Stokkeland, Christina
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Air Force Academy
E-mailcstokkeland@fhs.mil.no

Books/reports/dissertations

  • Stokkeland, Christina. 2014. Veiledning og samtaleteknikk fordypningsstudie M6, høsten 2014. Verktøy i veiledningen. Compendium, Luftkrigsskolen.
  • Stokkeland, Christina. 2008. Hvordan oppleves Luftkrigsskolens pedagogiske modell å ha betydning for mestring i internasjonale operasjoner? Master’s thesis, NTNU.
  • Stokkeland, Christina. 2002. Utbrenthet - et case-studium av tre offiserer i Luftforsvaret. Report, Luftkrigsskolen.

Parts of books/reports

  • Heieraas, Bjørn Olav and Christina Stokkeland. 2017. "Finn Kristian Hannestad - "Løs oppdraget og ta vare på hverandre"". In Luftforsvarets historie - sett ovenfra, edited by Ole Jørgen Maaø and Steinar Sanderød, 336–355. Fagbokforlaget.

Peer-reviewed articles

  • Antonacopoulou, Elena P., Christian Moldjord, Trygve Steiro and Christina Stokkeland. 2019. The New Learning Organisation: PART II - Lessons from the Royal Norwegian Air Force Academy. Learning Organization .
  • Antonacopoulou, Elena P., Christian Moldjord, Trygve Steiro and Christina Stokkeland. 2019. The New Learning Organisation PART I – Institutional Reflexivity, High Agility Organising and Learning Leadership. Learning Organization 26 (3): 304–318.
Published 20 September 2018 14:25.. Last updated 05 December 2019 16:48.