Sanderod, Steinar
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Air Force Academy
E-mailssanderod@fhs.mil.no

Books/reports/dissertations

  • Maaø, Ole Jørgen and Steinar Sanderød, eds. 2017. Luftforsvarets historie - sett ovenfra. Fagbokforlaget.
  • Sanderød, Steinar. 2012. Nordatlantisk Integrasjon, En Analyse av Kommandooverføringen av deler av Luftforsvaret i 1963. Master’s thesis, NTNU.

Parts of books/reports

  • Sanderød, Steinar. 2017. "Birger Fredrik Motzfeldt - Flyvåpenet mellom barken og veden". In Luftforsvarets historie - sett ovenfra, edited by Ole Jørgen Maaø and Steinar Sanderød, 86–108. Fagbokforlaget.
  • Sanderød, Steinar. 2017. "Odd Bull - Omorganisering og utenlandsoperasjoner". In Luftforsvarets historie - sett ovenfra, edited by Ole Jørgen Maaø and Steinar Sanderød, 112–129. Fagbokforlaget.
Published 20 September 2018 13:46.. Last updated 05 December 2019 16:46.