Firing, Kristian
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Air Force Academy
E-mailkfiring@fhs.mil.no

Books/reports/dissertations

 • Firing, Kristian and Frode Moen. 2017. Nøkkelen til akademisk skriving: Øvelse gjør mester. Orkana Forlag.
 • Moldjord, Christian, Arent Arntzen, Kristian Firing, Ole Asbjørn Solberg and Jon Christian Laberg. 2007. Liv og lære i operative miljøer«Tøffe menn gråter!». Fagbokforlaget.

Parts of books/reports

 • Firing, Kristian and Odin Fauskevåg. 2018. "Human Interaction: A Mood-Based Perspective". In Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, edited by Glenn-Egil Torgersen, 91–106. Cappelen Damm Akademisk.
 • Firing, Kristian, Kåre Inge Skarsvåg and Odin Fauskevåg. 2018. "Theatre in Military Education: Play and Reality". In Arts-Based Methods and Organizational Learning, edited by Tatiana Chemi and Xiuangyun Du, 41–64. Palgrave Macmillan.
 • Firing, Kristian and Jon Christian Laberg. 2010. "Training for the Unexpected: How Reflection Transforms Hard Action into Learning Experience". In Enhancing Human Performance in Security Operations: International and Law Enforcement Perspectives, edited by Paul T Bartone, Jarle Eid, Bjørn Helge Johnsen, John Violanti and Jon Christian Laberg, 229–256. Springfield Illinois: Charles C Thomas.
 • Steiro, Trygve, J. and Kristian Firing. 2009. "Coaching and Mentoring in Military Training: An Educational Perspective". In Mentoring og coaching i et læringsperspektiv, edited by Ragnheidur Karlsdottir and Ragnvald Kvalsund, 211–226. Tapir Akademisk Forlag.
 • Firing, Kristian. 2007. "Kulturpåvirkning og lederatferd". In Læring, kommunikasjon og ledelse i organisasjoner, edited by Ragnheidur Karlsdottir, 105–129. Tapir Akademisk Forlag.
 • Firing, Kristian, Karl Hellemsvik and Johan Haarberg. 2007. "Den uskyldige fiende: militæretiske perspektiver på bekjempelse av barnesoldater". In Den uskyldige fiende : militæretiske perspektiver på bekjempelse av barnesoldater. Tapir Akademisk Forlag.
 • Firing, Kristian. 2005. "Skriving som refleksjonsform i erfaringsbasert lederutvikling". In Militær ledelse og de menneskelige faktorene, 229–247. Tapir Akademisk Forlag.
Full list

Peer-reviewed articles

 • Firing, Kristian and Kåre Inge Skarsvåg. 2018. Maktlaben: et situasjonsbasert perspektiv på lederutvikling. Necesse 3 (1): 129–138.
 • Lien, Roger, Kristian Firing, Mons Bendixen and Leif Edward Ottesen Kennair. 2016. Meaning and Inconsistencies of Meaning – Exploring The Perspectives of Norwegian Veterans in Afghanistan. Journal of Military Studies .
 • Moen, Frode, Kristian Firing and Joar Vittersø. 2016. No Pain No Gain: Feelings and Performance in Sport. The Journal of Athletic Enhancement 5 (3).
 • Moen, Frode, Kristian Firing and Adrian Wells. 2016. The effects of attention training techniques on stress and performance in sports. International Journal of Applied Sports Sciences 28 (2): 213–225.
 • Firing, Kristian, Linn Therece Johansen and Frode Moen. 2015. Debriefing a Rescue Mission during a Terror Attack. Leadership & Organization Development Journal 36 (6): 778–789.
 • Firing, Kristian, Alexander Moen and Kåre Inge Skarsvåg. 2015. Debriefing to learn from extreme events: the case of Utøya. International Journal of Training and Development 19 (4): 301–309.
 • Furrer, Philip, Frode Moen and Kristian Firing. 2015. "How Mindfulness Training may mediate Stress, Performance and Burnout". The Sport journal .
 • Moen, Frode and Kristian Firing. 2015. A Qualitative Exploration of Possible Effects from Attention Training Techniques on Norwegian Junior Athletes in Sport. The Sport journal .
 • Moen, Frode and Kristian Firing. 2015. Experiences from Attention Training Techniques among Athletes. The Sport journal .
 • Firing, Kristian, Anne Torhild Klomsten and Frode Moen. 2013. Masterstudenters opplevelse av møter med veileder: ’’Det er veiledningen som gjør at en føler at en mestrer’’. UNIPED 36 (2): 81–92.
 • Firing, Kristian, Ragnheidur Karlsdottir, Jon Christian Laberg and Robert Arnold Wicklund. 2012. An Experimental Study of Social Norms in Situation. Military Psychology 24 (6): 542–550.
 • Firing, Kristian and Jon Christian Laberg. 2012. "Personal Characteristics and Social Identity as Predictors of Risk Taking among Military Officers: An Empirical Study". International Journal of Management 29 (3): 86–98.
 • Firing, Kristian, Ragnheidur Karlsdottir and Jon Christian Laberg. 2011. Identity in situation: Differences between police and military. Tidsskriftet FoU i praksis 5 (1): 9–28.
 • Firing, Kristian, Ragnheidur Karlsdottir and Jon Christian Laberg. 2009. Social Influence in Military Leadership Training. Leadership & Organization Development Journal 30 (8): 709–721.
 • Firing, Kristian. 2007. Praksis i profesjonsutdanning; å gjøre eller å lære? Hvordan loggskriving kan utgjøre en forskjell. Tidsskriftet FoU i praksis 1 (1): 59–72.
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Firing, Kristian. 2011. Veiledning eller villedning? Adresseavisen, 29 June.
Published 20 September 2018 10:42.. Last updated 20 September 2018 12:07.