Rokke, Truls
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Air Force Academy
E-mailtrokke@fhs.mil.no

Books/reports/dissertations

  • Røkke, Truls. 2016. UAV - den stygge andungen i moderne luftkrig. Hvordan ubemannede luftsystemer ble en del av det norske forsvaret. Master’s thesis, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Parts of books/reports

  • Røkke, Truls. 2017. "Ny kompetanse i krig - innføring av droneteknologi i Forsvaret". In Kompetanseforvaltning i Forsvaret, edited by Tormod Heier, 259–276. Fagbokforlaget.

Non-refereed articles

  • Røkke, Truls. 2016. Den stygge andungen. Luftled - luftmilitært tidsskrift (2): 14–15.
Published 20 September 2018 13:41.. Last updated 05 December 2019 16:44.