Larssen, Ann Karin
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Air Force Academy
E-mailalarssen@fhs.mil.no

Books/reports/dissertations

 • Larssen, Ann Karin, ed. 2019. From Cold War to Hot Peace? Debating «Near-Peer Competitor War», and the Role of Air Power. Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar 2019. Luftkrigsskolen.
 • Larssen, Ann Karin, ed. 2018. Air Power in Future Joint Operations - A Multi-Domain Battle? Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar 2018. Luftkrigsskolen.
 • Larssen, Ann Karin, ed. 2017. Evolution to a 5th Generation Air Force - Norway's Shield and Sword? Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar 2017. Luftkrigsskolen.
 • Henriksen, Dag and Ann Karin Larssen, eds. 2016. Political Rationale and International Consequences of the War in Libya. Oxford University Press.

Parts of books/reports

 • Larssen, Ann Karin. 2019. "Norske interesser i Libyakrigen". In Libya: Krigens uutholdelige letthet, edited by Terje Tvedt, Rune Ottosen and Tormod Heier, 103–123. Cappelen Damm Akademisk.
 • Henriksen, Dag and Ann Karin Larssen. 2016. "Introduction". In Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, edited by Dag Henriksen and Ann Karin Larssen, ix–xxxiii. Oxford University Press.
 • Larssen, Ann Karin. 2016. "Russia: the Principle of Non-Intervention and the Libya Case". In Political Rationale and International Consequences of the War in Libya, edited by Dag Henriksen and Ann Karin Larssen, 67–85. Oxford University Press.
 • Larssen, Ann Karin. 2010. "‘Beslutningsprosessen ved deltakelse i NATO-operasjoner – en oversikt’". In Strategisk ledelse i krise og krig, edited by Gjert Lage Dyndal, 189–212. Fagbokforlaget.

Peer-reviewed articles

Non-refereed articles

 • Larssen, Ann Karin. 2017. 'Russland, Arktis og Norge'. Luftkrigsskolens skriftserie 32 : 55–65.
 • Larssen, Ann Karin and Øistein Espenes. 2016. 'Stille revolusjon'. Klassekampen .
 • Larssen, Ann Karin. 2005. 'Jens Evensen - makten, myten mennesket. En uautorisert biografi' av Berit Ruud Retzer. Luftled - luftmilitært tidsskrift (2): 78–79.
 • Larssen, Ann Karin. 2005. 'Min lange reise - memoarer' av Madeleine Albright. Luftled - luftmilitært tidsskrift (1): 86–87.

Op-eds/comments/blog posts

 • Larssen, Ann Karin. 2014. 'Russia’s Quest for Regional Hegemony'. Nordisk Østforum.
 • Larssen, Ann Karin. 2013. ‘Et land i krig: Hvordan Danmark blev krigsførende – og politikere og generaler famlede i blinde’. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.
 • Larssen, Ann Karin. 2013. ‘Syrias støtte'. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 08 September.
Published 20 September 2018 11:40.. Last updated 05 December 2019 16:39.