Ottosen, Morten Nordhagen
DepartmentNorwegian Defence University College, Norwegian Military Academy
PositionAssociate Professor of History and Strategy
Phone+47 98 08 13 49
E-mailmottosen@fhs.mil.no

(b. 1981). PhD in history from the University of Oslo 2012. Before joining the Norwegian Military Academy/Norwegian Defence University College as Associate Professor in 2017 Ottosen was postdoctoral fellow at the University of Southern Denmark in 2014-17 and employed by the University of Oslo in various positions as researcher, research fellow and part-time lecturer in 2005-14. He also worked at the Library of the Norwegian Parliament (2006-9). He lectured at the Telemark University College in 2013 and was visiting scholar at the Institute on Napoleon and the French Revolution, Florida State University in 2010 and 2013. Along with Rasmus Glenthøj he was awarded the Nordic History Book Prize in 2017. Ottosen and Glenthøj are currently working on the monograph Scandinavia between Napoleon and Bismarck, 1814-1870 for Palgrave Macmillan. In addition Ottosen is working on a book on the Napoleonic Empire for the Scandinavian market.

In 2014-18 Ottosen was member of the research group «Impacts of the Danish Defeat of 1814» at the University of Southern Denmark. In 2016-18 he was associate member of the multi-disciplinary research project «The Public Sphere and Freedom of Expression in the Nordic Countries, 1815-1900» at the University of Oslo, where he was also member of the research group «The 1814 Constitution: Historical Impact and Social Foundations» in 2011-14, of which his PhD project, Popular Responses to Unpopular Wars: Resistance, Collaboration and Experiences in Norwegian Borderlands, 1807-1814 was part.

Fields of interest            

 • Nordic and European (military) history in the nineteenth and twentieth centuries
 • National identity and nationalism
 • Resistance and collaboration in war
 • Constitutional history
 • Napoleonic Europe

Books/reports/dissertations

 • Ottosen, Morten Nordhagen and Rasmus Glenthøj. 2014. Experiences of War and Nationality in Denmark and Norway, 1807-1815. Palgrave Macmillan.
 • Ottosen, Morten Nordhagen and Hommerstad Marthe, eds. 2014. Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite. Akademika forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2012. Popular Responses to Unpopular Wars: Resistance, Collaboration and Experiences in Norwegian Borderlands, 1807-1814. Doctoral dissertation, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Ottosen, Morten Nordhagen and Rasmus Glenthøj, eds. 2012. Samfunn i krig : Norden 1808-09. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. Opprustning, unionskonflikt og forsvarssamarbeid. Militære tiltak og vurderinger i Trøndelag 1890-1905. Oslo: Prosjekt 1905.

Parts of books/reports

 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2020. "The Many Faces of Liberal Constitutionalism in the Age of Reaction: The Cases of Scandinavia and South Germany". In A History of the European Restorations. Governments, States and Monarchy. Vol. 1: Governments, States and Monarchy, edited by Michael Broers and Ambrogio A. Caiani, 121–131. Bloomsbury Academic.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2019. "Vilkår for skandinaviske og sør-tyske parlamenters offentlighet i første halvdel av 1800-tallet". In Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914, edited by Ruth Hemstad and Dag Michalsen, 211–234. Pax Forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2018. "Den dynastiske skandinavismens grobunn og grenser, ca. 1845-1870". In Skandinavismen. Vision og virkning., edited by Ruth Solveig Hemstad, Jes Fabricius Møller and Dag Thorkildsen, 255–283. Syddansk Universitetsforlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2017. "Religion and Secularization in Bavaria in the Age of Revolution, 1777-1817". In The French Revolution and Religion in Global Perspective: Freedom and Faith, edited by Bryan A. Banks and Erica Johnson, 173–201. Palgrave Macmillan.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2016. "Identitet og patriotisme i Danmark og Norge fra opplysningstiden til Eidsvoll". In Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år, edited by Rasmus Glenthøj, 242–253. Scandinavian Academic Press.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2015. "Bøndene og krigene mot Sverige 1807-1814. Motstand eller tilpasning?" In "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850, edited by Roald Berg and Svein Ivar Langhelle, 129–142. Bodoni forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2015. "Folkenes vår: De europeiske revolusjonene 1848-1851". In Demokrati. Historien og ideene, edited by Raino Sverre Malnes, 218–233. Dreyer Forlag A/S.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2015. "Konstitusjoner som politiske og nasjonale realiteter og symboler i Norge og Sør-Tyskland, ca. 1800-1848". In Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring., edited by Odd Arvid Storsveen, 319–375. Scandinavian Academic Press.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. "Geriljakrigen det ikke ble noe av: Folkelige reaksjoner i Norge i 1814 i et komparativt europeisk perspektiv". In Norden i Napoleonskrigene : krig på sjø og land, edited by Knut Peter Arstad, 285–319. Oslo: Forsvarsmuseet.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. "Idealer og realiteter for folk og eliter. Europa og Norge mellom revolusjon og restaurasjon". In Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite, edited by Morten Nordhagen Ottosen and Hommerstad Marthe, 155–180. Akademika forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. ""'Uti bästa dispositioner för förening'? Allmuens reaksjoner på svensk propaganda og agitasjon i svensk-norske grenseområder 1809-10"". In Veivalg for Norden 1809-1813, edited by Bård Frydenlund, 111–139. Akademika forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2012. "Fra Fontainebleau til Jönköping: Et overblikk over krigen mellom Danmark-Norge og Sverige i 1808–09". In Samfunn i krig : Norden 1808-09, edited by Morten Nordhagen Ottosen and Rasmus Glenthøj, 11–36. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2012. "Kollaborasjon, forræderi og landssvikoppgjør i Norge i 1808–09". In Samfunn i krig : Norden 1808-09, edited by Morten Nordhagen Ottosen and Rasmus Glenthøj, 163–194. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen and Rasmus Glenthøj. 2012. "Introduksjon: Samfunn i krig. Norden 1808-09". In Samfunn i krig : Norden 1808-09, edited by Morten Nordhagen Ottosen and Rasmus Glenthøj, 5–10. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. "Popular Participation in the Scandinavian Wars 1807-1814". In A Guerra No Tempo de Napoleão: Antecedentes, Campanhas Militares E Impactos de Longa Duração, edited by Amélia Polónia. Oporto: DPI Cromotipo.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. "Bondevæpning i norske grenseområder 1807-1814". In 1807 og Danmark-Norge. På vei mot atskillelsen, edited by Bård Frydenlund and Rasmus Glenthøj, 123–143. Unipub forlag.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2008. "Smugling og konspirasjon: Hedmarken og krigen mellom Danmark-Norge og Sverige i 1808-09". In Fra Kaupang til bygd. Årbok for Hedmarksmuseet og Hamar histoprielag, 124–147. Hamar:
Full list

Peer-reviewed articles

 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2016. ’Det af norrskarna själfva föreslagna utsvältningssystemet’: Den svenske norgespolitikkens forutsetninger, innhold og norske bidrag i 1809. Historisk Tidsskrift (Norge) 95 (3): 331–358.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2016. Ending War and Making Peace in Scandinavia, 1814-1848: ‘Peace Crisis’, Demobilization, and Reconciliation. Journal of Military History (1): 145–172.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2015. Slaget og freden. Betydningen av Waterloo og Wienerkongressen to hundre år etter. Militärhistorisk Tidskrift (2): 139–160.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. Nordisk krig og nordisk fred. Danmark, Norge og Sverige mellom krigslyst, fredsvilje og nøytralitet 1814-1914. Militärhistorisk Tidskrift 1 : 167–214.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Jernkansleren og jernkongedømmet. Fortid 10 (1): 108–117.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2012. Gustav IV Adolf og Norge. Historisk Tidsskrift (Norge) 91 (2): 221–250.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Patriotisme, fedrelandskjærlighet og folkekrig: Krigen mellom Danmark-Norge og Sverige 1808-09 i en europeisk kontekst. Forsvarsmuseets småskrift : 61–91.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. Opprustning og militære planer i Trøndelag 1880-1905. Trondhjemske Samlinger : 17–29.
Full list

Non-refereed articles

 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. Fredsnasjon på krigssti: Drømmen om total krig i 1814. Pro Patria .
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. Sorgen, Hungeren og Trængselens Tid. Norges Forsvar : 42–46.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2014. Stormaktspolitisk perspektiv på 1814. Norges Forsvar : 20–25.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Brutalitet, bestialitet og berserkgang: motstand, opprør og folkelige reaksjoner i napoleonstidens Norge og Europa. Historiebloggen .
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Nordmenn ville ikke ha selvstendighet i 1814. Magasinet Norden (1): 20–21.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. "... midt paa disse vilde Fielde". Røros og den skandinaviske krigen i 1808-09. Fjell-folk (35): 55–61.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. Norske kvinner i krig 1808-09. Solør-Odal: tidsskrift for lokalhistorie og kultur 42 (1): 37–49.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. Prinsen av Skandinavia. Magasinet Norden (3): 10–11.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Krig, fred og foreningsbestrebelser i Skandinavia 1807-1810. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri (4): 305–312.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Trøndelag og krigen mellom Danmark-Norge og Sverige i 1808-09. Trondhjemske Samlinger : 37–68.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. En målrettet norsk selvstendighetspolitikk 1891-1904. Kvelds-seto : Gåmåt frå Skjåk : årsskrift frå Skjåk historielag : 73–87.
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2018. Anna Agnarsdóttir (red.). Sir Joseph Banks, Iceland and the North Atlantic 1772–1820. Journals, Letters and Documents. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Folket sto ikke bak 1814. Klassekampen, 10 April.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2013. Mye forlangt? Klassekampen, 13 April.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2011. Martin Hårdstedt: Omvälvningarnas tid: Norden och Europa under revolutions- och Napoleonkrigen. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. Marianne Takle, Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket (Oslo 2009). Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2010. Skandinavias historiske veiskille. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 27 May.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Alan Forrest, Karen Hagemann og Jane Rendall (red.), Soldiers, Citizens and Civilians. Experiences and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790-1820. (Houndmills 2009). Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Christopher Clark, Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947. (Cambridge, MA: Harvard University Press 2006). Levende Historie.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Feil om "Kongsvinger-avtalen" i 1809. Glåmdalen, 22 January.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Rasmus Glenthøj, En moderne nations fødsel. Norsk national identifikation hos embedsmænd og borgere 1807-1820. Odense: Syddansk universitetsforlag 2008. Levende Historie.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2009. Soldiers, Citizens and Civilians. Experiences and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790-1820. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2008. Dreyer-kulten og Trangen 1808 - myter og tull. Østlendingen, 15 April.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2008. Rasmus Glenthøj og Jens Rahbek Rasmussen (red.): Det venskabelige bombardement. København 1807 som historisk begivenhed og national myde. (København 2007). Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2007. Europeisk russerfrykt. Klassekampen, 18 June.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2007. Raseideologi og jødeutryddelse? Hamar arbeiderblad, 19 February.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2007. Religion og rase i Hamas og nasjonalsosialismen. Hamar arbeiderblad, 16 January.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2007. Sven G. Holtsmark, Rolf Hobson og Tom Kristiansen (red.): Stormaktene, Sverige og Norge 1905-1907. Fra konsulatsak til integritetstraktat (Oslo 2006). Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2006. Forskjellene mellom Hamas’ og Hitlers jødesyn. Hamar arbeiderblad, 01 December.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2006. Julegranen i London – en hjertelig takk for hva da? Hamar arbeiderblad, 08 December.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2006. Rolf Hobson: Krig og strategisk tenkning i Europa 1500-1945. Samfunnsendring – statssystem – militærteori (Oslo 2005). Fortid.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. Forsvaret, bukken og havresekken. Hamar arbeiderblad, 18 August.
 • Ottosen, Morten Nordhagen. 2005. Unionsoppløsningen, historie og myter. Hamar arbeiderblad, 10 June.
Full list
Published 16 October 2018 11:49.. Last updated 09 December 2019 10:59.