Henriksen, Dag
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Air Force Academy
E-maildhenriksen@fhs.mil.no

Books/reports/dissertations

 • Dragsnes, Jens Gunnar, Freddy Moland and Dag Henriksen. 2018. Håndbok i Luftmilitær Planlegging. Luftkrigsskolen: Luftforsvaret.
 • Henriksen, Dag and Ann Karin Larssen, eds. 2016. Political Rationale and International Consequences of the War in Libya. Oxford University Press.
 • Henriksen, Dag, ed. 2014. Airpower in Afghanistan 2005-2010. The Air Commanders’ Perspectives. Air University Press.
 • Henriksen, Dag, ed. 2009. Wilhelm Mohr. On World War II. Tapir Akademisk Forlag.
 • Henriksen, Dag. 2007. NATO's Gamble: Combining Diplomacy and Airpower in the Kosovo Crisis, 1998-1999. Naval Institute Press.
 • Henriksen, Dag. 2006. Operation Allied Force: A Product of Military Theory or Political Pragmatism? An Examination of the Role of Airpower in handling the Kosovo Crisis, 1998-1999. Doctoral dissertation, University of Glasgow.
 • Henriksen, Dag. 2001. Fight, Flight, Freeze. En studie av sammenhengen mellom personlighet og handlingsmønster [Hovedoppgave ved Luftkrigsskolen]. Report, Luftkrigsskolen.
Full list

Parts of books/reports

 • Henriksen, Dag. 2018. "Control of the air". In Routledge Handbook of Air Power, edited by John Andreas Olsen, 83–94. Routledge.
 • Henriksen, Dag. 2016. "The Political Rationale and Implications of Norway's Military Involvement in Libya". In Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, edited by Dag Henriksen and Ann Karin Larssen, 155–173. Oxford University Press.
 • Henriksen, Dag and Ann Karin Larssen. 2016. "Introduction". In Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, edited by Dag Henriksen and Ann Karin Larssen, ix–xxxiii. Oxford University Press.
 • Henriksen, Dag. 2014. "Epilogue". In Airpower in Afghanistan 2005-2010. The Air Commanders’ Perspectives, edited by Dag Henriksen, 259–281. Air University Press.
 • Henriksen, Dag. 2014. "Introduction". In Airpower in Afghanistan 2005-2010. The Air Commanders’ Perspectives, edited by Dag Henriksen, xxiii–xxxiii. Air University Press.
 • Henriksen, Dag. 2014. "Luftforsvaret – kun en taktisk leverandør av luftmakt?" In Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, edited by Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt and Anders Olav Kjølberg, 179–187. Universitetsforlaget.
 • Henriksen, Dag. 2013. "Afghanistan: Militære suksesskriterier". In Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, edited by Tormod Heier, Ola Bøe-Hansen and Janne Haaland Matlary, 74–92. Universitetsforlaget.
 • Henriksen, Dag. 2012. "24 Timer". In Exit Afghanistan, edited by Torbjørn Lindstrøm Knutsen and Gjert Lage Dyndal, 129–137. Universitetsforlaget.
 • Henriksen, Dag. 2011. "Airpower. The need for more analytical warriors". In Conceptualising Modern War, edited by Karl Erik Haug and Ole Jørgen Maaø, 205–229. C. Hurst & Co.
 • Henriksen, Dag. 2011. "Hva har Luftforsvaret lært etter åtte år i Afghanistan?" In 8 år i Afghanistan, Quo Vadis?, edited by Torgeir E. Sæveraas, 83–96. Tapir Akademisk Forlag.
 • Henriksen, Dag. 2009. "Luftmakt og teknologi – et paradoks i Afghanistan?" In Luftmakt og teknologi - realisme eller overmot?, edited by Torgeir E. Sæveraas and Per Marius Frost-Nielsen, 53–64. Tapir Akademisk Forlag.
 • Henriksen, Dag. 2007. "Den strategiske ledelsen av Kosovo-krisen, 1998-99". In Kryssild. Militært lederskap i en ny tid, edited by Kristian Firing, Karl Hellemsvik and Johan Haarberg, 77–108. Tapir Akademisk Forlag.
Full list

Peer-reviewed articles

 • Henriksen, Dag. 2017. Om utdanning, kvalitet og gevinstrealisering. Luftkrigsskolens skriftserie 34 : 123–134.
 • Henriksen, Dag. 2013. Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Suksess uten innflytelse? Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 71 (1): 29–56.
 • Henriksen, Dag. 2012. A Misapplied and Overextended Example: Gen J. N. Mattis's Criticism of Effects-Based Operations. Air & Space Power Journal 26 (5): 118–131.
 • Henriksen, Dag. 2012. Deterrence by Default? Israel’s Military Strategy in the 2006 War Against Hezbollah. Journal of Strategic Studies 35 (1): 95–120.
 • Henriksen, Dag. 2009. Hvorfor lykkes vi ikke bedre i Afghanistan? En analyse av anvendelsen av luftmakt i Afghanistan anno 2009. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 67 (4): 611–643.
 • Henriksen, Dag. 2008. Inflexible Response: Diplomacy, Airpower and the Kosovo Crisis, 1998-1999. Journal of Strategic Studies 31 (6): 825–858.
 • Henriksen, Dag. 2006. Kosovokrigen, og den strategiske tenkning som lå til grunn for NATO:s anvendelse av luftmakt våren 1999. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (5): 90–103.
Full list

Non-refereed articles

 • Henriksen, Dag. 2019. Hva er profesjonsnær utdanning? Strategem .
 • Henriksen, Dag. 2018. Hva er profesjonsnær utdanning? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 8–11.
 • Henriksen, Dag. 2018. Oppdragsbasert ledelse i Forsvaret: En kollektiv toppstyrt tillitskrise? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 18–19.
 • Henriksen, Dag. 2017. Om utdanning, kvalitet og gevinstrealisering. Luftled - luftmilitært tidsskrift (1): 32–35.
 • Henriksen, Dag. 2017. Utdanning, kvalitet og gevinstrealisering. JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 8–12.
 • Henriksen, Dag and Ole Jørgen Maaø. 2017. Utdanningsreformen – paradokser og tapte muligheter. Norsk Militært Tidsskrift (2): 4–11.
 • Dragsnes, Jens Gunnar, Dag Henriksen and Christian Moldjord. 2016. Er høyere utdanning viktig for Luftforsvaret. Luftled - luftmilitært tidsskrift (4): 12–15.
 • Henriksen, Dag, Jens Gunnar Dragsnes and Christian Moldjord. 2016. Er høyere utdanning viktig for Luftforsvaret? Jet Set : 8–12.
 • Henriksen, Dag. 2012. Kan U.S. Air Force lære oss noe om høyere utdanning av luftforsvarsoffiserer? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 14–15.
 • Henriksen, Dag. 2011. Luftmaktens bidrag etter NATO/ISAF: har vi nok fokus på oppbyggingen av det afghanske luftforsvaret? ProPatria. Militærfaglig tidsskrift 95 (4): 10–14.
 • Henriksen, Dag. 2011. Om Libya, Norge og Luftforsvaret: Hvilken institusjon ønsker Luftforsvaret egentlig å være? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 8–10.
 • Henriksen, Dag. 2011. Om mål og midler i Libya: har vi et militærstrategisk nivå i Norge? Folk og Forsvar. Kontaktblad (3): 10–11.
 • Henriksen, Dag. 2010. Lederutvelgelse i Luftforsvaret. Evner vi å få tak i de beste lederne? Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 13 (2): 5–47.
 • Henriksen, Dag. 2010. Trengs virkelig en anonym spalte i Jet Set? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 24–25.
 • Henriksen, Dag. 2009. Noen som har lyst til å diskutere toppledelse i Luftforsvaret? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 13–14.
 • Henriksen, Dag. 2006. Demokratisk underskudd i NATO. Norges Forsvar (8): 24–27.
 • Henriksen, Dag. 2006. Demokratisk underskudd i NATO under Kosovokrigen. Norsk Militært Tidsskrift 176 (12): 13–17.
 • Henriksen, Dag. 2006. Kosovokrigen og den strategiske tenkningen som lå til grunn for NATOs anvendelse av luftmakt våren 1999. Norsk Militært Tidsskrift 176 (6/7): 4–10.
 • Henriksen, Dag. 2006. NATO uten klar plan i krigen mot Serbia. Norges Forsvar (4): 10–12.
 • Henriksen, Dag. 2000. Greier Luftforsvaret å beholde de beste? Luftled - luftmilitært tidsskrift (4): 4–9.
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Henriksen, Dag. 2014. Israelsk strategi på autopilot? VG : Verdens gang, 16 July.
 • Henriksen, Dag. 2013. Begrenset angrep. VG : Verdens gang, 30 August.
 • Henriksen, Dag. 2013. Suksess uten innflytelse? Adresseavisen, 19 March.
 • Henriksen, Dag. 2012. Hva nå, republikanere? Adresseavisen, 13 November.
 • Henriksen, Dag and Sigmund Simonsen. 2012. Når er krig lovlig? VG : Verdens gang, 05 February.
 • Henriksen, Dag. 2011. Et militærstrategisk tomrom. Klassekampen.
 • Henriksen, Dag. 2011. Hvilken fred vil vi ha i Libya? Adresseavisen, 22 March.
 • Henriksen, Dag. 2008. Fornuft og følelser. Klassekampen, 08 October.
Full list
Published 20 September 2018 11:17.. Last updated 05 December 2019 16:37.