "Performance assessment of military teams in simulator and live exercises". Mastergradsoppgave, United States Naval Postgraduate School.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Hareide, Odd Sveinung, Frode Voll Mjelde, Øystein Glomsvoll og Runar Ostnes. 2017. "Developing a High-Speed Route Monitor window". Lecture Notes in Computer Science 10285 LNAI : 461–473.
 • Mjelde, Frode Voll, Kip Smith, Petter Lunde og Roar Espevik. 2016. Military teams-A demand for resilience. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 54 (2): 283–294.
 • Mjelde, Frode Voll og Kip Smith. 2013. Performance Assessment of Military Team-Training for Resilience in Complex Maritime Environments. Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings 57 (1): 2116–2120.

Populærvitenskapelige artikler

 • Bolstad, Magne og Frode Voll Mjelde. 2017. Er Crew Resource Management trening effektivt? Necesse 2 (1): 56–59.
 • Mjelde, Frode Voll. 2017. Søvn og operativ ytelse. Necesse 2 (1): 44–49.
 • Mjelde, Frode Voll, Magne Bolstad, Hans Magne Gloppen og Petter Lunde. 2017. Nasjonal virtuell beredskap. Necesse 2 (1): 68–72.
 • Mjelde, Frode Voll, Jonathan Utne og Sondre Flaatten. 2017. 3D Terreng prosjekt. Necesse 2 (1): 35–38.
 • Mjelde, Frode Voll. 2016. Human Systems Integration. Offisersbladet (4): 42–43.
 • Mjelde, Frode Voll. 2016. Oppnåelse av Forsvarets oppgaver gjennom teknologisk integrasjon. Necesse 1 (1): 46–49.
Vis alle
Publisert 24. mai 2016 13:34.. Sist oppdatert 21. september 2016 14:53.