Espenes, Oistein
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Air Force Academy
E-mailoespenes@fhs.mil.no

Books/reports/dissertations

 • Espenes, Øistein and Ole Jørgen Maaø, eds. 2012. Luftmaktstenkningens "enfant terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag.

Parts of books/reports

 • Dyndal, Gjert Lage and Øistein Espenes. 2016. "Deterrence and limited wars: Echoes from the Cold War?" In Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, edited by Janne Haaland Matlary and Tormod Heier, 61–81. Palgrave Macmillan.
 • Maaø, Ole Jørgen and Øistein Espenes. 2012. "Forord". In Luftmaktstenkningens "enfant terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen, edited by Øistein Espenes and Ole Jørgen Maaø, 9–13. Tapir Akademisk Forlag.

Peer-reviewed articles

Non-refereed articles

 • Espenes, Øistein. 2016. Er kampflykjøpet et slag i lufta? Luftled - luftmilitært tidsskrift (3): 38–39.
 • Espenes, Øistein. 2015. ”Den dolda alliansen” og svensk Natodebatt. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (1): 140–148.
 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2012. Norge er blitt vant til å bruke makt. Norges Forsvar (2).
 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2012. Norsk militær utenrikspolitikk: Fra Kosovo til Libya. Luftkrigsskolens skriftserie 27 .

Op-eds/comments/blog posts

 • Espenes, Øistein. 2016. Kampfly i angrep og forsvar. Norges Forsvar.
 • Espenes, Øistein. 2016. "Uten overlegenhet i lufta, vil nok våre allierte se det som svært krevende å sende inn forsterkninger". Adresseavisen, 15 July.
 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2013. "Krigens vitenskap – en innføring i militærteori"av Harald Høiback og Palle Ydstebø (red.). Norsk Militært Tidsskrift.
 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2012. "Kampflyene som bomber forsvarsevnen" av John Berg. Norges Forsvar.
 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2012. Må Forsvaret ”av-afghaniseres”? Adresseavisen, 29 February.
Published 20 September 2018 10:33.. Last updated 05 December 2019 16:26.