Torgersen Glenn Egil
DepartmentNorwegian Defence University College
PositionProfessor
Phone+47 9909 2188
E-mailikt-pedagogikk@halden.net

Glenn-Egil Torgersen is Professor of Education at the Department of Military Leadership and Management. He holds a PhD in Psychology from NTNU (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim), Master of Science in Pedagogy (University of Oslo). In addition, he holds a Docent scientific competence in Organization and Management, and holds a teacher education in natural science. He has several psychological/pedagogical test certificates.

Professor Torgersen has been awarded a Lifelong Membership of the Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, and students at the Norwegian Defence Management and Staff College have honored him with "The Golden Management Key" [Den Gyldne Forvaltningsnøkke] for excellent teaching and relevant course development. He is a member of several scientific organizations, including the Society of Risk Analysis – Europe (SRA-E) and Nordic Educational Research Association (NERA).

Prof. Torgersen leads the basic research project "The Unforeseen and Interaction [Samhandling] under Risk", and he is responsible for the master's topic "Strategic Competence Management in the Defence Sector (SKIF)" at the Norwegian Defence University College. He is also Professor II at University College of Southeast Norway, Dept. Center of Emergency and Integrated Crisis Management.

INTEREST AND RESEARCH FIELDS

See the Norwegian database Current Research Information System in Norway (cristin.no) for a full overview of over 190 publications within the following fields and themes of specialization:

Fields of specialization:

 • Military Pedagogy/Pedagogy in Risk Organizations
 • Cognitive Psychology
 • Multimedia Learning

Themes of specialization:

 • The Unforeseen (Risk analysis and Learning strategies)
 • Collaboration Theory [Samhandlingsteori]
 • Cognitive Load Theory
 • Educational Systems in Risk Organization (ESIRO)
 • National Preparedness and Risk Management
 • Leadership in flexible Organizations
 • Learning effectiveness measurement
 • Organizational Didactics
 • Theory Construction

Books/reports/dissertations

 • Furnes, Gila H., Herner Sæverot and Glenn-Egil Torgersen. 2018. Digital Samhandling in Education for the Unforeseen Future. Cappelen Damm Akademisk.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2018. «Førstelektorskolen» - Førstelektorprogram i profesjonsutdanning med vekt på militært tilsatte. Report, Rapport FSTS.
 • Torgersen, Glenn-Egil, ed. 2018. Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen. Cappelen Damm Akademisk.
 • Torgersen, Glenn Egil, ed. 2015. Pedagogikk for det uforutsette. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. MULTIMEDIELÆRING. Læringsutbytte fra multimedia vs. analog tekst og betydningen av individuelle forskjeller i korttidsminnekapasitet. Doktoravhandlinger ved NTNU, no. 2012:48. Trondeim: NTNU - Psykologisk institutt.Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. Profesjonell presentasjonsteknikk - ved avansert formidling. Stasjonsøvelser og veileder. Militærpedagogikk. Compendium, Egen.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Herner Sæverot. 2012. Bildung, Virtual Terrorism, and Digital Awakening:Towards a Pedagogy for a Discontinuous Future. Report, Philosophy of Education Society of Australasia Inc.
 • Steiro, Trygve and Glenn-Egil Torgersen. 2011. Bedre motivasjon : praktisk tilnærming for å skape drivkraft hos deg og andre. Læringsforlaget.
 • Steiro, Trygve Jakobsen and Glenn-Egil Torgersen, eds. 2010. Bedre motivasjon : praktisk tilnærming for å skape drivkraft hos deg og andre. Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2010. Den kompetente søker- “The Elephant in the Room”. Status-essay I. August 2010. Compendium, Glenn-Egil Torgersen.
 • Torgersen, Glenn-Egil, Terje Andersen and Bjørn Tore Sneisen, eds. 2010. Håndbok for stabstjeneste i Forsvaret. Oslo: Forsvarets stabsskole.
 • Torgersen, Glenn Egil and Trygve Steiro. 2009. Ledelse, opplæring og samhandling i fleksible organisasjoner. Om menneskeliggjøring av styringssystemer. Stjørdal: Læringsforlaget DA.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Trygve Steiro. 2009. Ledelse, samhandling og opplæring i fleksible organisasjoner. Stjørdal: Læringsforlaget (Vitenskapelig Nivå 1).
 • Torgersen, Glenn Egil. 2008. Valideringsanalyse av TB-testen. Report, Paper/rapport.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Johan Bergh. 2006. Prosjektrapport for Forsvarets Pedagogiske Grunnsyn (FPG) - grunnbegreper og metode. Report, Forsvarets institutt for ledelse/Forsvarets stabsskole.
 • Torgersen, Glenn-Egil, ed. 2006. Forsvarets pedagogiske grunnsyn. Oslo: Forsvarets stabsskole.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2005. Profesjonell Presentasjonsteknikk for ledere og brifere. Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Lars Ingebrigt Vavik. 2004. Forskningmetode i IKT-pedagogikk. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Vavik, Lars Ingebrigt and Glenn-Egil Torgersen. 2004. Forskningsmetode i IKT-pedagogikk: om å drive FoU i pedagogisk bruk av IKT. En studie- og aktivitetsbok for lærere og ledere i skole og opplæring. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil, ed. 2001. Referer riktig - håndbok i formelle presentasjonskrav til rapporter og vitenskapelige avhandlinger. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2001. Referer riktig - oppgavesamling i formelle presentasjonskrav til rapporter og vitenskapelige avhandlinger - med fasit. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil, Svein Loeng, Per Even Melbye and Erling Lodgaard. 2001. Voksenpedagogikk i kompetansesamfunnet. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Lodgaard, Erling, Erling Lodgaard, Per Even Melbye, Glenn-Egil Torgersen, Svein Loeng and Svein Loeng. 2001. Voksenpedagogikk i kompetansesamfunnet. Skarnes: Compendius.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2000. Voksenpedagogikk. IKT som pedagogisk hjelpemiddel og IKT i fjernundervisning. Oslo: NKI-forlaget, VOX.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1999. Læring med IT. Teori og metode for undervisning med IKT. Oslo: Næringslivets forlag, Opplysningsfilm.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1998. Er linker i video bra? Synkronisert Hypertekst i video (SHV) utprøvd på tre skoleklasser. En forskningsrapport. Report, Hærens Forvaltningsskole.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. En visuell rapport: Eksempler på ITM-baserte semantiske lyd- og bildepresentasjoner i opplæringsmedier. Report, Høgskolen i Østfold.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. IT og danning. Statusrapport - forskning, utvikling og undervisning knyttet til det nye informasjonssamfunnet - ved Høgskolen i Østfold, avd Lærerutdanning (LU). LR-publikasjon, no. 1997 - 2. Oslo: Lærerutdanningsrådet, KUF.
 • Torgersen, Glenn Egil. 1997. ITM-analyse: Læringsanalyser av lyd- og bildemedier. Report, Kompendium.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Pedagogisk kompetanse som en del av lederfunksjonen i ulike organisasjonstyper. Compendium, Hærens Forvaltningsskole - Faglig-vitenskapelige skrifter, nr. 2/97.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Pedagogiske grunnstrukturer for undervisningsopplegg innen Arbeidslivs- og næringslivskunnskap i den distriktaktive og fremtidsrettetde skole. Del 1. Report, Oppdrag for NHO.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Trygg undervisning med IKT - forelesnings- og undervisningskompendium". Compendium, NHO Opplysningsfilm.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1996. Lokale læreplaner - innholdsvariabler i praksis. Introduksjon i kognitiv læreplanklassifikasjon. Compendium, Glenn-Egil Torgersen.
 • Torgersen, Glenn Egil. 1995. Forelesningsnotater og oppgavesamling i pedagogikk. Compendium, Kompendium.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1994. Læringens anatomi. Skrifter HLH, no. 1994-8. Halden: Halden Lærerhøgskole.
Full list

Parts of books/reports

 • Carlsten, Tone Cecilie, Glenn-Egil Torgersen, Trygve Steiro and Berit Kristin Haugdal. 2018. "The Relevance of Samhandling in Military Doctrines". In Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, edited by Glenn-Egil Torgersen, 141–166. Cappelen Damm Akademisk.
 • Herberg, Marius, Glenn-Egil Torgersen and Torbjørn Rundmo. 2018. "Competence for the Unforeseen - The importance of human, social and organizational factors". In Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, edited by Glenn-Egil Torgersen, 267–300. Cappelen Damm Akademisk.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Trygve Steiro. 2018. "Defining the Term Samhandling". In Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, edited by Glenn-Egil Torgersen, 39–54. Cappelen Damm Akademisk.
 • Torgersen, Glenn-Egil, Herner Sæverot, Trygve Steiro and Hitoshi Kawano. 2018. "Basic Structures for a New Theory of Samhandling Under Risk (SUR) – A Model". In Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, edited by Glenn-Egil Torgersen, 519–540. Cappelen Damm Akademisk.
 • Torgersen, Glenn Egil. 2017. "Rekruttering til Forsvaret - akademikere uten uniform". In Kompetanseforvaltning i Forsvaret, edited by Tormod Heier, 175–198. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil and Herner Sæverot. 2017. "Ny vei i didaktikk". In Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap., edited by Herner Sæverot and Tobias Christoph Werler, 230–238. Gyldendal Akademisk.
 • Carlsten, Tone Cecilie and Glenn Egil Torgersen. 2015. "Det uforutsette og kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring". In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 211–223. Fagbokforlaget.
 • Kvernbekk, Tone, Glenn Egil Torgersen and Iren Moe. 2015. "Om begrepet det uforutsette". In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 26–53. Fagbokforlaget.
 • Steiro, Trygve and Glenn Egil Torgersen. 2015. "Samhandling og underveislæring i møte med det uforutsette." In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 224–231. Fagbokforlaget.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2015. "Tid, kunnskap og didaktikk i lys av det uforutsette." In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 310–316. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil, Trygve Steiro and Herner Sæverot. 2015. "Den fjerde vei - indirekte danning mot det uforutsette." In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 297–309. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil and Herner Sæverot. 2015. "Digital vekking i risikosamfunnet og fremtidens skole." In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 339–349. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil and Herner Sæverot. 2015. "Ny pedagogikk for det uforutsettes tidsalder?" In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 17–27. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil and Herner Sæverot. 2015. "Strategisk didaktisk modell for det uforutsette." In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 317–338. Fagbokforlaget.
 • Steiro, Trygve and Glenn-Egil Torgersen. 2013. "The Terms of Interaction and Concurrent Learning in the Definition of Integrated Operations". In Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development, edited by Irene Hepsø and Vidar Hepsø, 328–340. IGI Global.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2008. "The Idea of a Military Pedagogical Doctrine". In Military Pedagogies And why they matter, edited by Tone Kvernbekk, Harold Simpson and Michael A. Peters, 43–63. Sense Publishers.
Full list

Peer-reviewed articles

 • Boe, Ole and Glenn Egil Torgersen. 2018. Enhancing the Combat Mindset of the Norwegian Police Force in Order to Meet Unforeseen Situations. Sage Open .
 • Boe, Ole and Glenn-Egil Torgersen. 2018. Norwegian “Digital Border Defence” and Competence for the Unforeseen: A Grounded Theory Approach. Frontiers in Psychology 9 (555).
 • Magnussen, Leif Inge, Eric Carlström, Jarle Løwe Sørensen, Glenn-Egil Torgersen, Erlend Frithjof Hagenes and Elsa Kristiansen. 2018. Learning and usefulness stemming from collaboration in a maritime crisis management exercise in Northern Norway. Disaster Prevention and Management 27 (1): 129–140.
 • Sæverot, Herner and Glenn-Egil Torgersen. 2018. Moral og danning for det uforutsette: intuitiv kunnskap i risikonettverksamfunnet. Necesse 3 (1): 139–145.
 • Sørensen, Jarle Løwe, Leif Inge Magnussen, Glenn-Egil Torgersen, Atle Martin Christiansen and Eric Carlström. 2018. "Perceived Usefulness of Maritime Cross-Border Collaboration Exercises". Arts and Social Sciences Journal 9 (4).
Full list

Non-refereed articles

 • Sæverot, Herner and Glenn-Egil Torgersen. 2018. Betydningen av kreativitet i undervisningen. Plnty .
 • Torgersen, Glenn-Egil and Herner Sæverot. 2018. Gjesteblogg: La pedagogene overta! Lærerbloggen .
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2015. I pedagogikkens navn. Bedre Skole (2): 16–21.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. Strategisk kompetansestyring i Forsvarssektoren - ny mastermodul på trappene. Offisersbladet 65 (3): 28–28.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. Tavle versus multimedia. Lektorbladet 11 (4): 20–21.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Trygve, J. Steiro. 2010. Samhandling for menneneskeliggjøring. Ukeavisen ledelse 23 (3): 20–21.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2009. Samhandling og underveis-læring i trafikken. Trafikkskolen 28 (4): 14–15.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2006. Er korttidsminnet (KTM) en teori eller en modell? En metateoretisk diskusjon om KTMs teorikonstruksjon (relatert til effektanalyser ved digital trening og opplæring). Ressurs & Logistikk (1): 31–37.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2004. Strategisk kompetansestyring - og effekten av voksnes attityder til evaluering. Ressurs & Logistikk 1 (1): 25–32.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1998. Nye veier i Trafikkpedagogikk - et forsøk på å gi faget en strukturell ramme. Trafikkskolen (2): 9–10.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1998. Trafikk i skolen - hva sier skolens læreplaner? Trafikkskolen (2): 7–7.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Strukturerer i kogntitiv pedagogikk I. Aktuelt - et tidsskrift om læring. Nestor Forlag (8).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1996. Læring fra film - ITM-analyse: Opplæringsfilm som pedagogisk sjakktrekk. Se : et magasin om film, video og lysbilder (3).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1996. Lærer elevene noe av å se på video på skolen? Skolefokus (3): 39–39.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Læring fra film - en kort introduksjon i ITM-analysens resultater. Se : et magasin om film, video og lysbilder (4).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Pedagogikkens fall og oppreisning. Aktuelt - et tidsskrift om læring. Nestor Forlag (10).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Film - den beste læreboka. Dagbladet : 16–16.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Modernistisk kognisjon. Aktuelt - et tidsskrift om læring. Nestor Forlag (7).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Strukturer i kognitiv pedagogikk II (forts fra nr. 8). Aktuelt - et tidsskrift om læring. Nestor Forlag (9).
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Sæverot, Herner and Glenn-Egil Torgersen. 2018. Krev ny ledelse. Klassekampen, 23 July.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2018. "Samhandling når ingenting går etter planen." Ukeavisen ledelse, 09 February.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Herner Sæverot. 2018. "Det store folkebedraget". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 28 March.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Herner Sæverot. 2018. La pedagogene overta! Klassekampen, 16 July.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2017. "Villedende om fraværsregelen". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 10 August.
 • Torgersen, Glenn Egil, Ole Boe, Leif Inge Magnussen and Herner Sæverot. 2017. "Hierarki til besvær". Dagbladet, 03 May.
 • Torgersen, Glenn Egil and Herner Sæverot. 2017. "Den giftige pedagogikk". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 31 July.
 • Nyhamn, Ingrid and Glenn Egil Torgersen. 2016. "Beredskap må inn i skolen". Dagbladet, 07 July.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2016. "«Forelska-i-lærer´n- syndromet»". Dagbladet, 21 March.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2016. "Vil Dagbladet ha 68-erpedagogikk?" Dagbladet, 06 April.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2015. Framsynt professor fra Degernes. Rakkestad avis, 16 January.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2015. Kunst og læring i skolen. Nationen, 13 January.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2015. Pioneren fra Halden. Halden Arbeiderblad, 30 January.
 • Torgersen, Glenn Egil and Herner Sæverot. 2015. Bomberom på timeplanen. NRK Ytring, 04 December.
 • Torgersen, Glenn Egil and Herner Sæverot. 2015. Heggesymptomet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 04 August.
 • Torgersen, Glenn Egil and Herner Sæverot. 2015. Matte skal være et fag for alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 17 July.
 • Torgersen, Glenn Egil and Herner Sæverot. 2015. Matteundervisningen har stått stille siden 60-tallet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 20 July.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2014. Belønningstyranniet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 02 August.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2014. Interessante pionérer. Fredrikstad Blad, 23 August.
 • Sæverot, Herner and Glenn Egil Torgersen. 2014. Teorisyndromet. Klassekampen, 15 September.
 • Sæverot, Herner and Glenn-Egil Torgersen. 2013. Digital forføring? Klassekampen, 03 June.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Herner Sæverot. 2013. Skjult ekstremisme. Bergens Tidende, 03 August.
 • Torgersen, Glenn-Egil and Herner Sæverot. 2013. Vygotsky og datamaskinen. Klassekampen, 26 June.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. "Mer pedagogikk, mindre teknologi". ComputerWorld Norge, 23 May.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2009. Skudd og styring i Forsvaret. Offisersbladet.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Læreplanverket og det arbeidende menneske. Skolefokus.
Full list
Published 03 August 2017 10:16.. Last updated 15 August 2017 10:40.