Haug, Karl Erik
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Air Force Academy
E-mailkhaug@fhs.mil.no

Books/reports/dissertations

 • Haug, Karl Erik. 2012. Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme. Doktoravhandlinger ved NTNU, no. 2012:213. Trondheim: NTNU.
 • Haug, Karl Erik. 2002. Luftmakt, Luftforsvarets og asymmetriens utfordringer. GILs Luftmaktseminar 2002. Luftkrigsskolens skriftserie, no. 8. Trondheim: Luftkrigsskolen.

Parts of books/reports

 • Haug, Karl Erik. 2017. "Per-Oscar Jacobsen - gamle tvangstrøyer, tapte muligheter". In Luftforsvarets historie - sett ovenfra, edited by Ole Jørgen Maaø and Steinar Sanderød, 284–300. Fagbokforlaget.
 • Haug, Karl Erik. 2014. ""Litt av en skrekk og meget av en lokal stolthet" - Militært nærvær i Trondheim i lys av 1814". In Trondheim, 1814, edited by Ida Bull, Knut Ove Eliassen, Merete Røskaft and Steinar Supphellen, 97–113. Fagbokforlaget.
 • Haug, Karl Erik. 2013. "Norway and the Withering League of Nations". In Northern European Overture to War, 1939-1941. From Memel to Barbarossa, edited by Michael H. Clemmesen and Marcus Faulkner, 249–269. Brill Academic Publishers.
 • Haug, Karl Erik. 2008. "Stormaktsgarantier og kollektiv sikkerhet 1914-40". In Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO. Fagbokforlaget.
 • Larsen, Leif Johan, Karl Erik Haug and Brit Mæhlum. 1998. "Mønsteret og meningen : om mytene i Agnar Mykles romaner". In Myter og humaniora, 202–223. Oslo: Sypress forlag.

Peer-reviewed articles

 • Haug, Karl Erik. 2013. Folkeforbundet i den norske kvinnekampen. Historisk Tidsskrift (Norge) 92 (4): 625–650.
 • Haug, Karl Erik. 1995. Tyske krigsplaner og Norge under den første verdenskrig. Historisk Tidsskrift (Norge) 74 (4): 423–440.

Non-refereed articles

 • Haug, Karl Erik. 2012. Den beleste offiser – dannet, men ubrukbar? Luftkrigsskolens skriftserie 26 .
 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2012. Norge er blitt vant til å bruke makt. Norges Forsvar (2).
 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2012. Norsk militær utenrikspolitikk: Fra Kosovo til Libya. Luftkrigsskolens skriftserie 27 .
 • Haug, Karl Erik and Jan Blom Pettersen. 2011. Hvorfor ble Steinkjer bombet? Nord-Trøndelag historielag. Årbok .

Op-eds/comments/blog posts

 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2013. "Krigens vitenskap – en innføring i militærteori"av Harald Høiback og Palle Ydstebø (red.). Norsk Militært Tidsskrift.
 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2012. "Kampflyene som bomber forsvarsevnen" av John Berg. Norges Forsvar.
 • Haug, Karl Erik and Øistein Espenes. 2012. Må Forsvaret ”av-afghaniseres”? Adresseavisen, 29 February.
 • Haug, Karl Erik. 2010. ”Jakten på Germania. Fra nordensvermeri til SS-arkeologi” av Terje Emberland og Jorunn Sem Fure (red.). Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Haug, Karl Erik. 2005. Haaland Matlarys voldsromantikk. Dagbladet, 25 February.
 • Haug, Karl Erik. 2005. Militær utenrikspolitikk. Dagbladet, 10 March.
 • Haug, Karl Erik. 2004. ”Total krig, nøytralitet og politisk splittelse” (Norsk forsvarshistorie, bind 3) av Tom Kristiansen og Rolf Hobson. HIFO-nytt.
 • Haug, Karl Erik. 2003. Det ”nye” Forsvaret og norsk utenrikspolitikk. Dagbladet, 09 October.
 • Haug, Karl Erik. 2003. ”Krigens penn. Ein biografi om Lise Lindbæk” av Sigrun Slapgard. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Haug, Karl Erik. 2002. ”Værnes – fra høvdingsete til storflyplass” av Rune Hovd. Heimen - Lokal og regional historie.
 • Haug, Karl Erik. 2001. Hans Fr. Dahls synder. Dagbladet, 21 August.
 • Haug, Karl Erik. 2000. ”Kunnskap, Dannelse og Krigens Krav – Krigsskolen 1750-2000” av Hans P. Hosar. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Haug, Karl Erik. 1999. ”Forsvaret : Fra leidang til totalforsvar” av Geir Atle Ersland, Stein Bjørlo, Knut Einar Eriksen og Arnfinn Moland. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Haug, Karl Erik. 1999. ”Forsvaret og akademia – en alternativ bokmelding” : «Militære strategi. En innføring i maktens logikk» av Sverre Diesen. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Haug, Karl Erik. 1995. ”Mekanisk industri i en europeisk periferi. Fabrikken ved Nidelven 1843-76” av Pål Thonstad Sandvik. HISTORIE - Populærhistorisk magasin.
Full list
Published 20 September 2018 11:12.. Last updated 05 December 2019 16:37.