Maao, Ole Jorgen
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Air Force Academy
E-mailomaao@fhs.mil.no

Books/reports/dissertations

 • Høiback, Harald and Ole Jørgen Maaø. 2019. Luftforsvarets historie - fortalt gjennom 75 gjenstander. Cappelen Damm Akademisk.
 • Maaø, Ole Jørgen and Lars Peder Haga. 2018. Forsvarets doktrine for luftoperasjoner. Trondheim: Forsvaret.
 • Maaø, Ole Jørgen and Steinar Sanderød, eds. 2017. Luftforsvarets historie - sett ovenfra. Fagbokforlaget.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2014. Vitenskap for politikk? Systemgruppen ved Forsvarets Forskningsinstitutt og norsk forsvarspolitikk fra 1950 til 1980. Doctoral dissertation, NTNU.
 • Espenes, Øistein and Ole Jørgen Maaø, eds. 2012. Luftmaktstenkningens "enfant terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag.
 • Haug, Karl Erik and Ole Jørgen Maaø, eds. 2011. Conceptualising Modern War. C. Hurst & Co.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2004. Luftforsvaret og militær transformasjon: dagens valg - morgendagens tvangstrøye? Luftkrigsskolens skriftserie, no. 11. Trondheim: Luftkrigsskolen.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2003. Norwegian Air Power 1900-1923: The Debate on Doctrine and Organisation. Master’s thesis, University of Glasgow.
 • Maaø, Ole Jørgen. 1995. Oktoberkrigen 1973: en stude av kampen mellom egyptisk luftvern og israelske fly. Report, Luftkrigsskolen.
Full list

Parts of books/reports

 • Maaø, Ole Jørgen. 2017. "Bjarne Øen - den intellektuelle institusjonsbygger". In Luftforsvarets historie - sett ovenfra, edited by Ole Jørgen Maaø and Steinar Sanderød, 47–65. Fagbokforlaget.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2017. "Finn Lambrechts - modernisator og atomvåpenforkjemper". In Luftforsvarets historie - sett ovenfra, edited by Ole Jørgen Maaø and Steinar Sanderød, 68–83. Fagbokforlaget.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2012. "Nils Naastad - bibliografi". In Luftmaktstenkningens "enfant terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen, edited by Øistein Espenes and Ole Jørgen Maaø, 211–219. Tapir Akademisk Forlag.
 • Maaø, Ole Jørgen and Øistein Espenes. 2012. "Forord". In Luftmaktstenkningens "enfant terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen, edited by Øistein Espenes and Ole Jørgen Maaø, 9–13. Tapir Akademisk Forlag.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2011. "Mary Kaldor's New wars - A Critique". In Conceptualising Modern War, edited by Karl Erik Haug and Ole Jørgen Maaø, 65–86. C. Hurst & Co.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2010. "En innføring i fagfeltet sivil-militære relasjoner". In Strategisk ledelse i krise og krig, edited by Gjert Lage Dyndal, 77–89. Fagbokforlaget.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2007. "Moderne luftmakt - ni observasjoner og fem paradokser". In Kryssild. Militært lederskap i en ny tid, edited by Kristian Firing, Karl Hellemsvik and Johan Haarberg. Tapir Akademisk Forlag.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2005. "Luftoperativ ledelse - på jakt etter innholdet i begrepet luftmilitær ledelse". In Militær ledelse og de menneskelige faktorene. Tapir Akademisk Forlag.
Full list

Peer-reviewed articles

 • Maaø, Ole Jørgen. 2008. Leadership in Air Operations - In search of Air Power Leadership. Air Power Review 11 (3).
 • Maaø, Ole Jørgen. 2004. Norwegian Air Power 1900-1923. Forsvarsstudier (5).
 • Maaø, Ole Jørgen. 2001. Litteraturen om norsk luftfart før 2. verdenskrig. En oversikt og bibliografi. Luftkrigsskolens skriftserie 6 .

Non-refereed articles

 • Maaø, Ole Jørgen. 2019. Hvorfor ble Luftforsvaret opprettet i 1944? Luftled (2): 14–17.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2018. Om å stå støtt på begge bein og bruke hoftene! Luftled (2): 22–25.
 • Maaø, Ole Jørgen and Svein Johnny Duvsete. 2018. North Weald 2018. Luftled : 40–41.
 • Maaø, Ole Jørgen and Jon Anders Maaø. 2018. En nordmann i RAF - Rolf Christophersens krigshistorie. Luftled - luftmilitært tidsskrift (3): 41–43.
 • Henriksen, Dag and Ole Jørgen Maaø. 2017. Utdanningsreformen – paradokser og tapte muligheter. Norsk Militært Tidsskrift (2): 4–11.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2017. Bjarne Øen - en beskjeden general? Norsk Militært Tidsskrift 187 (4): 15–23.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2017. Om pendelsvingninger og hukommelsestap. Luftkrigsskolens skriftserie 33 : 121–130.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2016. Droner - trussel mot det bestående? Luftled - luftmilitært tidsskrift (2): 20–21.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2016. Wilhelm Mohr til minne. JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen : 40–41.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2014. Særegenheter ved luftmilitær ledelse? Luftkrigsskolens skriftserie 30 : 45–56.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2014. Særegenheter ved luftmilitær ledelse. Norges Forsvar (2).
 • Maaø, Ole Jørgen. 2013. F-16 anskaffelsen - framsynthet eller flaks? Norsk Militært Tidsskrift 183 (3): 16–22.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2009. Hvor er dagens major Diesen? Refleksjoner omkring Forsvarets og forsvarsledelsens omdømme. Norsk Militært Tidsskrift 179 (6).
 • Maaø, Ole Jørgen. 2009. Luftmakt: Luddittenes bortebane! Luftkrigsskolens skriftserie 21 .
 • Maaø, Ole Jørgen. 2007. Kampflyet - frykten og fascinasjonen. Luftkrigsskolens skriftserie 16 .
 • Maaø, Ole Jørgen and Hans Ole Sandnes. 2007. Faglig innledning til Luftmaktseminaret 2007. Luftkrigsskolens skriftserie 16 .
 • Maaø, Ole Jørgen. 2006. Hva skal Norge med kampfly? JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen (1): 29–29.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2006. Luftmakt i krig mot terror. Norges Forsvar (9): 30–33.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2004. Luftmaktsteori - en sak for Irene? Luftled - luftmilitært tidsskrift (2).
 • Maaø, Ole Jørgen. 2003. Jagerflygere - en utdøende rase? Norges Forsvar (Juni).
 • Maaø, Ole Jørgen. 2002. Flypionerenes argumenter for anskaffelse av fly. Luftkrigsskolens skriftserie 8 .
 • Maaø, Ole Jørgen. 2001. Militærmakt og teknologi. Norsk Militært Tidsskrift 171 .
 • Maaø, Ole Jørgen. 1998. Noen refleksjoner etter en uke hos Hæren. JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen .
 • Maaø, Ole Jørgen. 1997. Føniks og manøverkrig. Luftled - luftmilitært tidsskrift .
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Maaø, Ole Jørgen. 2011. Øyvind Østerud, Hva er krig. Oslo: Universitetsforlaget 2009. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Maaø, Ole Jørgen. 2008. Debatt på autopilot? Klassekampen, 24 May.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2008. John Andreas Olsen: John Warden and the Renaissance of American Air Power. Washington, Potomac Books, 2007, 349 s. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2008. Tidligere flymekaniker på autopilot. Klassekampen.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2007. Det vanskelige ordet - Krig! Adresseavisen, 23 November.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2006. Børresens Lada. Dagbladet, 15 November.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2006. Debatten om nye kampfly fortsetter. Forsvarsforum.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2006. Om Sjøforsvaret, reklame og edruelighet. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2006. Takk til Hallgeir, Ingrid, Bjørn og Kristin! JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2004. Boktipset: "Command and Control in Military Crisis. Devious Decisions" av Harald Høiback. Luftled - luftmilitært tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2004. Boktipset: "Kalde krigere og barmhjertige samaritaner - bind 3 av Luftforsvarets historie" av Svein Duvsete. Luftled - luftmilitært tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2003. LKSK II i ny drakt. Luftled - luftmilitært tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2003. "La oss banne litt i kirka". Luftled - luftmilitært tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2003. Ståle Ulriksen: Den norske forsvarstradisjonen. Militærmakt eller folkeforsvar? Makt- og globaliseringsutredningen, Oslo, Pax, 2002. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2002. Boktipset: "Du er død! Bombenes århundre" av Sven Lindqvist. Luftled - luftmilitært tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2002. Kommando og kontroll - tips om litteratur. Luftled - luftmilitært tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 2001. Boktipset: "A Bright Shining Lie - John Paul Vann and America in Vietnam" av Neil Sheehan. Luftled - luftmilitært tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen and Richard Ligård. 2001. Omlegging, ikke lokalpolitikk. VG : Verdens gang, 03 April.
 • Maaø, Ole Jørgen. 1999. Fortsatt operative. Luftvernnytt.
 • Maaø, Ole Jørgen. 1999. Om navlebeskuing og historieløshet. Luftled - luftmilitært tidsskrift.
 • Maaø, Ole Jørgen. 1995. Luftmaktseminaret 1995 - eller kadettene som var så vanskelig å motivere. JetSet: Organ for kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen.
Full list
Published 20 September 2018 13:11.. Last updated 05 December 2019 16:40.